Hlavní obsah

Velikonoce

Foto: Profimedia.cz
Článek

Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanů a podle jejich pojetí se váží k ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Svůj původ mají s největší pravděpodobností v pohanských tradicích a oslavách jara, ačkoli si jejich počátky mnohé společnosti vykládají různě.

Podle katolické tradice jsou Velikonoce vyvrcholením 40denního postního období. Jejich termín je pohyblivý a určuje se podle prvního jarního úplňku, jelikož slunce a měsíc měly od pradávna rozhodující vliv na určování času.

Velikonoce připadají na první neděli po jarním úplňku po rovnodennosti. Mohou tedy proběhnout kdykoli mezi 22. březnem a 25. dubnem. Vlastním svátečním velikonočním dnům předchází šest postních týdnů a každá ze šesti nedělí má své jméno podle dříve udržovaných specifických rituálů příchodu jara: Pučálka, Pražná, Kýchavá, Družná, Smrtná a poslední Květná neděle.

Také jednotlivé dny pašijového (svatého) týdne mají svá pojmenování. Zatímco na Modré pondělí bylo v minulosti zvykem neuklízet, o Žlutém úterý se muselo výhradně uklízet. Na Škaredou středu, kdy Jidáš zradil Ježíše, pálili kněží snítky kočiček, které byly posvěceny předcházejícího roku na Květnou neděli. Lidé by se ten den neměli mračit, aby jim to nezůstalo po zbytek roku.

PomlázkaPomlázka je svazek různého počtu vrbových proutků spletených tradičním způsobem a ozdobených barevnými pentlemi. Její počátky sahají minimálně do středověku, kdy se o ní zmiňuje pražský kazatel Konrád Waldhauser, žijící ve 14. století. Slovo pomlázka vzniklo pravděpodobně od slova pomlazovat a šlehání dívek má symbolizovat předání svěžesti mladých jarních prutů. V Česku a na Slovensku má pomlázka mnoho jmenných ekvivalentů podle regionální závislosti: dynovačka, binovačka, hodovačka, karabáč, koleda, mrskačka, šlehačka, šmerkust, tatar, žíla a mnoho dalších.Podle historika a publicisty Vlastimila Vondrušky jde o typický příklad toho, jak se pod nánosem křesťanství uchovaly ozvěny pohanských rituálů a symbolů. Ve středověku její užívání prý církevní preláti odsuzovali jako pohanství. Teprve když se jim to nepodařilo, snažili se celé věci dát křesťanský smysl. A tak se podle něj rozšířila doktrína, že na Velikonoce šlehá muž ženu proto, aby ji potrestal, že je hříšná a aby nemyslela na necudnosti. "Středověká a renesanční pomlázka byla zábava výhradně dospělých a byla značně nemravná. Tehdy totiž prosté ženy nenosily spodní prádlo. Chlapci jim vyhrnovali suknice, šlehali je a vyváděli s nimi i jiné kousky," vysvětlil Vondruška.

Zelený čtvrtek je spojován s Kristovou poslední večeří. Jelikož se tento den traduje, že zvony odletěly do Říma, jejich zvuk na vesnicích nahradily hrkačky, jimiž obvykle malí chlapci zaháněli Jidáše. Na Zelený čtvrtek by se měly jíst pouze zelené pokrmy.

Velký pátek připomíná ukřižování Krista a ten den by se měl držet největší půst. Bílá sobota se nese v duchu příprav na slavnost Vzkříšení a Boží hod velikonoční přináší velké hodování po dnech hladovění. Tradičními velikonočními pokrmy jsou jidáše, mazance a velikonoční beránci.

Původ sahá daleko za křesťanství

Všechny výklady Velikonoc spojuje společné téma smrti a zrodu nového života, v jejich původu se však názory rozcházejí. Jejich počátky však s největší pravděpodobností sahají do pohanských dob, kdy lidé oslavovali příchod jara a plodnosti, což při tehdejším způsobu obživy znamenalo klíčovou životní otázku. Plodnost a nový život symbolizují vajíčka.

Foto: ČTK

Jako nábožensky organizovaná tradice se však Velikonoce poprvé objevily u Židů, kteří slaví svátky Pesach k uctění Boží pomoci při vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví. Z tohoto pojetí pochází například beránek coby symbol Velikonoc. Každá izraelská rodina obětovala mladého berana a jeho krví se potřely veřeje domu na znamení ochrany. Uchránění, případně ušetření, je překlad hebrejského slova pesach.

Podle některých historiků používali křesťané pro usnadnění christianizace pohanských národů metodu, při které překryly stávající svátky svými vlastními oslavami. Proto se dnes prakticky všechny křesťanské svátky včetně Vánoc a Velikonoc kryjí s pohanskými. Také například pomlázky a jiné velikonoční rekvizity mají původ v době dávno před Kristem.

Foto: Profimedia.cz

Skutečností je, že Ježíš Kristus měl zemřít kolem roku 30 právě v blízkosti svátku Pesach. Tuto událost si křesťané připomínají údajně od 6. století oslavou Velikonoc, které fakticky začínají nedělní bohoslužbou na počest Ježíšova vzkříšení o Velké noci a trvají padesát dní až do Letnic slavností Seslání Ducha svatého na apoštoly.

Tradice

Velikonoce se pojí s řadou tradic, z nichž některé jsou již dávno zapomenuté a jiné se uchovaly dodnes. V české tradici se vžilo jako klíčový den oslav Velikonoc pondělí po Božím hodu velikonočním, které se označuje jako Červené pondělí.

Podle zvyků muži pomocí pomlázek, tatarů či žil šlehají ženy, aby neuschly. Ty je mohou na oplátku polévat vodou (k tomuto účelu dříve v některých oblastech sloužil následující den, takzvané odplatné úterý, kdy děvčata oplácela pomlázkou hochům). Dívky obvykle hochy obdarovávají zdobenými vajíčky. Toto pojetí má podle psychoanalytiků jednoznačný sexuální podtext.

Foto: Profimedia.cz

Velikonoční tabule

Ať už se jedná o jakékoli pojetí Velikonoc, vždy jsou spojené s vítáním jara. Toto roční období se lidé snažili odpradávna přenést různými způsoby i do svých domovů, například v podobě obilí zasazeného v miskách a talířích. Zvykem bývalo také nosit do kostela vrbové a lískové proutky a pučící jívové větve - kočičky - které si lidé ozdobené a posvěcené vystavovali doma za svatými obrázky.

Ačkoli jsou velikonoční obyčeje v Česku stále velmi oblíbené, podle průzkumu společnosti Univeler se ukázalo, že velikonoční tradice dodržuje jen třetina (33 %) lidí. Naopak 35 % dotázaných uvedlo, že se jim velikonoční zvyky líbí, ale mrzí je, že se už příliš nedodržují. Naproti 4 % lidí velikonoční tradice odmítá a tedy je ani nedodržují.

Velikonoce v cizině

Ve většině zemí západní Evropy a v USA se praktikuje schovávání sladkostí a drobností na zahradě, kde je děti hledají. Ve Finsku chodí koledovat děti převlečené za čarodějnice, v Norsku se o svátcích vžila tématika vražd, takže televize vysílají detektivky a v novinách vycházejí články, v nichž čtenáři hledají pachatele.

V některých zemích, jako jsou například Filipíny, jsou Velikonoce spjaté s krvavými průvody. Ve státech Střední a Jižní Ameriky se konají rozsáhlá procesí za mohutné účasti věřících. V Rusku se slaví Velikonoce se zpožděním, protože se pravoslavná církev drží starého juliánského kalendáře.

Články k tématu

Chasa z Lanžhota si užila Velikonoc

18. 4. 2022, 16:53

Obejít domy děvčat z chasy. To byl hlavní úkol, který přineslo velikonoční dopoledne šohajům z Lanžhota na Břeclavsku. A úkol to nebyl snadný. Už jen přinutit...

Tvořivá velikonoční euforie

16. 4. 2022, 8:16

Zachvátila vás velikonoční nálada? Chopte se této příležitosti a vyzdobte domácnost barevnými květinami a dekoracemi, ať jsou první jarní svátky jaksepatří...

Na Velikonoce Češi míří k moři

14. 4. 2022, 6:23

Zájem tuzemských turistů o zájezdy za teplem je letos vysoký, cestovní kanceláře hlásí na Velikonoce vyprodané termíny, uvedla Asociace českých cestovních...

Přivítejte velikonoční svátky v novém

13. 4. 2022, 11:03

Velikonoční přípravy jsou v plném proudu. Pokud i vás letos nemine tradiční zdobení vajec, pečení beránka, vánoček či jidášů, nezapomeňte se také odměnit...

Velikonoční tradice na Šedivé úterý

11. 4. 2022, 23:55

Šedivé úterý představuje třetí den svatého týdne (v křesťanství týden začíná nedělí). Věřící se již připravují na blížící se největší velikonoční svátky.

Velikonoční tradice na Modré pondělí

10. 4. 2022, 23:58

Dny předcházející Velikonocům mají svá pojmenování. Po Květné neděli následuje Modré pondělí. Probíhá svatý týden a již se přibližují hlavní velikonoční...

Užijte si jaro a připravte se na Velikonoce

8. 4. 2022, 16:51

Jaro je zdrojem inspirace a nové síly. Zahrady rozkvétají a pestré barvy se stěhují i do interiéru. Prim hraje žlutá, červená a zelená. Interiér se mění, ve...

Policie: Byly to klidné Velikonoce

6. 4. 2021, 4:02

Letošní Velikonoce byly i kvůli stále platnému lockdownu podle mínění policie klidné. Méně práce měli policisté jen loni, kdy rovněž byla uzavřena celá...

Rybník u Hamer ve varu páření žab

4. 4. 2021, 17:00

Mimořádnou podívanou nabízejí lidem na procházkách žáby, které si letos ke svému páření v rybnících u Hamer na Prostějovsku vybraly právě Velikonoce.

Malérečky letos nepracují, není zájem

3. 4. 2021, 18:44

Na absolutní pokraj zájmu se kvůli protikoronavirovým opatřením dostal tradiční velikonoční sortiment. Kraslice a pomlázky nejdou na odbyt. Některé malérečky...

Jak se počítají termíny Velikonoc

29. 3. 2021, 15:02

Velikonoce patří k pohyblivým svátkům, každý rok připadají na jiné dny. Odlišné metody výpočtu navíc používají i některé křesťanské církve. V České republice...

Neobvyklé velikonoční tradice ve světě

28. 3. 2021, 11:10

Sváteční zvyky a tradice se liší, i Velikonoce si každý kout světa vykládá porůznu. Kde se slaví kouřením, loví se králíci po tisících a kde vás táborák...

Nový PES možná už do Velikonoc

27. 3. 2021, 11:40

Už příští týden se možná dozvíme nová pravidla, za jakých podmínek se bude rozvolňovat. Nový protiepidemický systém PES má představit hlavní hy­gienička Pavla...

Blatný: Ještě čtrnáct dní lockdownu

26. 3. 2021, 8:58

Pokud podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) veřejnost ještě čtrnáct dní vydrží a bude dodržovat stávající opatření, první rozvolnění by mohlo...

Bude se dražit obraz Toyen Cirkus

25. 3. 2021, 14:03

Adolf Loos and Apartment Gallery uspořádá 18. dubna v pražské Výstavní síni Mánes dražbu uměleckých předmětů.

Recepty na velikonoční jidáše

24. 3. 2021, 10:03

K tradičním velikonočním cukrovinkám patří jidáše z kynutého těsta. Nejčastěji mají podobu různě zamotaných uzlů nebo válečků – mají připomínat provaz, na...

Velikonoční návštěvy jen v rámci okresu

20. 3. 2021, 3:42

Od pondělí si mohou lidé zasportovat nebo vyjít na procházku po celém okrese, nikoliv jen na území obce. Malý ústupek ze strany vlády uvítali i hejtmani....

Schyluje se ke střetu kvůli Velikonocům

18. 3. 2021, 15:07

Vláda chce udržet omezení pohybu mezi okresy i přes velikonoční svátky. K tomu je ale nutné další prodloužení nouzového stavu, s čímž musí vládním poslancům...

Velikonoční pravopis: Jak psát názvy svátků

18. 3. 2021, 14:05

Každý se někdy při psaní zarazí a zapochybuje o své znalosti pravopisu. Nejistota může přijít kdykoliv, i při psaní jevu, který přitom dobře známe. Raději si...