Hlavní obsah

Koronavirus přehledně: Aktuální data, jak se testuje, vývoj v okresech, mapy

Koronavirus v Česku je momentálně na ústupu. Denní růst nakažených pomalu klesá i přes zvýšené testování. Podívejte se přehledně v grafech a mapách, kolik lidí je nakažených právě ve vašem okrese, jak se mění jejich počet v čase a jak roste počet testovaných. V mapě také zachycujeme počty zemřelých lidí v jednotlivých krajích.

Koronavirus přehledně: Aktuální data, jak se testuje, vývoj v okresech, mapy

Model zobrazuje průběh pandemie s přijatými preventivními opatřeními a bez nich.

Česko zatím probíhající pandemii zvládá. Statisticky onemocnění probíhá bez vážnějších komplikací u více než devíti z deseti pacientů. Zdravotnická zařízení nemají zdaleka vyčerpanou kapacitu; v současnosti jsou vytížená na méně než 65 procent.

Zemřelí pacienti v okresech

Mapa zachycuje vývoj počtů zemřelých osob, u nichž byla diagnostikována nemoc covid-19. Údaje pravidelně zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví a podle toho jsou v naší mapě i grafech aktualizována. Data sbírá a spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), jehož zřizovatelem je právě ministerstvo zdravotnictví.

Tyto údaje ale mají kolísavou spolehlivost. Do 30. března ministerstvo zdravotnictví na svém webu uvádělo, že se jedná o celkový počet úmrtí v souvislosti s covid-19, o den později však informaci změnilo na „celkový počet úmrtí za dobu hospitalizace”. To by znamenalo, že všichni, kdo zemřeli v souvislosti s nákazou koronavirem mimo nemocnice, by se ve statistikách neobjevili. 2. dubna se ale popiska vrátila do původního znění.

V uplynulém týdnu zase ministerstvo přestalo zveřejňovat historii úmrtí podle krajů a podle věku zesnulých. V té se už v minulosti objevovaly nesrovnalosti a záznamy byly měněny i několik dnů zpětně. Nyní ministerstvo publikuje jen graf s celkovými součty za kraje k aktuálnímu datu. Abychom mohli i nadále zobrazovat vývoj v čase, provádíme dopočet vzhledem k předchozímu dni.

Skladba zemřelých podle věku

V současnosti tvoří nejvyšší podíl zemřelých s diagnózou covid-19 věkové skupiny 85+ a 75-84 let. Každá z těchto skupin tvoří zhruba třetinu ze všech těchto úmrtí.

Smrtnost v ČR a ve světě

Smrtnost (letalita) je podíl zemřelých ze skupiny všech nakažených koronavirem. Přepočty se vyvíjejí v čase v závislosti na přibývajících datech. Počty nakažených zase závisejí na provedených testech v jednotlivých zemích. Platí, že čím více se provede testů, tím více se zjistí nakažených osob.

Hospitalizovaní pacienti s covid-19

Graf zachycuje vývoj počtů hospitalizovaných pacientů s nemocí covid-19 a těch, kteří se momentálně nacházejí ve vážném stavu, popř. vyžadují velice intenzivní péči. Modrá křivka pak ukazuje podíl pacientů ve vážném stavu ze všech hospitalizovaných. Křivka v posledních týdnech kolísá; dlouhodobě zhruba pětina ze všech hospitalizovaných pacientů s covid-19 potřebuje velice intenzivní péči zdravotníků.

Křivka naděje: Denní vývoj podílu osob s nákazou covid-19

Čím více modrá křivka klesá, tím lépe pro celou společnost. Data publikuje ministerstvo zdravotnictví s tím, že neuvádí datum, kdy byly testy provedeny. Křivky tedy zachycují vývoj vždy ke dni, kdy jsou výsledky publikované na dashboardu ministerstva. Zpoždění od odběru se v jednotlivých nemocnicích a laboratořích liší; obvykle se jedná o jednotky dní.

Kolik osob bylo otestováno? Ministerstvo to nechce sdělit

Ve statistikách ministerstvo zdravotnictví neodděluje počty provedených testů od počtů testovaných osob. Data jsou proto zavádějící s tím, že jedna nakažená osoba byla patrně otestována minimálně třikrát. Jednou při zjištění nákazy, dvakrát po zotavení z nemoci, kdy se podle informací hygienických stanic provádějí dva kontrolní odběry. Bližší informace ministerstvo nesděluje.

Další nejasnosti jsou kolem typu testů. Stále od úřadu chybí informace, které typy jsou vedeny ve statistikách a zda jsou v nich zahrnuty například i rychlotesty.

Vývoj testování na covid-19 v ČR  

Testování probíhá v nemocnicích a laboratořích, které se více či méně potýkají s nedostatkem testovacích sad, odběrových tyčinek apod. Některé nemocnice testování pozastavily. Obecně platí, že nejčastěji dochází k propadům v testování o víkendech.

Vývoj nakažených nemocí covid-19 v okresech 

Mapa zachycuje počty osob, u nichž byla potvrzena nákaza koronavirem v jednotlivých okresech. Za každý okres se pak zobrazí vývoj v čase. Data pocházejí z denních hlášení krajských hygienických stanic. Ty je publikují pouze na svých webech v různých formátech, někdy strojově nečitelných, proto je nutné je přepisovat ručně. Centrální evidence těchto dat dosud nebyla ministerstvem zdravotnictví ani ÚZIS poskytnuta.

Celkový přehled (kumulativní) – nakažení, zotavení, zemřelí  

Vyvoj počtů potvrzených nakažených, zemřelých a také zotavených osob. Aktuálně počet zotavených více než čtyřikrát převyšuje počet zemřelých.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Související články

Výběr článků