Hlavní obsah

Státnice na zavřených pražských VŠ? Není problém, hlásí univerzity

22. 9. 2020, 18:41
Novinky, Filip Šára, ber

Od pondělí v hlavním městě Praze platí, že se na zdejších vysokých školách měla zavést distanční výuka - s možnou výjimkou u té praktické. Jak ale budou pražské školy zvládat případné konání podzimních státních závěrečných zkoušek (SZZ), ať už jde o opravné termíny, nebo odložené zkoušky z června? Oslovení zástupci VŠ v tom problém nevidí.

Foto: Igor Zehl, ČTK

Ilustrační snímek

Článek

„Praha bude na koronavirovém semaforu červená. Od pondělí 21. září bude proto zavedena distanční výuka na vysokých školách s výjimkou praktické výuky,“ potvrdil Novinkám již minulý týden pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Původně nicméně avizoval, že bude distanční výuka i na středních školách. „Pro to ale hygienická stanice nevidí z epidemiologického hlediska nyní důvod,“ vysvětlil následně.

Hřib se opravil: Praha zavře od pondělí vysoké školy, střední jsou v záloze

Jak tedy ale na VŠ řešit státnice? Jaká přijmout opatření? A je vůbec možné skládat SZZ na dálku?

Distanční státnice jen výjimečně, prezenční za účasti 10 lidí

„Aktuálně platí, že závěrečnou zkoušku lze konat distančně podle zákona č. 188/2020 Sb., a to pouze za předpokladu, že existují objektivní vnější okolnosti, které neumožňují konání prezenčním způsobem (např. u zahraničních studentů). Distanční forma SZZ je proto realizována ve výjimečných případech. O provedení zkoušky distanční formou rozhoduje vedení každé fakulty,“ napsal Novinkám Petr Podzimek z Odboru vnějších vztahů Univerzity Karlovy (UK) s tím, že studenti jsou o této podobě SZZ vždy včas informováni.

Tím pádem většina státnic na UK nyní stále probíhá prezenčně. „Státní zkoušky v tuto chvíli probíhají prezenční formou, za účasti maximálně 10 osob (včetně pedagoga) a při dodržení hygienických podmínek jako roušky, rozestupy, dezinfekce,“ upřesnil Podzimek.

Skandální! Rektor ZČU Miroslav Holeček ostře kritizuje zákaz výuky

S počtem nejvíce deseti lidí počítá i Vysoká škola ekonomická (VŠE) v Praze. „Na základě Opatření rektorky přijaté v návaznosti na Nařízení HSHMP ze dne 18. 9. 2020 a platných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platí na VŠE, že veškeré zkoušky, včetně státních závěrečných zkoušek, v prezenční formě lze realizovat pouze za účasti maximálně 10 osob. Všechny zúčastněné osoby mají povinnost používat roušky či jiné ochranné prostředky dýchacích cest. V odůvodněných případech může děkan povolit vykonání SZZ distančním způsobem při splnění podmínek stanovených v § 5 zákona č. 188/2020 Sb.,“ konstatovala pro Novinky Martina Mlynářová z Oddělení PR této školy.

Masarykova univerzita přechází do online režimu

Podle Gabriely Achtenové, prorektorky pro bakalářské a magisterské studium Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze (pro Bc. a Mgr. studenty je tato škola uzavřená zcela) mají fakulty v tuto chvíli po státnicích a po promocích, některé je zrušily a opravné termíny nejsou - kromě Fakulty dopravní ČVUT, ta je má tento týden.

„Pro tento případ mají tito studenti výjimku z příkazu rektora č. 16/2020 pro vstup do budov ČVUT. Navíc máme stále v platnosti Příkaz rektora č. 9/2020 k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT,“ řekla Novinkám Achtenová.

Černý: Uzavření druhých stupňů ZŠ je jen otázkou času

„Žádné SZZ nyní v programu nejsou, jsme v novém akademickém roce a nejbližší budou v červnu 2021. A i kdyby měly být teď, realizaci nic nebrání, je povoleno zkoušená do 10 osob, do tohoto limitu se v případě SZZ pohodlně vejdeme,“ zareagoval pro Novinky mluvčí Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) Michal Janovský.

Blahopřání ke státnicím bez potřesení rukou

Ani na České zemědělské univerzitě (ČZU) se podzimní termíny SZZ nekonají, standardně jsou v únoru a v květnu. „Co se týká opravných termínů zkoušek, budeme se řídit výjimkami, které jsou uvedeny v Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 2/2020 z 18.9.2020, a sice - zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na: individuální návštěvy knihoven, individuální konzultace, zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob, laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob, klinické a praktické výuce a praxi,“ vyjmenovala pro Novinky tisková mluvčí ČZU Karla Mráčková.

„Při aplikaci výjimky zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob budeme dodržovat další hygienická nařízení a doporučení, tedy dodržování nošení roušek, zvýšené hygieny rukou a rozestupy,“ doplnila.

Aktualizovaný semafor: Praha dál červená, přibylo oranžových okresů

„Vzhledem k tomu, že velká část SZZ a klauzur probíhala na Akademii múzických umění (AMU) od začátku září, nová opatření se týkají už jen malé části,“ uvedla pro Novinky Hana Šťastná, která má na AMU na starosti PR a marketing.

I zbytek státních zkoušek se však na této největší české umělecké vysoké škole může podle ní konat relativně bez problémů, a to právě proto, že hygienici povolují ono zkoušení za přítomnosti deseti osob.

Reklama

Související články

Výběr článků