Hlavní obsah

V Písku otevřeli první probační dům. Mužům v podmínce pomůže v prvních měsících na svobodě

25. 11. 2022, 10:58 – Písek

V Písku byl slavnostně otevřen první probační dům v Česku. Ten má za cíl podpořit podmíněně propuštěné v začlenění do společnosti a pomoci jim v práci na sobě v rizikovém období prvních měsíců po propuštění.

Otevření probačního domu v PískuVideo: Novinky

 
Článek

Nově otevřený probační dům v Písku má kapacitu 16 osob a poskytuje šestiměsíční pobytový resocializační program podmíněně propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody.

Dům je určen dospělým mužům, kteří mají uložený dohled a přiměřenou povinnost účastnit se pobytového resocializačního programu.

Dalšími předpoklady pro zařazení do programu je například potřeba intenzivnější míry podpory po podmíněném propuštění, ale také motivace pracovat na sobě.

Foto: Novinky

Probační dům vznikl přestavbou z bývalé hasičárny.

Kdo z vězňů do probačního domu půjde, rozhodnou soudy.

Pokud vyhodnotí, že by se odsouzený mohl k trestné činnosti vrátit kvůli špatným poměrům v původním bydlišti, jako jednu z podmínek předčasného propuštění stanoví právě šestiměsíční pobyt v zařízení.

„Primárně tam budou umisťováni lidé, kteří v Jihočeském kraji bydleli, mají v něm své vazby a pak by se tam stejně po výkonu trestu vrátili,“ přiblížil náměstek ministra spravedlnosti pro řízení sekce vězeňství a resortní kontroly Petr Dohnal.

„Momentálně máme vytipované ještě odsouzené ve výkonu trestu. Ti musí absolvovat celou tu proceduru, to znamená předstoupit před soud, ten prověří připravenost, následně rozhodne o podmíněném propuštění, nebo také ne, a pak případně uloží tu povinnost, aby se podrobili tomuto programu,“ vysvětlila ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

Foto: Novinky

Klientům budou k dispozici pokoje po dvou lůžkách.

Nový život

V rámci provozu domu čeká účastníky denní režim co nejpodobnější obvyklému životu na svobodě, ale také s jasně stanovenými pravidly.

Během pobytu budou účastníci společně s pracovníky Probačního domu v Písku pracovat na tom, aby byli samostatní, uvědomovali si potřebu řešit dílčí problémy, případně uměli vyhledat podporu.

„Pracovat tu budou dva klíčoví pracovníci, kteří jsou určeni na vedení těch případů, a také další tři zaměstnanci, kteří budou takoví trenéři a budou naše klienty doprovázet, kam bude potřeba,“ sdělila Novinkám Andrea Matoušková.

Foto: Novinky

K dispozici bude klientům i místnost pro setkávání s příbuznými a přáteli.

Obyvatelé domu mají povinnost zdržovat se v probačním domě ve stanovený čas, spolupracovat s týmem a aktivně řešit své záležitosti, zdržet se požívání alkoholu a návykových látek, slušně se chovat k druhým a pečovat o dům.

„My víme, že vliv pobytu ve vězení je silný. Oni se museli přizpůsobit tomu životu tam a my je doprovázíme, aby se přizpůsobili znovu a začlenili se do života, který vedli před příchodem do vězení,“ doplnila Matoušková.

„Součástí moderní justice by měly být právě takové projekty, které nabízejí další odbornou práci s lidmi s trestní minulostí,“ uvedl náměstek ministra spravedlnosti pro řízení sekce vězeňství a resortní kontroly Petr Dohnal.

„Pomoc lidem odstřihnout se od jejich kriminální kariéry, od časté recidivy a ukázat jim způsob, jak se dobře začlenit do běžného života a společnosti, je jistě ta správná cesta ke snižování kriminality,“ doplnil.

V Písku bude dům pro propuštěné vězně

Strach místních

Otevření domu však kritizovali někteří písečtí obyvatelé. Podle nich nebralo město ohled na přání obyvatel, kteří byli proti zřízení domu. 

Město Písek ale podle vyjádření mluvčí Petry Měšťanové nemohlo vznik služby na svém území nijak ovlivnit. Budova, ve které bude dům otevřen, stojí na pozemku státu.

„Lidé projevovali obavu o bezpečnost, když tu budou propuštění kriminálníci. My tu již propuštěné vězně máme, ale naši občané vlastně nevědí, že tu jsou. Teď si je ale budou moci spojit s tímto domem,“ řekl Právu letos v únoru tehdejší písecký místostarosta Veselý.

„Většina těch, co jsou ve vězení, je odsouzena za majetkovou trestnou činnost. My se možná pořád nejvíce bojíme lidí, kteří někomu ublížili fyzicky, kteří opravdu způsobili smrt, ať už nedbalostně, nebo záměrně. Ale i tito lidé se ocitají na svobodě. Je otázka, zda jsou nebezpečnější tím, co spáchali, nebo jsou nebezpeční spíše lidé, kteří nepřijali pravidla, možná spáchali méně závažný trestný čin, ale jejich nebezpečnost může být třeba vyšší,“ uzavřela ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

Reklama

Výběr článků