Hlavní obsah
Jednací místnost Senátu před hlasováním o Lisabonské smlouvě Foto: Lukáš Táborský, Právo

Senát Parlamentu České republiky

Senát je horní komorou Parlamentu České republiky. Dolní komorou je Poslanecká sněmovna. Vzniknout mu dala Ústava z roku 1992, první volby do Senátu se konaly v listopadu 1996, ustaven byl v prosinci 1996. Senát sídlí ve Valdštejnském paláci v Praze.

Jednací místnost Senátu před hlasováním o Lisabonské smlouvě Foto: Lukáš Táborský, Právo
Senát Parlamentu České republiky

Senát ČR má sloužit jako institucionální pojistka demokracie v zemi. Zasedá v něm 81 senátorů. Jejich složení se obměňuje každé dva roky, kdy je volena třetina, tedy 27 senátorů. Senát je nerozpustitelný.

Pravomoci Senátu

Senát hlasuje o návrzích zákonů, které přišly z Poslanecké sněmovny. Pokud senátoři návrh schválí, zákon jde k podpisu prezidentovi.

Pokud jej zamítnou, vrací se zpět do Poslanecké sněmovny. Sněmovna může Senát přehlasovat nadpoloviční většinou všech poslanců. To není možné v případě ústavního zákona, volebních zákonů, zákonu o styku obou komor Parlamentu, jednacího řádu Senátu a některých mezinárodních smluv.

Senát může návrh zákona vrátit Sněmovně s pozměňovacími návrhy. Poslanci poté o návrhu hlasují ve znění navrženém Senátem.

Pokud se Senát do 30 dnů k návrhu zákona nevyjádří, je zákon přijat.

Volební systém

Do Senátu se volí většinovým systémem. Volební obvody jsou jednomandátové. O senátorské křeslo se podle Ústavy může ucházet kandidát starší 40 let. Kromě kandidátů politických stran, hnutí a koalic může kandidovat i nezávislý kandidát, který musí získat nejméně 1 000 podpisů voličů z daného volebního obvodu (a složit kauci 20 000 Kč). Volič dává hlas přímo jednotlivému kandidátovi.

V prvním kole je zvolen kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů. Pokud žádný kandidát nadpoloviční většinu nezíská, koná se druhé kolo. Do něj postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V druhém vítězí ten, kdo získá většinu hlasů.

Volby se opakují, pokud se kandidát postupující do 2. kola vzdal kandidatury, pozbyl práva volit, zemřel, byl odvolán anebo byla volba shledána neplatnou.

Doplňovací volby se konají, pokud v průběhu volebního období mandát senátora zanikl. Senátor zvolený v doplňovacích volbách je zvolen jen na zbytek volebního období ze zaniklého mandátu. Doplňovací volby se nekonají rok před skončením volebního období.

Funkce v Senátu

Předseda Senátu je druhým nejvyšším ústavním činitelem státu (po prezidentu republiky) a zastupuje Senát navenek. Svolává, zahajuje, přerušuje a ukončuje schůze Senátu, podepisuje usnesení. V případě neobsazené funkce prezidenta a současného rozpuštění Sněmovny vykonává část pravomocí prezidenta svěřenou předsedovi Sněmovny.

Je volen Senátem vždy po nových volbách do třetiny Senátu.
Místopředsedové Senátu zastupují předsedu Senátu. Střídají se v řízení schůze Senátu.

Předsedové Senátu a jejich funkční období:
Petr Pithart (KDU-ČSL) 1996-1998
Libuše Benešová (ODS) 1998-2000
Petr Pithart (KDU-ČSL) 2000-2004
Přemysl Sobotka (ODS) 2004-2010
Milan Štěch (ČSSD)
2010-2018
Jaroslav Kubera (ODS)
2018-2020
Miloš Vystrčil (ODS)
2020-

Volební účast

První volby do nového Senátu po pádu komunistického režimu se konaly v roce 1996 za poměrně malé účasti voličů (v prvním kole 35,03% voličů, v druhém kole 30,63%).

V následujících letech pak volební účast kolísala, ale vždy byla nižší než poloviční. V roce 2018 byla volební účast v prvním kole 42,26% a v druhém kole 16,49%. Druhého kola senátní volby se pravidelně účastní méně než třetina voličů. Nejnižší zatím byla v roce 2016, kdy přišlo jen 15,38% všech oprávněných voličů.

Druhé komory parlamentů v Evropě

Ve většině evropských států je zaveden dvoukomorový parlament s různým postavením, tradicemi a pravomocemi. Státy s druhými komorami lze dělit dle několika kritérií, např. na státy federální a unitární.

Ze zemí s dlouhou demokratickou tradicí a federativní uspořádáním jsou dvoukomorové Německo, Rakousko, Belgie a Švýcarsko. Dvoukomorový parlament funguje do jisté míry i ve Španělsku, kde je Senát dle Ústavy komorou teritoriální reprezentace a není tudíž považován za typickou druhou komoru federace, tak jako není za úplnou federaci považováno Španělsko.

Existence druhých komor v unitárních státech jako Velká Británie a Nizozemí je částečně výsledkem přetrvávajících tradic konstituční monarchie. Coby decentralizované administrativní jednotky v unitárním státě vystupují druhé komory ve Francii a Itálii.

Senátoři po schválení Lisabonské smlouvy

Foto: Lukáš Táborský, Právo

V Irsku jako dalším unitárním státě reprezentují druhou komoru zájmové skupiny. Zajímavým příkladem byl až do roku 2009 parlament Norska. První i druhá komora parlamentu tam byla volena dohromady jako „jedno tělo“, ale po volbách se rozdělila na dvě komory. Nešlo tedy o skutečně oddělený dvoukomorový parlament.

Norský parlament Storting byl považován za modifikovaný jednokomorový parlament. Vždy na svém prvním zasedání zvolil ze svého středu jednu čtvrtinu poslanců (41), tzv. Lagting, který představoval horní komoru. Zbytek poslanců (124) tvořilo dolní komoru, tzv. Odelsting. Podobný systém fungoval i v dalších severských zemí, například v Dánsku nebo na Islandu.

Zdroje:  Senat.cz, wikipedie, Arend LIJPHART: Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries, London 1984,
Vladimír KLOKOČKA: Ústavní zřízení evropských států. Praha 1996

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků