Hlavní obsah

Jak odevzdat hlas v jednotlivých volbách, když jsme v zahraničí

7. 9. 2021, 15:26
Novinky, Richard Sůsa

Podle českých zákonů zůstává občanům ČR právo volit, i pokud dlouhodobě žijí v zahraničí nebo jsou tam v době voleb na cestách. Hlas mohou odevzdat na českých velvyslanectvích či konzulátech. Hlasování probíhá na zastupitelských úřadech a konzulárních úřadech, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Foto: Tomáš Reiner, Novinky

Štítek na budově velvyslanectví ČR v Londýně

Článek

Senátní volby

Češi žijící trvale v zahraničí mají v zákoně výslovně uvedenou možnost volit i do Senátu. S voličským průkazem mohou přijet do ČR a hlasovat v kterémkoliv obvodu, v němž právě hlasování probíhá. Díky tomu mohou volit každé dva roky, ačkoliv senátorské funkční období trvá 6 let.

Jak získat a uplatnit voličský průkaz pro hlasování mimo trvalé bydliště

Volby

Po příjezdu do ČR se také jde účastnit voleb do Evropského parlamentu.

Komunální volby

Češi žijící v zahraničí nemohou volit krajské ani obecní zastupitele. Tyto volby vyžadují trvalý pobyt na území kraje, resp. obce, aby v nich občan mohl hlasovat.

Komunální volby 2022: Průběh a přepočet mandátů voleb do zastupitelstev obcí

Komunální volby

Jak v zahraničí mohu hlasovat

Občan ČR trvale žijící na českém území si vystačí vyřízením žádosti o voličský průkaz. Pak může odjet do zahraničí a odevzdat hlas kdekoliv.

Češi bydlící v zahraničí musí požádat zastupitelský úřad, pod který jejich bydliště spadá, o zápis do zvláštního seznamu voličů. Žádost se podává písemně, k ní se přikládá originál nebo kopie dokladu totožnosti. Kontroluje se žadatelovo české občanství a jestli skutečně bydlí na území, které konkrétní úřad zaštiťuje. Žádost musí být podána nejpozději 40 dnů před volbami.

Průkaz vám umožní volit i na dalších zastupitelských úřadech či kdekoliv v ČR.

Jak volit, aby odevzdaný hlas platil aneb Pravidla volební místnosti

Komunální volby

Den a čas voleb

Zatímco v Česku volby probíhají vždy v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin, v zahraničí záleží na časovém pásmu.

Koho volit do Sněmovny? Volební programy stran a hlavní témata politických debat

Volby

Na území, kde místní čas je oproti časovému pásmu v ČR posunut o 3 a více hodin zpět (např. v Americe), probíhají volby místo „českého“ pátku se sobotou vždy ve čtvrtek a pátek od 14:00 do 21:00 místního času.

Na území, kde je oproti České republice čas posunut dozadu o nejvýše 2 hodiny (např. Spojené království, Portugalsko), probíhají volby v pátek od 12:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00 místního času.

Na ostatních místech (např. Slovensko, Indie, Austrálie) se hlasuje v pátek  od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00 místního času.

Před každými volbami si však raději v předstihu vše ověřte i na webu „svého“ zastupitelského úřadu.

Jak získat a uplatnit voličský průkaz pro hlasování mimo trvalé bydliště

Volby

Volby do Poslanecké sněmovny

Po vyhlášení termínů voleb losuje Státní volební komise vedená ministrem vnitra, ke kterému z volebních krajů budou přiřazeny všechny hlasy odevzdané v zahraničí. Pro rok 2021 byl vylosován Ústecký kraj.

Volba prezidenta České republiky

Při volbě hlavy státu tvoří celé území ČR jeden obvod. U hlasů tedy nijak nezáleží, na jakém místě byly vhozeny do urny.

Volby 2023: Jak je volen prezident České republiky

Prezidentské volby

Myšlenky na zavedení korespondeční volby

Hlasování poštou české zákony nyní neumožňují. V současné době však Parlament zpracovává návrh na jeho zavedení. Tuto příležitost mají podle návrhu mít Češi trvale žijící v zahraničí.

Návrh zákona o korespondenčním hlasování v českých volbách

Volby

Volby 2022

Komunálnísenátní volby jsou u konce, proběhly v pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022. Všechny informace o průběhu voleb najdete ve volebním průvodci, známé jsou také výsledky.

Výsledky voleb

Reklama

Výběr článků