Hlavní obsah

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)

Foto: Česká inspekce životního prostředí
Článek

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborný orgán státní správy podřízený ministerstvu životního prostředí. Vznikla v roce 1991 pro dohled na dodržování předpisů v oblasti životního prostředí. Zároveň kontroluje dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí.

ČIŽP se skládá z oblastních inspektorátů řízených vedoucími a ústřední v čele s ředitelem. Inspekci vede od roku 2014 Erik Geuss. Jmenování a odvolávání u těchto vedoucích funkcí řídí zákon o státní službě. Plat se odvíjí od něj délky praxe dle něj a upřesňujícího nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Foto: Jindřich Ginter, Právo

Šéf České inspekce životního prostředí Erik Geuss

Činnost inspekce upravuje zejména zákon č. 282/1991 Sb. Ochrana životního prostředí se týká zejména lesů, vod, ovzduší, přírody a odpadového hospodářství.

Inspekce dohlíží nad dodržováním obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů ve věcech životního prostředí. Zjišťuje nedostatky, popřípadě škody vzniklé na životním prostředí, jejich příčiny a původce a ukládá opatření k jejich odstranění a nápravě.

Do kompetencí ČIŽP spadá také udělování sankcí či přijímání opatření. Inspektoři mají pravomoc omezit nebo zastavit škodlivou činnost, odebrat ilegálně držené nebo získané rostliny a přísně chráněné živočichy

Články k tématu

V Odře uhynula dvě procenta rybí populace

27. 7. 2023, 10:19

V Odře uhynuly podle mluvčí Povodí Odry Šárky Vlčkové stovky ryb. Šlo asi o dvě procenta populace v řece. Odebrané vzorky se budou vyhodnocovat několik dní. Na...

Rekultivovanou skládku pokryla nová

13. 7. 2020, 6:10

Nová skládka nad původní, před lety rekultivovanou, vznikla na kraji břeclavské části Charvátská Nová Ves. Lidem vadí, že za údajnými terénními úpravami je ve...

V Česku kvete černý trh s tygry

16. 5. 2019, 17:18

Minulý rok byl rokem tygra. Takové přirovnání v souvislosti s případy těchto dravých šelem, kterými se vloni zabývala Česká inspekce životního prostředí...

Piráti chtějí o kůrovci jednat ve Sněmovně

4. 12. 2018, 10:16

Piráti považují způsob řešení kůrovcové kalamity státním podnikem Lesy ČR (LČR) na Moravě a ve Slezsku za fatální systémové selhání státu a chtějí o situaci...

Zmizely tisíce tun nebezpečného odpadu

16. 10. 2015, 3:30

Státní orgány netuší, kam se poděly desítky tisíc tun nebezpečného odpadu. Zmizely postupně z evidence. Podniky, které je vyprodukovaly, jsou ale papírově...