Hlavní obsah
Foto: Profimedia.cz

Vazba

Vazba je pohledem legislativy "opatření pro umožnění trestního stíhání." U vazebně stíhaných je vždy respektována presumpce neviny. Neboli, dokud nebyl obviněný pravomocně odsouzen, pohlíží se na něj, jako by byl nevinen.

Foto: Profimedia.cz
Vazba

Účelem vazby je zabezpečit obviněného pro potřeby orgánů činných v trestním řízení. Vazba se vykonává ve vazebních věznicích nebo ve zvláštních odděleních věznic. Provoz vazebních věznic spadá do činnosti Vězeňské služby ČR. Člověk ve vazbě nemá určený program, kterému se při pobytu ve věznici musí věnovat.

Trojice vazebních důvodů

Důvody vazby jsou v České republice tři. Vazba útěková vyplývá z obavy, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak vyhnul trestnímu stíhání nebo trestu

Věznice Pankrác

Foto: Právo

Do koluzní vazby se umisťují obvinění, u kterých hrozí, že budou působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné, nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání. Režim v tomto typu vazby je naprosto odlišný od zbylých dvou.

Vazba předstižná je určena obviněným, u kterých hrozí, že budou pokračovat v trestné činnosti, pro niž jsou stíháni, mohli by dokončit trestný čin, o který se pokusili, nebo vykonávat trestný čin, který připravovali nebo kterým hrozili.

Možnost složení kauce

Obviněný nebo jiná osoba může složit kauci ve výši určené soudem. Minimální částka je deset tisíc korun. Maximální částka není určena. To neplatí pro případ koluzní vazby a vybraných trestných činů např. teroru, vraždy, ublížení na zdraví atd.

Obviněný ve vazbě:
Má právo používat vlastní oděv, prádlo a obuv za předpokladu zákonem stanovených podmínek. V případě jejich nesplnění je vystrojován vězeňským oděvem, prádlem a obuví.
Může přijímat a na svůj náklad odesílat písemná sdělení, která podléhají kontrole, (vyjma stanovené korespondence).
Má právo 1 x za 3 měsíce přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg.
Má právo na přijetí návštěvy v počtu nejvýš 4 osob jednou za 2 týdny v trvání 90 minut.
Může být na vlastní žádost pracovně zařazen.
V rámci kázeňského řízení má stanoveny pouze kázeňské tresty, nikoliv odměny, existuje pouze institut zahlazení kázeňského trestu.
Musí být propuštěn z výkonu vazby kdykoliv po obdržení písemného příkazu vydaného soudem na základě jeho rozhodnutí, státním zástupcem na základě jeho rozhodnutí, písemného příkazu státního zástupce vydaného při výkonu dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu vazby, písemného příkazu na základě rozhodnutí prezidenta republiky nebo ministra spravedlnosti v řízení o udělení milosti, písemného příkazu na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti v řízení o mimořádných opravných prostředcích nebo v řízení o vydání do ciziny.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků