Hlavní obsah

Francie

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Článek

Že je Francie klíčovou velmocí, dokládá i její členství v oktetu nejvyspělejších zemí planety. Značný vliv měla již od svého vzniku a zejména díky rozsáhlé kolonizaci se během let výrazně podílela na formování dnešní tváře světa. Je rodištěm bezpočtu věhlasných umělců a zemí s vyhlášenou kuchyní.

Pevninská část země, jejíž oficiální název zní Francouzská republika, se rozkládá na ploše 544 tisíc kilometrů čtverečních. Jednotlivé části však neleží jen v západní Evropě, ale v důsledku kolonizace k zemi přiléhá množství zámořských oblastí po celém světě.

Celkem Francie zahrnuje 18 regionů, které se dále dělí na sto jedna departmentů. K mimoevropským destinacím patří například Francouzská Guyana, Guadeloupe, Martinik či Réunion. Společně s Británii je země galského kohouta, jak se Francii přezdívá podle starověkých obyvatel, jedinou existující koloniální velmocí.

Pod nejvyšším evropským vrcholem 

Převážná část pevninské Francie se řadí do západní Evropy. Na severu ji kanál La Manche dělí od Britských ostrovů. Její jižní břehy svlažuje Středozemní moře, západní jsou omílány vodami Atlantského oceánu.

Sever a západ země tvoří nížiny, které leží v povodí největších řek Seiny, Loiry a Garonne. Další zásadní řekou je Rhona, jež pramení ve Švýcarsku a protéká hornatým jihovýchodem. Ve francouzských Alpách, na hranicích s Itálií, se nalézá Mont Blanc, který se se svými čtyřmi tisíci osmy sty deseti metry pře s kavkazským Elbrusem o titul nejvyšší hory Evropy.

Foto: Tomáš Holý, Novinky

Eiffelova věž v Paříži

Hlavní město Paříž leží na řece Seině. Město samotné, jehož rozloha se blíží stovce čtverečních kilometrů, čítá kolem dvou milionů obyvatel. Přilehlou aglomeraci ovšem obývá dalších deset milionů lidí.

První zmínky o tomto vyhledávaném místě milenců, umělců a módních návrhářů spadají až do třetího století před naším letopočtem. V roce 508 byla zvolena za hlavní město Francké říše. Během své dlouhé historie se stala klíčovým místem mnoha událostí. Jinými významnými městy jsou například Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Nice či Bordeaux.

Země starověkých Galů i císaře Napoleona

V prvním tisíciletí před naším letopočtem se na území dnešní Francouzské republiky zabydleli Keltové, kterým se podařilo rozvinout poměrně vyspělou kulturu. Po dlouhých bojích se ale Juliu Caesarovi podařilo dostat území Galie, jak jej nazývali, pod nadvládu Říma.

Následoval pád římské říše a germánský kmen Franků se usadil na severu Francie, kde si za hlavní sídlo zvolil obchodní městečko Paříž. O rozšíření země se posléze zasadil Karel Veliký, který na přelomu osmého a devátého století vládl Svaté říši římské, jež se na území částečně rozkládala.

FOTO: Jedno z nejhezčích míst ve Francii okouzlí za každého počasí

První polovina nového tisíciletí se nesla především ve znamení přetahování s Angličany, které vyvrcholilo roku 1337 stoletou válkou. V ní se střídavě přelévaly úspěchy, až se nakonec Francii podařilo zvítězit. Zásluhy na tom nesla mimo jiné věhlasná Jana z Arku neboli Panna orleánská.

Následovalo období absolutismu, kterému v sedmnáctém století dominovali Ludvík XIII. a XIV. spolu se svými ministry Richelieuem, Mazaninem a Colbertem. V průběhu jejich vlád opakovaně docházelo k množství lidových protestů a pokusů o státní převrat. Důvodem byl zejména přístup panovníků, kteří sami sebe pokládali za bohy, jimž je dovoleno vše.

Za Ludvíka XIV. se sice Francie dostala do popředí celé Evropy (především kvůli bohatství plynoucímu z kolonizační činnosti), kde se rovněž stala nejlidnatějším státem, ale pro panovníkovu zálibu v životě v přepychu se nakonec země ocitla v chudobě a úpadku.

Foto: Michael Švarc, Novinky

V pevnosti If byl vězněn románový hrabě Monte Christo.

To byla právě jedna z příčin Velké francouzské revoluce, která vypukla v roce 1789. Během jejího desetiletého trvání došlo k několika obratům. Výsledkem bylo vydání nové ústavy a vyhlášení první republiky.

V roce 1799 provedl vojenský velitel Napoleon Bonaparte státní převrat a ujal se panovnického úřadu. O pět let později se nechal korunovat na císaře a pokračoval v dobývání Evropy. Po neúspěšném tažení do Ruska byl však sesazen a vyhoštěn na ostrov Elba, odkud sice později provedl pokus o návrat na francouzský trůn, ale po fiasku u Waterloo se Francie plně dostala do rukou Ludvíku XVIII.

Klíčová postava v budování nové podoby poválečného světa

Z první světové války vyšla Francie, která stála společně s Velkou Británií a Ruskem na straně Trojdohody, sice vítězně, ovšem doznala značné škody jak po stránce materiální a finanční, tak lidské. Taktéž po druhé světové válce se země zařadila mezi vítěze, ačkoli se od roku 1940 musela vypořádávat s Německou okupací a její území bylo rozděleno na dvě části: kolaborantská Vichy na jihu a okupovaný sever.

Po válce se Francouzi zapojili do procesu budování evropské integrace. Podíleli se na založení Evropského společenství uhlí a oceli, Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii, jež později společně přispěly k založení Evropské unie.

Jak před dvěma sty lety zemřel Napoleon

V padesátých letech se francouzská republika jednak soustředila na rozvoj průmyslu a jednak se snažila pokračovat v kolonizační činnosti. To vyústilo napřed ve válku ve Francouzské Indočíně, při které po prohrané bitvě u Dien Bien Phu přišli Evropané o území Vietnamu, a v boj o Alžírsko, který vedl k rozpadu afrického koloniálního systému. Oficiální vznik samostatného státu se datuje do roku 1958, kdy byla vyhlášena pátá republika. Prezidentem se stal Charles de Gaulle.

Parlamentní demokratická republika s poloprezidentským systémem

Dnes je Francie členem Severoatlantické aliance (NATO) a jako spoluzakladatel Spojených národů je jedním z pěti stálých států zasedajících v Radě bezpečnosti OSN. Patří mezi osmičku nejvyspělejších zemí světa G7 a Rusko. Je sídlem UNESCA, OECD, Interpolu a Mezinárodního úřadu pro váhy a míry.

Vyznačuje se vysokou mírou centralizace, přestože v roce 2003 byla její ústava doplněna o dodatky, které přenášejí část moci na regiony a departmenty.

Foto: Ludovic Marin, Reuters

Emmanuel Macron v Kyjevě

Hlavou poloprezidentského státu je neodvolatelný prezident, který je v přímém všeobecném hlasování volen na dobu pěti let. Předsedá kabinetu, je vrchním velitelem ozbrojených sil, vykonává zahraniční politiku, jmenuje vládu a jejího předsedu. Od roku 2017 je prezidentem bývalý bankéř Emmanuel Macron. Mandát obhájil i ve volbách 2022.

Vláda je odpovědná parlamentu, který se skládá ze dvou komor. V dolní komoře, Národním shromáždění (Assemblée nationale), zasedá 577 poslanců, kteří jsou voleni v přímých volbách na pětileté období a mají právo rozpustit vládu. Senát má 331 členů, volených nepřímo na devět let. Každé tři roky se jich jedna třetina obměňuje.

Čtyřicet procent imigrantů

V míře zalidnění patří Francie do druhé desítky, čítá kolem 65 milionů obyvatel. Její území odpradávna fungovalo jako křižovatka obchodu, kde se střetávaly nejrůznější kultury. Také kolonizace přispěla k tomu, že je dnes Francie domovem mnoha lidí rozličných původů.

Oficiální řečí je francouzština, ačkoli se na území státu hovoří v závislosti na jednotlivých regionech ještě desítkami dalších jazyků.

V Paříži vzrostl počet nahlášených sexuálních útoků o třetinu

Statistiky náboženského vyznání se ve Francouzské republice nevedou. Podle průzkumu zhruba 50 % populace tvoří katolíci, téměř 40 procent ateisté a kolem pěti procent Muslimové. Množství přistěhovalců z bývalých francouzských kolonií zapříčinilo, že se Francie stala evropským státem s nejvyšším počtem vyznavačů islámu. V zemi stojí přes 1500 mešit.

Téma muslimů je v posledních letech pro Francii velmi citlivé. Často bývá kritizována za neschopnost integrovat tuto největší menšinu do společnosti. V září 2010 senát po dlouhých sporech schválil vyhlášku zakazující nosit na veřejnosti oděv, jenž by zahaloval obličej, tedy nikáb či burku.

Kolébka umění, země vína, sýrů a pétanque

Francie je považována za mekku umělců všeho druhu. Ať už jde o literaturu, divadlo, hudbu, malířství, film či pouliční umění. Je rodištěm mnoha předních tvůrců, jakými byli například Monet, Cezanne, Renoir, Gaugin, Balzac, Zola, Baudelaire, Voltaire, Descartes a desítky dalších.

Kromě umělců a myslitelů dala tato země světu také řadu sportovních gigantů. Nejpopulárnější hrou je fotbal, ale velmi oblíbený je též pétanque, který Francouzi vymysleli.

Jedí jen šneky a moc se nemyjí. Francouzi jsou obětí mnoha stereotypů

Země galského kohouta je rovněž vyhlášená svým kulinářstvím. Je považována za destinaci zasvěcenou sýrům a vínu. Obojího se v zemi vyprodukuje i spotřebuje nepočítaně. Například sýrů se vyrábí 250 druhů.

V neposlední řadě patří Francie, respektive Paříž, mezi centra světové módy. V jejích ulicích sídlí věhlasné butiky, sjíždějí se sem slavní návrháři a přední modelky.

Články k tématu

Začíná Festival francouzského filmu

23. 11. 2023, 9:03

Konec listopadu proběhne opět ve znamení francouzské kinematografie. Od čtvrtka uvede 26. ročník Festivalu francouzského filmu 47 snímků během 144 projekcí...

Francie žádá o pomoc v kauze Babiš

22. 11. 2023, 7:26

Městské státní zastupitelství v Praze dostalo na starost žádost o právní pomoc od francouzské národní finanční prokuratury týkající se tamního vyšetřování...

Bouře Ciarán má další oběti

4. 11. 2023, 18:47

Bouřkový systém Ciarán se vzdaluje od Evropy, ale stále se objevují další oběti; a obyvatelé zasažených oblastí sčítají škody. U Florencie v sobotu našli tělo...

Ve Francii zadrželi ruského oligarchu Kuzmičeva

30. 10. 2023, 23:01

Francouzská policie zadržela ruského oligarchu Alexeje Kuzmičeva kvůli podezření z finančních zločinů a obcházení sankcí uvalených Evropskou unií na Rusko a na...

DS začne prodávat Macronovo obrněné SUV

19. 10. 2023, 14:32

Francouzská značka DS z koncernu Stellantis připravuje obrněnou verzi SUV DS 7. Vznikne dosud blíže neupřesněná malá série speciálních vozů, které budou na...

Francouzi zvažují prodej Becherovky

5. 10. 2023, 20:58

Nápojová společnost Pernod Ricard zvažuje prodej české likérky Jan Becher – Karlovarská Becherovka (JBKB). Francouzský výrobce lihovin hledá způsoby, jak...

Prokuratura chce poslat Le Penovou před soud

23. 9. 2023, 10:45

Prokuratura v Paříži v pátek požádala o proces s Marine Le Penovou kvůli její kauze údajného zneužití evropských financí k placení zaměstnanců pracujících pro...