Hlavní obsah

NKÚ: Ministerstvo poslalo devět miliard chudým. Zda to pomohlo, neví

28. 11. 2022, 8:38

Ačkoliv ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) poskytlo v rámci dotačních programů téměř devět miliard korun na podporu rodin, nemá kromě počtu podpořených rodin zmapovány přínosy této podpory. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který se zaměřil na dva dotační tituly z let 2018 až 2020. Resort se se závěry kontroly neztotožňuje.

Foto: Milan Malíček, Právo

Nejvyšší kontrolní úřad

Článek

Systém podpory rodinné politiky byl nastaven tak, aby příjemci vyčerpali maximální objem prostředků z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Ministerstvo však nemělo v některých případech přehled, jak reálně tyto peníze potřebným osobám pomohly, konstatoval NKÚ, podle něhož byl primárně sledován počet podpořených rodin, nikoliv přínos, který podpora přinesla.

Podpořeno tak sice bylo téměř 160 tisíc lidí, ale není jasné, zda použité prostředky skutečně přispěly k snížení počtu osob ohrožených chudobou či sociálním vyloučením, což byly cíle projektu.

Ne zcela srozumitelné, reaguje ministerstvo

Podle NKÚ vyšlo najevo, že u 179 z 331 ukončených projektů na podporu rodinné politiky, na něž bylo použito 495 milionů korun, nebylo dosaženo stanoveného dílčího cíle, tedy získání kvalifikace pro účastníky projektů.

Při kontrole 10 projektů u konkrétních příjemců podpory, na něž šlo přes 216 milionů korun, které byly zaměřeny na zlepšení situace osob pečujících o děti do 15 let a lidi ohrožené sociálním vyloučením, vyšlo najevo, že situace 2999 zapojených osob se zlepšila méně, než samotní příjemci předpokládali.

„I zde platí, že dlouhodobé dopady podpory jsou pouze dílčí nebo nejsou prokazatelné,“ konstatovali kontroloři.

Podle ministerstva jsou zjištění NKÚ „ne zcela srozumitelná“. Ministerstvo tvrdí, že například jeden z dotačních titulů „má stanoveny široké cíle bez měřitelných atributů, avšak u jednotlivých podpořených projektů je kladen důraz na stanovení měřitelných cílů včetně jejich vyhodnocení“.

NKÚ vytkl ministerstvu rovněž chyby při administraci projektů, neboť nepostupovalo podle zákona o finanční kontrole. Tyto nedostatky však byly podle ministerstva pouze marginální.

S půjčkami na Vánoce budou lidé letos opatrnější

Finance

Reklama

Výběr článků