Hlavní obsah

Ostrava

Foto: Profimedia.cz
Článek

Ostrava je třetí největší město České republiky, a to jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Nachází se na severovýchodě území a je zároveň centrem Moravskoslezského kraje.

Město leží na březích řeky Ostravice s výhledem na Beskydy. Řeka dělí Ostravu na Moravskou Ostravu a Slezskou Ostravu. Městem protékají rovněž Odra, Opava a Lučina. Má výhodnou strategickou polohu - nachází se deset kilometrů jižně od polských hranice a padesát kilometrů západně od té slovenské.

Celková rozloha města činí 21 427 hektarů. Přes industriální historii regionu připadá na jednoho Ostravana třicet metrů čtverečních zeleně.

Od roku 2000 se Ostrava stala sídelním městem Ostravského, dnes Moravskoslezského kraje. Papežskou bulou Ad Christifidelium spirituali vydanou Janem Pavlem II. v květnu 1996 se stala i sídelním městem ostravsko-opavské diecéze. Bazilika Božského Spasitele byla povýšena na katedrálu.

 Členění města

Město o rozloze 214 km² tvoří celkem 23 městských obvodů, ve kterých žije zhruba 290 tisíc obyvatel. Obvody mají svou samosprávu se zastupitelstvy a starosty.

Ostravské obvody
Hošťálkovice
Hrabová
Krásné Pole
Lhotka
Mariánské Hory a Hulváky
Martinov
Michálkovice
Moravská Ostrava a Přívoz
Nová Bělá
Nová Ves
Ostrava - Jih
Petřkovice
Plesná
Polanka nad Odrou
Poruba
Proskovice
Pustkovec
Radvanice a Bartovice
Slezská Ostrava
Stará Bělá
Svinov
Třebovice
Vítkovice

Architektura

Ostrava je architektonicky ojedinělá především industriálním dědictvím, budovami v místech uhelných dolů a železáren.

Z historického hlediska patří ovšem k nejvýznamnějším památkám kostel sv. Václava ze 13. století. Další významná historická budova z 16. století je bývalá městská radnice, dnes sídlo Ostravského muzea.

Ostrava industriální: památky najdete v přírodě i v centru města

Město jinak poznamenaly také funkcionalismus a klasicismus nebo secese. Měnili jej slavní architekti Josef Gočár, Felix Neumann, Bohuslav Fuchs či Camillo Sitte.

Vysoce ceněna je přitom budova Nové radnice otevřená v roce 1930, která je největším radničním objektem v Česku, a to s nejvyšší radniční věží.

Historie

Ostrava (polsky Ostrawa, německy Ostrau) dostala jméno podle řeky Ostravice. Základ slova Ostrava znamená „ostře, rychle, bystře tekoucí řeku“.

Osídlení oblasti je poprvé doloženo už ve starší době kamenné. První písemné zmínky o vzniku obce v majetku olomouckého biskupa Brun ze Schauenburku ovšem pocházejí z roku 1267. Vznikla na tzv. Jantarové stezce spojující Baltské a Středozemní moře.

Statut města získává před rokem 1279. Ve 2. polovině 14. stol. byly vybudovány městské hradby. Dnes je připomíná pouze název ulice Na hradbách a fragment u kostela sv. Václava. V roce 1437 pak byla Moravská Ostrava definitivně začleněna do hukvaldského panství.

Zlomový pro vývoj měst i celého Ostravska byl objev uhlí v roce 1763 v údolí Burňa v Polské Ostravě a o pár desítek let později následný rozvoj železáren.

Kniha Ostrava podrobně mapuje historii města

Prudký růst aglomerace nastartovalo v roce 1828 založení železáren ve vsi Vítkovice olomouckým arcibiskupem Rudolfem Habsburským. Napojení na Severní dráhu Ferdinandovu v roce 1847 prostřednictvím železničního nádraží ve Svinově a Přívoze způsobily, že Ostrava se ve druhé polovině 19. století stala jedním z nejvýznamnějších průmyslových středisek Rakousko Uherska.

Svou pozici si udržela až do rozpadu monarchie. Vzrůstající poptávka hutních podniků po uhlí způsobila nárůst těžby. Na počátku třicátých let 19. století se Ostravsko podílelo 13 procent na uhelné těžbě v českých zemích, zatímco v osmdesátých letech to bylo již 37 procent.

Rozkvět průmyslu vyvolal i příliv obyvatelstva. V roce 1830 žily v Moravské Ostravě necelé dvě tisícovky lidí, za padesát let přesáhl jejich počet třináct tisíc. Výrazně se zvýšil podíl německy a polsky mluvícího obyvatelstva.

Ostrava není jen uhlí a doly. Tipy, kam se vydat na výlet ve městě i jeho okolí

V lednu 1924 vznikla tzv. Velká Ostrava, která přinesla sloučení sedmi moravských obcí v jeden celek (Moravská Ostrava, Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice, Hrabůvka, Nová Ves a Zábřeh nad Odrou.

Po roce 1945 a v průběhu padesátých let 20. století se Československo orientovalo na rozvoj hornictví, ocelářství a dalších oborů těžkého průmyslu. Jeho centrem se stala právě Ostrava, v té době nazývana „město uhlí a železa“ nebo také „ocelové srdce republiky“.

V roce 1949 se pak začalo se stavbou rozsáhlého průmyslového komplexu Nová huť v Ostravě-Kunčicích.

Masivní podpora těžkého průmyslu znamenal příliv nových pracovních sil do Ostravy a okolí. V tehdejších okrajových čtvrtích města vyrostla řada nových sídlišť, především Poruba, Zábřeh, Hrabůvka, později Výškovice a Dubina.

Foto: Fluger René, ČTK

Budova ředitelství Vítkovic v Ostravě

Ostrava se stala v roce 1945 sídlem Vysoké školy báňské (přeložena z Příbrami) a pobočky Pedagogické fakulty brněnské Masarykovy univerzity. Ta se osamostatnila v roce 1959 a v roce 1991 byla začleněna do nově vzniklé Ostravské univerzity.

Těžba uhlí definitivně skončila v roce 1994. Poslední vozík vyvezli 30. června 1994 z jámy Odra v Přívoze, dříve Důl František.

Vítkovické vysoké pece pak vyhasly v roce 1998. Ve Vítkovicích se začali orientovat na strojírenskou výrobu. Na území města se ocelářství soustředilo do Nové huti.

Ekologie

Vysoká koncentrace těžkého průmyslu zamořuje ostravské ovzduší. Ve znečištění rakovinotvorným benzopyrenem patří podle měření Českého hydrometeorologického ústavu k nejzamořenějším oblastem Česka. Také koncentrace prachových částic jsou v tamním ovzduší nejvyšší v zemi.

Koncentrace znečištění je dána těžkým průmyslem a také polohou města v hornoslezské pánvi, kde se především v zimě za bezvětří škodliviny drží. Do pánve se dostávají i škodliviny z Polska.

Foto: Radim Kijonka, Právo

Jeden z protestů obyvatel Ostravy kvůli špatnému ovzduší.

Smutným rekordmanem je Ostrava co se týče znečištěného ovzduší i v celé Evropské unii. Důsledkem jsou špatné statistiky nemocnosti Ostravanů. Při sledování dětské populace v Ostravě-Bartovicích do šesti let nalezli odborníci zvýšené množství případů astmatu, alergií a akutních respiračních onemocnění.

Velkým problémem byly také ropné laguny bývalé chemičky Ostramo. Měly být zlikvidovány do konce roku 2010, jejich likvidace se ale dlouho protahovala. Zbývající kaly z ropných lagun zmizely až v roce 2020.

Foto: Dan Krzywoň, ČTK

Částečně zaplavený areál firmy Ostramo -Vlček.

Kultura

Kulturní a společenský život zajišťují dvě stálé scény, Divadlo Antonína Dvořáka a Divadlo Jiřího Myrona.

Oblibě hlavně mezi mladými diváky se také těší Divadlo Petra Bezruče a Komorní scéna Aréna. Pro malé diváky byla v roce 1946 otevřena amatérská loutková scéna s názvem Dřevěné království, od roku 1953 profesionální Divadlo loutek.

Foto: Dan Krzywoň, ČTK

Národní divadlo Moravskoslezské

V roce 1954 začala ve městě svou koncertní činnost dnešní Janáčkova filharmonie Ostrava.

Ostrava je také líhní řady význačných českých zpěváků a zpěvaček. K těm nejznámějším patří Marie Rottrová, Hana Zagorová, Richard Krajčo, Jaromír Nohavica či Věra Špinarová.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Jaromír Nohavica

Ovšem nejvýznamnější kulturní akcí ve městě je každoroční festival Colours of Ostrava. Koná se od roku 2002 a láká největší jména světové hudby.

Další významnou, byť ne kulturní akcí, která se v Ostravě koná, je atletický mítink Zlatá tretra. I jeho se pravidelně účastní přední světoví atleti. S oblibou tam jezdil například světový rekordman, jamajský sprinter Usain Bolt. Po něm se mimo jiné jmenuje i věž v revitalizovaném areálu Dolních Vítkovic.

Ostravská nej 

Nejvyšší radniční vyhlídková věž

Ostravská radnice je největší radniční budovou v republice a má zároveň nejvyšší radniční vyhlídkovou věž – celkem 85,6 metru nad úrovní Prokešova náměstí, na kterém radnice stojí.

Největší počet zábavních podniků

Stodolní ulice je v ČR legendou. Kdysi honosné měšťanské domy se v 80. letech minulého století proměnily ve vybydlené ruiny. Zachránila je sametová revoluce. Nyní se počet zábavních klubů v ulici pohybuje kolem šedesátky.

Nejstarší pěší zóna

Už v roce 1967 byla v Ostravě z rozhodnutí tehdejšího vedení města zprovozněna první pěší zóna v republice. Její páteří se stala tehdejší Gottwaldova třída, dnes ulice 28. října. Na svou dobu představovala pěší zóna o rozloze 300 x 400 metrů v centru spíše organizační opatření – především byla odvedena doprava a ulice dostaly asfaltový povrch.

Výšlap na haldu Ema a další zajímavá místa Ostravy lákají turisty

Největší hornické muzeum

Bývalý Důl Anselm pod památným vrchem Landek v Ostravě - Petřkovicích bude navzdory jiným ostravským dolům, dávno zavřeným, sloužit dlouho.

Od roku 1993 je tu otevřeno pozoruhodné hornické muzeum, dnes největší v ČR.

Nejstarší použití uhlí

Součástí hornického muzea v Ostravě pod vrchem Landek je rovněž unikátní expozice dokazující, že pravěcí lovci mamutů v dané lokalitě používali černého uhlí k udržování ohně už před 25 000 lety.

Nejhlubší uhelný důl

Uhlí bylo na území dnešní Ostravy objeveno novodobě na slezské nebo též nazývané polské straně Ostravy v údolí Burňa v roce 1763.

Po stopách Šikmého kostela aneb Putování Karvinskem a Ostravou

Skutečný rozvoj těžby černého uhlí nastal ve 40. letech 19. století, kdy vznikla také tehdejší jáma Terezie, až ve druhé polovině 20. století přejmenována na Důl Petr Bezruč podle slezského básníka.

Přestože podobných šachet byly desítky, na jámě Bezruč se uhlí těžilo až z hloubky 1200 metrů ve vysokých teplotách. Ostrava tak zaznamenala další rekord – nejhlubší uhelný důl v republice.

Největší průmyslový památkový areál

Téměř 300 hektarů zabírá v Ostravě největší bývalý průmyslový areál nazývaný oblast Dolních Vítkovic. Tvoří typické jižní panorama města a je také označována jako „Ostravské Hradčany“. Místo je v seznamu Evropského kulturního dědictví.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK

Zrekonstruovaný areál Dolních Vítkovic je v současnosti hojně navštavovaným místem, konají se tam kulturní i sportovní akce.

Z provozu dávno vyřazené vysoké pece, koksárenské baterie a důl byly v roce 2002 prohlášeny národní kulturní památkou.

Revitalizace aeálu pořinesla další možnosti jeho využití. Konají se tam kulturní i sportovní akce, bylo vybudováno science centrum Svět technik a v provozu je i multifunkční hala Gong - někdejší zvon plynojemu.

Ojedinělou industriální památkou je tu největší pístové dmychadlo na zásobování vysokých pecí stlačeným vzduchem. Je to stroj typu TG 17 o váze 900 tun a průměru setrvačníku 8 m, průměru pístu a pístnice 3250 a 410 mm. Obsah válce představuje 13,87 m3, jeho zdvih 1700 mm a výkon 3800 kW.

Články k tématu

Jízda MHD po Ostravě bude dražší

23. 11. 2023, 15:21

Ostravský dopravní podnik (DPO) zdraží od letošního 10. prosince jízdné. Cestující využívající k přepravě po moravskoslezské metropoli hromadnou dopravu si...

Oheň zpustošil zahradnictví v Ostravě

23. 11. 2023, 14:12

Moravskoslezští hasiči zasahovali v noci na čtvrtek v zahradnictví v ostravské části Poruba. Na místo vyjelo pět jednotek. Požáru totiž předcházel výbuch....

V Ostravě ženy rodí na speciálním gauči

3. 11. 2023, 13:05

Porodnický gauč si pořídila Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Ostrava. Podle jejího přednosty Ondřeje Šimetky se inspirovali v Anglii, kde...

Horkovzdušný balon v Ostravě zavadil o dům

1. 10. 2023, 21:45

Policisté dnes v Ostravě museli pomoci s přistáním horkovzdušnému balonu, v němž bylo včetně pilota 25 lidí. Nikdo z pasažérů nebyl zraněn. Dechová zkouška na...

Na severní Moravě vlaky srazily dvě osoby

24. 9. 2023, 10:46

Tragicky skončil v neděli časně ráno střet osoby s rychlíkem Pendolino na Chemické ulici v Ostravě –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Mariánských Horách. Jiný rychlík srazil v sobotu...

Americké F-35 přistály v Ostravě

14. 9. 2023, 14:55

Na ostravském letišti v Mošnově ve čtvrtek krátce po poledni přistála trojice letounů F-35. Veřejnost se bude moci se stroji seznámit v rámci Dnů NATO, které...

V Ostravě postavili novou smuteční síň

8. 9. 2023, 16:29

Druhý největší hřbitov v Ostravě, který leží ve Vítkovicích, se pyšní zbrusu novou smuteční síní. Ta původní, téměř sto let stará, byla zbourána. Jde...

Muž se zranil při skoku do řeky Ostravice

20. 8. 2023, 14:42

Osmadvacetiletý muž se zranil v sobotu večer po skoku do řeky Ostravice z jezu U Žida. Přivodil si poranění dolní končetiny; zasahující lékař nevyloučil ani...

Přípravy na Colours of Ostrava finišují

18. 7. 2023, 7:09

Z třiceti zemí světa přijedou účinkující na 20. ročník multižánrového festivalu Colours of Ostrava. Ten odstartuje ve středu v industriálním areálu ostravských...