Hlavní obsah

Česká pojišťovna

Foto: Česká pojišťovna
Článek

Česká pojišťovna je největší pojišťovna působící na českém trhu. Její počátky spadají do první poloviny 19. století. Jako první finanční instituce svého druhu ze střední a východní Evropy vstoupila v roce 2002 na ruský trh. V současnosti je součástí Generali CEE Holding B.V.

Svým podílem na pojistném trhu, který v roce 2016 činil 22,6 procenta, je Česká pojišťovna největší pojišťovnou v České republice. Dohromady má přibližně 4000 zaměstnanců.

Česká pojišťovna nabízí individuální životní i neživotní pojištění a pojištění pro různě velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

Spravuje přes 7,7 miliónů pojistných smluv a její bilanční suma k 31. prosinci 2016 činila více než 110 miliard korun.

Česká pojišťovna má maximální možný rating, který lze v Česku získat. V letech 2004 až 2007 byla zvolena pojišťovnou roku a opakovaně získala také titul nejdůvěryhodnější tuzemské pojišťovny. Do současnosti se zpravidla objevuje v první trojce hodnocených.

Dlouhá tradice

Vznik České pojišťovny se pojí se založením První české vzájemné pojišťovny v roce 1827, která se zpočátku zaměřovala pouze na pojištění nemovitostí proti požáru. Postupně sílila natolik, že ustála i řadu požárů na konci století, včetně katastrofy v Národním divadle.

Na počátku 20. století rozšířila společnost své služby o životní pojištění, pojištění proti vloupání a pojištění zákonné odpovědnosti a úrazu. Po roce 1948 vznikla monopolní Československá pojišťovna, která si své postavení udržela až do konce komunistické éry.

V privatizační vlně počátkem 90. let vznikla v roce 1992 akciová společnost Česká pojišťovna, jež se roku 1996 dostala do rukou finanční skupiny PPF. Majoritní podíl v pojišťovně si PPF udržela až do roku 2007.

V roce 2007 přenesla PPF svá aktiva v pojišťovnictví v Česku, Rusku a na Ukrajině včetně i stoprocentního podílu v České pojišťovně do nově vzniklého holdingu Generali PPF Holding. V holdingu vlastnila 51 procent italská Assicurazioni Generali, zbytek pak připadal na PPF.

Podíl v holdingu, a tím i v České pojišťovně, měla PPF až do roku 2013. Tehdy oznámila, že celý svůj podíl přenechá Italům. Ve dvou etapách prodeje, které proběhly v letech 2013 a 2014 PPF za svůj podíl dohromady získala zhruba dva a půl miliardy eur (v přepočtu 64 miliard korun).

Holding se v této souvislosti přejmenoval na Generali CEE Holding B.V.

Další informace o společnosti Česká pojišťovna najdete na portálu firmy.cz.