Hlavní obsah

Vězeňská služba

Foto: Milan Malíček, Právo
Článek

Vězeňská služba České republiky se řadí mezi ozbrojené bezpečnostní sbory působící v České republice. Spadá pod resort ministerstva spravedlnosti, které dohlíží a kontroluje fungování organizace.

Posláním Vězeňské služby ČR je zajišťovat výkon vazby, trestu odnětí svobody a bezpečnost a pořádek v soudních budovách. Vězeňská služba spravuje a střeží věznice a detenční ústavy, dále střeží, předvádí a eskortuje vězněné osoby.

V rámci Vězeňské služby pracují příslušníci ve služebním poměru k České republice (stejně jako policisté nebo hasiči) a občanští zaměstnanci.

Vězeňská služba zaměstnává přes 11 tisíc lidí. Ve služebním poměru pracuje 6918 mužů a žen, občanských zaměstnanců je 4133 (údaje platné k prosinci 2017).

Stráž vězeňská a justiční

Příslušníci Vězeňské služby se v rámci své činnosti rozdělují na vězeňskou a justiční stráž. Vězeňská stráž střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody. Střeží vazební věznice, věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence

Oproti tomu justiční stráž zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství, ministerstva a v dalších místech činnosti.

V Česku je 35 věznic

V České republice je 35 věznic, z toto 10 vazebních. V současné době se Vězeňská služba ČR potýká s přeplněností svých kapacit. Celkový počet vězněných osob se pohybuje okolo 22 000. Z toho je zhruba 2 tisíce obviněných (údaje platné k prosinci 2017). Každá věznice má svého ředitele, centrální správu zajišťuje generální ředitelství v Praze.

V České republice existovaly až do října 2017 čtyři typy věznic, a to s dohledem, s dozorem, s ostrahou a se zvýšenou ostrahou.

V současné době se věznice dělí jen do posledních dvou zmíněných typů. Do věznice se zvýšenou ostrahou může být pachatel zařazen za trestný čin spáchaný ve prospěch organizované skupiny, za uložený trest delší než osm let vězení či pokud se pachatel již odsouzený za úmyslný trestný čin pokusil uprchnout.

Věznice s ostrahou jsou následně ještě rozděleni podle stupně na nízký, střední a vysoký stupeň.

Specializované ženské věznice jsou ve Světlé nad Sázavou a v Opavě.

Doživotně je ve vězení 47 osob

Nejvíce odsouzených, více než 11 000, vykonává trest ve věznicích s ostrahou vysokého stupně. V režimu se zvýšenou ostrahou je kolem 1000 odsouzených. Za nejzávažnější trestnou činnost je v českých věznicích 47 vězňů odsouzených na doživotí, z toho 44 mužů a tři ženy. O tom, v jakém druhu věznice si odsouzený trest odpyká, rozhoduje soud.

Od 1. ledna 2009 zahájila Vězeňská služba provoz detenčního ústavu v Brně. Zabezpečovací detence je nový typ ochranného opatření pro pachatele závažné trestné činnosti. Jde o osoby s vysokou mírou nebezpečnosti pro společnost. Ústav v Brně skýtá 50 lůžek, dalších 150 míst je v Opavě.

Články k tématu