Hlavní obsah

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)

Foto: SZPI
Článek

Instituce, která chrání spotřebitele před závadnými produkty zejména z oblasti potravin. Dohlíží nad jejich jakostí, stejně jako hlídá jejich správné označení. Úzce spolupracuje s členskými státy EU.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) jako orgán státu přímo podléhá ministerstvu zemědělství. Jejím úkolem je dohlížet nad kvalitou a nezávadností prodávaných potravin, surovin, z nichž jsou vyrobené, zemědělských plodin nebo tabákových produktů.

Samostatnou kategorií je kontrola správného označení produktů. To se týká například data spotřeby nebo země původu. Zabývá se též laboratorní a certifikační činností, certifikuje například víno při vývozu do EU.

Kontroly nezřídka vycházejí z podnětů spotřebitelů a zaměřují se na subjekty, které uvádějí do oběhu potraviny, tabákové výrobky, saponátové výrobky a další. Součástí kontrol SZPI je také dohlížení nad plněním podmínek pro výrobu a prodej, skladováním, dopravou nebo hygienou. Inspekce spustila v roce 2012 web potravinynapranyri.cz, na němž každý den upozorňuje na závadné či nebezpečné potraviny nalezené v českých obchodech,

SZPI slouží i jako národní kontaktní místo v systému rychlého varování, který je vzájemně propojený s dalšími příslušnými orgány, a to jak českými tak evropskými. Soustřeďuje informace ze všech dozorových orgánů nad potravinami a krmivy v ČR a je propojen v síti se všemi dalšími členskými státy EU.

Články k tématu

Cukrárna v Břeclavi byla rájem myší

17. 11. 2022, 12:58

Pokud někoho honila mlsná a měl v plánu vydat se do Delikany, cukrárny a občerstvení nedaleko břeclavského nádraží na cestě od stanice do centra města, narazil...