Hlavní obsah

Česká obchodní inspekce (ČOI)

Foto: koláž Novinky.cz
Článek

Česká obchodní inspekce (ČOI) je orgán státní správy podřízený ministerstvu průmyslu a obchodu. Mezi její úkoly patří například kontrola kvality poskytnutých služeb, zdravotní nezávadnost výrobků či zda nejsou spotřebitelé klamáni. Inspekce vznikla zákonem č. 64/1986 Sb., její činnost upravují i další zákony.

ČOI má 7 inspektorátů pro zákonem určené dvojice krajů. Nad nimi stojí ústřední inspektorát vedený ústředním ředitelem. Od října 2022 funkci zastává Jan Štěpánek.

Vrcholný post se obsazuje výběrovým řízením. Post ústředního ředitele je zařazen do 15. platové třídy. Plat se odvíjí od délky praxe dle zákona o státní službě a upřesňujícího nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

ČOI zejména sleduje prodej, skladování, nabízení výrobků a jejich dodávání na trh. Inspekce se také pravidelně zabývá například kontrolou kvality pohonných hmot. V tomto ohledu je úřad často kritizován, protože prý podle zákona nesmí zveřejnit údaje o společnostech, které nekvalitní benzín či naftu prodávaly.

Kontroly pohonných hmot dopadly nejlépe v historii

Pokud inspektor nemůže kontrolu provést jinak, smí tajně pořizovat zvukové záznamy, fotky a nahrávat videa. Inspektoři také mohou ve výjimečných případech při práci zatajit svou skutečnou totožnost. Takový krok podléhá předchozímu schválení ministrem průmyslu a obchodu.

Pokud inspektoři zjistí porušení zákona, mohou kontrolované osobě uložit pokutu. Nejvyšší možnou výší je 50 milionů korun. Tato horní hranice platí pro zvlášť závažné přestupky zejména u výrobků nebezpečných kvůli možné záměně s potravinou.

ČOI při práci

Od října 2013 jsou veškerá data o provedených kontrolách, přijatých opatřeních a uložených pokutách volně k dispozici na internetu.

V roce 2017 provedla ČOI 31 107 kontrol, kde ve 12 741 z nich (přes 40%) byly zjištěny nedostatky. V témže roce pak bylo uloženo celkem 12 797 pokut v celkové hodnotě 114 333 200 Kč.

Česká obchodní inspekce kontroluje:
Dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti zboží nebo výrobků včetně zdravotní nezávadnosti, podmínek pro skladování a dopravu a požadavků na osobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozu.
Zda se při prodeji zboží používají ověřená měřidla, pokud ověření podléhají, a zda používaná měřidla odpovídají zvláštním právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.
Dodržování dohodnutých nebo stanovených podmínek a kvality poskytovaných služeb.
Dodržování státních podmínek stanovených zvláštními právními předpisy nebo jinými závaznými opatřeními pro provozování nebo poskytování činností.
Zda při uvádění stanovených výrobků na trh byly podle zvláštního právního předpisu výrobky řádně opatřeny stanoveným označením, popřípadě zda k nim byl vydán či přiložen stanovený dokument, zda vlastnosti stanovených výrobků uvedených na trh odpovídají stanoveným technickým požadavkům a zda v souvislosti s označením stanoveného výrobku byly splněny i požadavky stanovené zvláštními právními předpisy.
Zda nedochází ke klamání spotřebitele.
Zda výrobky uváděné na trh jsou bezpečné.
Zda osoby poskytující spotřebitelský úvěr dodržují podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.
Zdroj: www.coi.cz

Články k tématu

Nebezpečným výrobkům vévodí hračky

11. 12. 2022, 8:55

Česká obchodní inspekce (ČOI) průběžně celý rok vydává varování před nebezpečnými výrobky, které zakázala prodávat, protože lidem mohou ublížit. V přehledu...

Českou obchodní inspekci vede Štěpánek

3. 10. 2022, 9:43

Českou obchodní inspekci (ČOI) vede od října Jan Štěpánek. Ministr Jozef Síkela (STAN) jej do pozice ústředního ředitele vybral na základě doporučení výběrové...

Nekalé praktiky prodejců energií pokračují

7. 12. 2021, 16:49

Zprostředkovatelé prodeje energií pokračují v nekalých praktikách. Upozornila na to Česká obchodní inspekce (ČOI). Během třetího čtvrtletí letošního roku ČOI...

Přehledně: Jak nenaletět nepoctivému e-shopu

19. 4. 2021, 8:49

Nakupování na internetu v Česku zdomácnělo, tržby e-shopů v posledních měsících trhají rekordy. Jak naznačují aktuální průzkumy, během pandemie se počet online...

Světlice a petardy už jen v e-shopu

29. 12. 2020, 20:20

Kdo si dosud nepořídil petardy a světlice, jimiž by chtěl přivítat první den roku 2021, v obchodech už si je nekoupí. Od 27. prosince se nabízí už jen vybrané...

ČOI řeší první případy geoblockingu

2. 1. 2020, 18:28

Česká obchodní inspekce (ČOI) řeší první tři případy tzv. geoblockingu. Jde o situaci, kdy má česká firma e-shop nejen v české verzi, ale i v zahraniční, ale...

ČOI: Dětský nosič z Číny je nebezpečný

16. 8. 2019, 10:44

Česká obchodní inspekce objevila na trhu dětský nosič, který může být nebezpečný pro malé děti. Podle kontrolorů z něj může dítě vypadnout, informovala v pátek...

Čtvrtina obchodníků na festivalu šidila

4. 7. 2018, 6:02

U zhruba poloviny kontrolovaných obchodníků při letošním 53. ročníku Mezinárodním filmovém festivalu (MFF) v Karlových Varech odhalili kontroloři České...