Hlavní obsah

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)

Foto: Milan Malíček, Právo
Článek

Nezávislý kontrolní orgán, který má vykonávat kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Jeho pozice je upravena pátou hlavou Ústavy. Prezidenta a viceprezidenta NKÚ jmenuje prezident republiky na základě návrhu Sněmovny.

Působnost a pravomoci stanoví zákon č. 166/1993 Sb. NKÚ sídlí v Praze. Jeho činnost hradí státní rozpočet, kde má NKÚ vlastní kapitolu. Úřad podává Poslanecké sněmovně ke schválení svou výroční zprávu.

Historie

Historicky NKÚ navazuje na Nejvyšší účetní kontrolní úřad, který byl zřízen po vzniku samostatného Československa za účelem kontroly státní správy, dodržování hospodářského plánu a plnění rozpočtu. Tento úřad fungoval až do roku 1951, kdy byl nahrazen ministerstvem státní kontroly. To bylo po roce 1960 transformováno na Ústřední komisí státní kontroly a statistiky. V období kolem roku 1968 byla nejvyšší instituce kontroly podřízena Parlamentu. V roce 1971 byla zřízena soustava orgánů lidové kontroly, rozčleněná na federální a republikovou.

Po roce 1990 vzniklo Federální ministerstvo kontroly a republiková ministerstva. Po vzniku ČR je nahradil NKÚ.

NKÚ: Sociální podnikání bylo často malou domů pro příjemce dotací

Pod kontrolu NKÚ spadá:

  • hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob s výjimkou prostředků vybíraných obcemi nebo kraji v jejich samostatné působnosti
  • státní závěrečný účet ČR,
  • plnění státního rozpočtu ČR
  • hospodaření s prostředky poskytnutými státu ze zahraničí a s prostředky, za něž převzal záruky,
  • vydávání a umořování státních cenných papírů,
  • zadávání státních zakázek,
  • hospodaření České národní banky v oblasti výdajů na pořízení majetku a výdajů na provoz ČNB,
  • právnických a fyzických osob a organizačních složek státu, pokud zákon neurčí jinak.

NKÚ: Zadlužování ohrožuje veřejné finance, růst výdajů byl loni enormní

Řízení Nejvyššího kontrolního úřadu

V čele úřadu stojí prezident, v nepřítomnosti a při pověření jej zastupuje viceprezident. Jejich funkční období trvá devět let. Nominace na obsazení těchto funkcí podává Poslanecká sněmovna prezidentovi.

Úřadujícím prezidentem je Miloslav Kala. Mandát zastává od roku 2013, v dubnu 2022 nastoupil do svého druhého funkčního období.

Foto: Milan Malíček, Právo

Prezident NKÚ Miloslav Kala

K výkonu funkce je nezbytná svéprávnost a bezúhonnost, rovněž se vyžaduje věk alespoň 35 let. Kandidát potřebuje mít dokončené alespoň magisterské vysokoškolské vzdělání. Do funkce má být dle zákona jen takový člověk, jehož „zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svoji funkci řádně zastávat“.

S posty prezidenta a viceprezidenta NKÚ jsou neslučitelné práce zákonodárce, soudce, státního zástupce, působení v politických stranách a hnutích i další pozice určené zákonem.

NKÚ podal trestní oznámení kvůli financím na IT podporu proticovidových opatření

Dolní komora mu může také navrhnout odvolání osob z obou postů, pokud některá nevykonává funkce alespoň 6 měsíců, nebo když odvolání navrhla Kárná komora NKÚ. Prezident či viceprezident také ve funkci skončí v případě pravomocného omezení svéprávnosti či odsouzení pro trestný čin. Právě trestný čin ukončil působení prezidenta Františka Dohnala v roce 2012. Odmítl poslancům předat údaje ke kontrole hospodaření úřadu.

Vedle dvou vrcholných postů do Kolegia NKÚ patří také Členové NKÚ. Členů je 15 a kontrolují činnost úřadu. Členy volí a odvolává Poslanecká sněmovna. Funkce člena není časově omezena, její výkon však mj. skončí dosažením 65 let věku.

Plat prezidenta, viceprezidenta a členů NKÚ určuje zvláštní zákon. V roce 2022 prezidentovi náleželo cca 210 tisíc korun měsíčně.

Články k tématu

NKÚ: Důchody jsou časovaná rozpočtová bomba

3. 4. 2023, 7:48

Hlavním makroekonomickým problémem Česka je prohlubující se strukturální deficit státního rozpočtu daný růstem povinných výdajů a také nárůst zadlužování....

NKÚ dál povede Kala, rozhodla Sněmovna

23. 3. 2022, 16:14

Prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) bude i nadále Miloslav Kala. Sněmovna jej ve středu v tajném hlasování zvolila jako kandidáta na jmenování, což...

Senátoři odmítli rozšířit pravomoci NKÚ

26. 10. 2021, 15:23

Senát v úterý zamítl novelu Ústavy, která chtěla rozšířit pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Úřad měl podle návrhu kontrolovat i hospodaření s dalšími...

Toman: Na biopotraviny musí být kupní síla

1. 9. 2021, 16:39

V Česku je zhruba 3,3 milionu hektarů orné půdy. Když se bude na téměř čtvrtině hospodařit ekologicky, jak požaduje Evropská unie, bude to znamenat nižší...

Poslanci schválili rozšíření pravomocí NKÚ

12. 2. 2020, 11:20

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) by měl získat větší pravomoci. Kontrolovat by tak nově mohl hospodaření s dalšími veřejnými penězi. Podle poslanců by se měl...