Hlavní obsah

Volby 2024: Jak probíhají volby do Senátu

9. 8. 2022, 18:39 • Aktualizováno 17. 8. 2022, 18:39

Řádné volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají v každém sudém roce, pokaždé je obměněna jedna třetina křesel, tedy 27 z 81. Funkční období senátora trvá 6 let. Volby probíhají během posledních 30 dnů před uplynutím volebního období, přesné datum stanovuje prezident republiky.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Jednací sál Senátu

Článek

1. Termín voleb 2024

Termín senátních voleb 2024 zatím nebyl vyhlášen. Čas, kdy budou otevřeny volební místnosti, by měl být stejný jako u většiny voleb, tedy pátek 14:00-22:00 a sobota 8:00-14:00 hodin.

Senát a jeho funkce: ústavní pojistka i protiváha Sněmovny a prezidenta

Volby do Senátu

2. Jak se volí v senátních volbách

V senátních volbách se volí podle zásad většinového systému. V případě, že některý z kandidátů získá v 1. kole nadpoloviční počet platných hlasů (např. v roce 2018 Jiří ČunekJiří Drahoš), získává tento kandidát senátorský mandát.

V opačném případě se koná druhé kolo, ve kterém soupeří dva kandidáti s nejvíce platnými hlasy z 1. kola. Pokud se více kandidátů díky stejnému počtu hlasů dělí o první místo, postoupí všichni tito kandidáti. V případě děleného 2. místa postoupí tito kandidáti společně s osobou na prvním místě.

Pokud se před 2. kolem některý z postupujících vzdá kandidatury, pozbude práva být volen nebo zemře, do 2. kola postupuje kandidát, který se v prvním kole umístil na třetím místě.

Jak volit, aby odevzdaný hlas platil aneb Pravidla volební místnosti

Komunální volby

3. Kdo může volit a co s sebou

Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl nejméně 18 let věku. Ve druhém kole voleb může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola dosáhl nejméně 18 let.

Ve volební místnosti se volič prokazuje platným občanským průkazem či cestovním pasem ČR. Zastoupení není přípustné. Volič může ze závažných důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Voliči, který nemůže volit ve volebním okrsku, v němž je přihlášen k trvalému pobytu, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Možnost o něj požádat byla do středy 21. září.

K volbám se mohou dostavit i Češi trvale žijící v zahraničí. Voličský průkaz jim umožní hlasovat v kterémkoliv obvodě v ČR, mohou se tak účastnit senátních voleb i každé dva roky, jen vždy na jiném místě.

Jak odevzdat hlas v jednotlivých volbách, když jsme v zahraničí

Volby

4. Kdo může kandidovat

Senátorem může být zvolen každý volič, který dosáhl alespoň ve druhý den voleb nejméně 40 let věku a u něhož nedošlo ve dnech voleb k omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. Není potřeba mít trvalé bydliště na území obvodu, kde chcete kandidovat

Svého zástupce v Senátu na podzim 2022 vybírají obvody 1, 4, 7, 10, ..., 79:
Karlovy Vary, Most, Plzeň-město (obvod č. 7), Český Krumlov, Tábor, Beroun, Praha 11, Praha 10, Praha 6, Mělník, Ústí nad Labem, Liberec, Jičín, Kutná Hora, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Blansko, Jihlava, Brno-město (s tímto sídlem obvody č. 55 a 58), Olomouc (obvod č. 61), Bruntál, Nový Jičín, Ostrava-město (obvod č. 70), Frýdek-Místek (obvod č. 73), Kroměříž a Hodonín.
Zde si v zákoně můžete zkontrolovat, do jakého obvodu spadá vaše bydliště.

Do pěti dnů od vyhlášení voleb je povinné si zřídit volební účet. Slouží k financování volební kampaně. Umožňuje všem bezplatný a nepřetržitý přístup k zobrazování přehledu platebních transakcí. Pro volby v roce 2022 se nachází zde.

Uchazeč musí složit volební kauci ve výši 20 tisíc korun. Pokud v prvním kole dostane aspoň 6 % hlasů, dostane ji zpět. Nezávislý zájemce musí k přihlášce připojit také petici s podpisy od tisíce oprávněných voličů z obvodu, ve kterém chce kandidovat.

Výdaje kandidáta na kampaň se musí vejít do 2 milionů korun. Pokud postoupí do druhého kola, strop se zvyšuje na 2,5 milionu.

Doplňovací volby

Zanikne-li z jakéhokoliv důvodu mandát senátora, konají se do 90 dnů doplňovací volby. Jejich vítěz získá mandát jen na zbytek volebního období senátora, jehož mandát zanikl. Pokud do jeho konce zbývá méně než rok, doplňovací volby už neproběhnou.

Reklama

Výběr článků