Hlavní obsah

Meteorologické jevy

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Článek

Meteorologické pojmy

LEDOVKA - souvislá, zpravidla homogenní průhledná ledová usazenina s hladkým povrchem. Tvoří se zmrznutím přechlazených kapiček mrholení, dešťových kapek na předmětech, jejichž teplota je mírně pod 0 stupňů Celsia.

NÁMRAZA - v silniční dopravě se pojem námraza používá pro všechny formy ledových usazenin na vozovkách včetně náledí a zmrazků. Může se vyskytovat na elektrických sloupech, stromech atd. V letecké dopravě se používá několik druhů námrazy, a to podle rychlosti a teploty, při níž vzniká.

ZMRAZKY – termín používaný pro formu náledí, které vzniká opětovným zmrznutím zcela či částečně roztátého sněhu.

NÁLEDÍ – ledová vrstva pokrývající zemi, na rozdíl od ledovky zde na zemi mrznou nepřechlazené dešťové kapky či kapky mrholení. Vzniká, je-li teplota povrchu pod 0 stupňů Celsia.

Články k tématu