Hlavní obsah

Karviná

Foto: Profimedia.cz
Článek

Karviná leží v Moravskoslezském kraji, na území historického Těšínského Slezska. Patří mezi 20 největších měst České republiky. V jejím čele stojí primátor. Rozprostírá se na severním okraji předhůří Beskyd v údolí řeky Olše.

Ve městě o rozloze 57 kilometru čtverečního žije kolem 50 tisíc obyvatel, z nichž se zhruba šestnáct procent hlásí k jiné než české národnosti. Největší skupinu tvoří Slováci těsně následovaní Poláky. Velký podíl národnostních menšin odráží polohu města. Leží na hranici s Polskem.

Samotná moderní Karviná pak vznikla roku 1948 sloučením Fryštátu (německy Freistadt; dnešní historické centrum), Karviné (dnes Karviná-Doly), Darkova, Ráje, a Starého Města. Později byly připojeny ještě Louky nad Olší.

Do města tehdy v rámci budování těžkého průmyslu začaly plynout tisíce nových lidí. Pro jejich potřeby vznikala rozsáhlá panelová sídliště. Od krajského města Ostravy je vzdálena pouze 18 kilometrů a řada lidí tak za prací dojíždí i tam. Díky vysoké koncentraci průmyslu patří ovzduší v regionu k nejvíce znečištěným v ČR. Ten se dodnes také vyrovnává s kdysi rozsáhlou těžbou černého uhlí.

Foto: Drahoslav Ramík, ČTK

Historie

Území dnešní Karviné bylo osídleno již v pravěku, o čemž mimo jiné svědčí nálezy kamenných nástrojů z období mladší doby kamenné. První písemné zmínky o městu jsou z roku 1268, kdy se o tomto území zmiňuje listina opolského knížete Vladislava. Vratislavský desátek z let 1302 až 1315 pak obsahuje původní názvy některých zdejších lokalit jako Fryenstat (Fryštát), Roy (Ráj), Carwina (Karviná), Bertholdi Villa (Darkov).

O rozvoj oblasti se starala strategická obchodní cesta z Uher do Pobaltí. Od poloviny 15. století byla městu přiznána řada práv: mílové, válečné, právo lovu na panském, možnost zřizování cechů a právo vyššího soudnictví.

V 16. století se region stal baštou evangelické víry, což předurčilo strádání tamních obyvatel během třicetileté války. Po jejím skončení následovala výměna obyvatel, rekatolizace.

O další rozkvět se postaral až nález černého uhlí v 2. polovině 18. století. Cenná surovina do Karviné přilákala investory. K rozvoji města přispěla později také výstavba železničních tratí: Severní dráha císaře Ferdinanda v Petrovicích, Košicko-bohumínská dráha v dnešní části Doly a v roce 1898 i Karvinská Místní dráha KFNB se stanicí Fryštát, dnes Karviná - město. Tehdejší majitelé panství – hraběcí rod Larisch-Mönnichů – měli významné postavení u císařského dvora, což se také odráželo při budování Karvinska.

Po vzniku Československa se oblast stala rozbuškou. Nárokovaly si ji jak československé úřady, tak ty polské. Spor o Těšínsko ukončila po krátké válce mezinárodní arbitráž. V ní území Karviné připadlo Československu a v roce 1923 byla Karviná povýšena vládním rozhodnutím na město.

Napjaté vztahy ale pokračovaly. Po Mnichovské dohodě zabrali Poláci již dříve nárokované území. Těšili se z něj ale zhruba rok. Po porážce Polska zabralo bohatou oblast Německo. V roce 1944 došlo ke sloučení měst, Fryštátu a obcí Starého Města, Ráje a Darkova v jeden územní celek s názvem Karwin-Friestadt. Po osvobození začala vznikat nová podoba Karviné, v ní v 80. letech 20. století žilo až 80 tisíc obyvatel.

Centrem dnešního města je již zmiňovaný Fryštát, který byl původně samostatným městem a prvním nositelem městského práva.

Foto: Pavel Karban, Právo

Důl Darkov. Ilustrační foto

Územní členění

Karviná se člení na 6 katastrálních území, na kterých leží 9 místních částí. Z nichž jedna - Karviná-Doly, má v sobě primát v měnění názvu za posledních 150 let, kdy údaj sleduje Český statistický úřad. Jméno měnila hned sedmkrát: Karwin, Karvinná, Karviná, Karvín, Karviná-Doly, Karviná 2-Doly, Doly.

Členění
Darkov – část Lázně Darkov
Karviná-Doly – část Doly
Karviná-město – části Fryštát, Hranice, Mizerov, Nové Město
Louky nad Olší – část Louky
Ráj – část Ráj
Staré Město u Karviné – část Staré Město

Architektura

Většina významných památek, které se v Karviné dochovaly, stojí především na území městské památkové zóny.

Lázně Darkov

Od poloviny 19. století se v Karviné začalo vedle průmyslu a těžby rozvíjet i lázeňství založené na léčivé jodobromové vodě objevené díky hledání nových ložisek uhlí. Vznikly Lázně Darkov. Jejich první lázeňská sezona byla zahájena v roce 1867.

Jejich založení pak předcházelo vědecké prozkoumání přírodního léčivého zdroje, jodobromové vody solanky, kterou již dříve znali místní lidé v podobě léčivé studánky a využívali ji v přírodním léčitelství. Využívala se především pro léčbu pohybového ústrojí a cévního systému.

Nyní lázně tvoří dvě léčebná zařízení: Léčebna Darkov v Karviné–Darkově a Rehabilitační sanatorium v Karviné–Hranicích ze 70. a 80. let 20. století. Nové budovy pak byly zprovozněné v letech 1976, 1980 a 1989 pod názvem Rehabilitační sanatorium.

Foto: Štefan Špic

Masarykovo náměstí, Karviná

Zámek Fryštát

Historie zámku, který stojí na pozemku obývaném šlechtou po staletí, je spjata především s knížecí rodinou těšínských Piastovců a s jeho posledními majiteli, hraběcím rodem Larisch-Mönnichů.

Měl jej v držení od roku 1792 do roku 1945. Současná podoba vznikla v empírovem stylu koncem 18. století. Jsou v ní ovšem dochovány i zbytky původních gotických prvků a hodnotné nástropní malby.

Od roku 1997 je zámek po rozsáhlé rekonstrukci přístupný veřejnosti. Nabízí prohlídku zaměřenou na život šlechty na přelomu 19. a 20. století. Zámecký park ve Fryštátě založený v roce 1804 patří k výjimečným přírodně-krajinářským pokladům města. Dochovala se v něm řada vzácných druhů dřevin.

Za držení hraběte Jindřicha začátkem 20. století hostil zámek Fryštát mnoho význačných osobností - především následníka rakouského trůnu arcivévodu Ferdinanda d´Este, německého císaře Viléma II. a bulharského cara Ferdinanda.

Součástí panství a majetku Larischů byly i černouhelné doly. V roce 1945 byl zámek zkonfiskován a stal se majetkem československého státu. Od té doby byl užíván generálním ředitelstvím OKD, později zde byl umístěn Městský národní výbor. V současnosti jej vlastní město Karviná.

Foto: Štefan Špic

Zámek Fryštát, Karviná

Kostel Povýšení sv. Kříže

Farní kostel s gotickým jádrem stojí Karviné-Fryštátě. Pochází z počátku 14. století, s "moravskou kaplí" z roku 1611 a epitafem Václava Cigána ze Slupska z roku 1577

Karvinská Místní dráha KFNB

Železniční trať z roku 1898 dnes připomínají již jen některé části bez kolejí, most přes říčku Mlýnku a objekty bývalé zastávky Lázně Darkov a Ráj na území památkové zóny. V městské části Nové Město pak celá zachovalá železniční stanice Fryštát a přilehlé průmyslové objekty.

Foto: Denisa Doležalová, Právo

Největším lákadlem turistů na Karvinsku je šikmý kostel svatého Petra z Alkantary.

Ekologie

Díky vysoké koncentraci těžkého průmyslu patří ovzduší v Karviné mezi nejvíce znečištěné v ČR. Podle Státního zdravotního ústavu vede zejména ve znečištění benzopyrenem. Některé části města se také potýkají s důsledky hlubinné těžby uhlí. Jde například o takzvané poddolování narušující statiku budov.

Články k tématu

V dole ČSM Jih na Karvinsku zemřel horník

2. 11. 2022, 17:00

Při práci v černouhelném dole ČSM Jih ve Stonavě na Karvinsku ve středu odpoledne zahynul polský horník. O neštěstí informovala mluvčí podniku OKD Naďa...

V Českém Těšíně hořel byt, jeden mrtvý

20. 6. 2022, 15:08

Jeden lidský život má na svědomí požár, který v pondělí kolem poledne zachvátil byt v nejvyšším podlaží šestipatrového bytového domu v Českém Těšíně. Hasičům...

V Karviné zmizely dvě vzácné sochy

27. 5. 2022, 16:43

Už dvě krádeže kovových soch za poslední týden prověřují kriminalisté v Karviné. Jen několik dní poté, co zmizela socha sedící dívky z areálu Lázní Darkov, si...

V domě na Karvinsku našli zavražděnou ženu

24. 5. 2022, 13:32

Vraždu ženy středního věku prověřují kriminalisté na Karvinsku. Policisté uvedli, že mají i případného podezřelého. Ten utrpěl zranění a skončil v péči...

Vlak v Karviné srazil vlka

9. 2. 2022, 16:40

Dospělou samici vlka srazil vlak v Karviné. Informaci o události, ke které došlo již v neděli, zveřejnili ve středu tamní strážníci. Není jasné, jak se zvíře...

Při požáru domu na Karvinsku našli mrtvolu

28. 1. 2022, 12:15

Tělo mrtvé osoby dosud neznámé totožnosti našli hasiči při likvidaci požáru, který ve čtvrtek vypukl v domě v obci Doubrava na Karvinsku. Dům byl určen...

Karvinou zasáhlo v pátek večer zemětřesení

10. 12. 2021, 22:32

Karvinou zasáhlo v pátek večer zemětřesení síly přes jeden stupeň Richterovy škály. Původně přitom graf hlásil sílu 3,5 stupně, později se však ukázalo, že šlo...

Muž se zbraní ohrožoval karvinské taxikáře

23. 11. 2021, 11:42

Z výtržnictví a vydírání obvinila policie muže, který v Karviné se zbraní v ruce ohrožoval taxikáře. K incidentu došlo minulý týden v městské části...

Desítky teenagerů se porvaly v Karviné

26. 4. 2021, 10:39

Hromadná rvačka několika desítek výrostků se odehrála v neděli odpoledne v Karviné. Po sociálních sítích kolují informace, že šlo o vyřizování účtů mezi...

Po střelbě v obci na Karvinsku jsou zranění

7. 10. 2020, 23:08

Desítky policistů zasahují v Dolní Lutyni na Karvinsku, kam kolem osmé hodiny večer přijela zásahová jednotka kvůli nahlášené střelbě zřejmě ze samopalu. Podle...

Zámek v Chotěbuzi půlstoletí chátrá

30. 9. 2020, 15:07

Zrušit památkovou ochranu zámku chtějí v Chotěbuzi na Karvinsku. Obec chátrající objekt z 18. století prodává už několik let, avšak bezúspěšně. Že je zámek...

Archeopark se opět otevřel návštěvníkům

15. 9. 2020, 11:29

Po dvou letech oprav se v pondělí otevřel veřejnosti Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře na Karvinsku. Záchrana středověkého slovanského hradiska za 28 milionů...

Policie odhalila rozsáhlé úniky na daních

15. 9. 2020, 9:44

Rozsáhlé obchody s nelegálními tabákovými výrobky překazili v minulých dnech karvinští policisté. Při domovních prohlídkách našli 200 tisíc cigaret a 10...

Policie našla hledanou dívku z Orlové

2. 9. 2020, 22:40

Policie našla 16letou dívku, po níž v středu vyhlásila pátrání s tím, že svévolně opustila zdravotnické zařízení v Havířově na Karvinsku.

V OKD začaly práce na obnovení těžby

10. 8. 2020, 14:09

V pondělí ráno začali důlní zaměstnanci těžební společnosti OKD po několikatýdenní odstávce připravovat pracoviště na obnovení těžby. Ta zde byla zastavena na...