Hlavní obsah

Jak volit, aby odevzdaný hlas platil aneb Pravidla volební místnosti

6. 8. 2022, 14:48

V lednu 2023 čekají Českou republiku prezidentské volby. Jak - a správně - volit tak, aby byl hlas platný a jak funguje přímá volba prezidenta?

Foto: Jan Handrejch, Právo

Vhození obálky do volební urny

Článek

Co zde najdete

  • Jak volit přímo ve volební místnosti
  • Kdy je hlas neplatný
  • Prezidentské volby - jak volit
  • Volby do Senátu
  • Komunální volby
  • Volby do krajských zastupitelstev
  • Volby do Poslanecké sněmovny
  • Volby do Evropského parlamentu

Volební místnost: Jak volit

Po příchodu do volební místnosti volič prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky. K tomu je zapotřebí platný občanský průkaz či cestovní pas. Komise mu na požádání vydá sadu hlasovacích lístků. Není tedy povinné si přinést tu, co vám dorazila do schránky.

Poté se volič odebere do prostoru určeného pro úpravu volebních lístků. Je tam sám, pokud netrpí tělesnou vadou či nemůže číst nebo psát. V takovém případě může za plentu ještě někdo další, ne však člen volební komise.

S volebním lístkem již v obálce volič vyjde před komisi a vhodí obálku do urny. Pokud ji sám vhodit nemůže, udělá to opět někdo jiný.

K nezbytné výbavě volební místnosti patří mj. psací potřeby a zákon upravující průběh příslušných voleb. Ten musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Jak získat a uplatnit voličský průkaz v jednotlivých volbách

Volby

Kdy je hlas neplatný

Neplatné jsou hlasovací lístky na jiném než předepsaném tiskopise nebo ty, které nejsou vytištěné nebo rozmnožené zastupitelským úřadem. Dále neplatí hlasovací lístky přetržené, ale i vhozené volně (bez vložení do úřední obálky). Poškození či přeložení lístků nemá vliv na platnost, pokud z nich jsou patrné potřebné údaje.

Hlas voliče je neplatný také tehdy, je-li v úřední obálce hlasovacích lístků několik. S konečnou platností uzná hlas okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise. Další pravidla závisí na konkrétních volbách.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Pokud chcete volit v jiném volebním okrsku, než kam náleží místo vašeho trvalého bydliště, můžete si opatřit voličský průkaz. Možnosti jeho uplatnění se liší podle druhu voleb a věnujeme se mu zde:

Při hlasování v zahraničí volič prokazuje totožnost pouze platným cestovním pasem, nikoliv občanským průkazem.

Na českém území jde také požádat o hlasování mimo volební místnost. Vyhrazuje se pro zvláštní, zejména zdravotní důvody. V takovém případě vhodíte hlas do přenosné volební schránky.

Jak odevzdat hlas v jednotlivých volbách, když jsme v zahraničí

Volby

Prezidentské volby

Stejně jako při volbách do Senátu se v prezidentských volbách uplatňuje většinový systém, vítězí tedy ten, kdo jednoduše získá nejvíce hlasů. Jinak to při obsazování jediného křesla ani být nemůže.

Přímá volba prezidenta funguje tak, že volič vybírá 1 hlasovací lístek, který bez dalších úprav vloží do obálky. Poškození, přeložení lístku či různé jeho úpravy neovlivňují jeho platnost, pokud jsou z něj stále patrné potřebné údaje.

Na rozdíl od volby do Senátu je však možno prezidenta volit i mimo území České republiky.

Jak se volí prezident a co je přímá volba?

Prezidentské volby

Volby Volby do Senátu

Každý kandidát je na samostatném lístku, do obálky míří jeden lístek s vaším favoritem. V tomto případě se na hlasovacím lístku nic nekřížkuje ani nekroužkuje.

Pokud volič na hlasovacím lístku přeci jen provedl nějaké úpravy, nevadí. Stále se započítává ve prospěch kandidáta. Musí jen být patrné údaje na lístku, zvláště jméno kandidáta.

Volby 2024: Jak probíhají volby do Senátu

Volby do Senátu

Volby do obecních zastupitelstev

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. V rámečku před jménem kandidáta však může také označit svého preferovaného kandidáta z jiné strany. I když dává hlas jednotlivým kandidátům, v první řadě tím hlasuje pro jejich stranu/koalici.

Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana křížkem ve čtverečku v záhlaví jejího sloupce a současně jsou označeni kandidáti této volební strany křížkem v rámečku před svým jménem, k označení kandidátů se nepřihlíží.

V Praze a územně členěných statutárních městech se volí současně obsazení městské radnice i zastupitelstev městských obvodů či částí. Lístky pro tyto volby se vkládají do stejné obálky.

Hlas neplatí, pokud na volebním lístku není označena žádná strana (či koalice) ani žádný kandidát. Rovněž není povoleno označit křížkem více než jednu stranu (koalici). Hlas neplatí, když volič označil jako přednostní více kandidátů, než kolik členů zastupitelstva je voleno.

Komunální volby: Průběh a přepočet mandátů voleb do zastupitelstev obcí

Komunální volby

Volby do krajských zastupitelstev

Princip tu je stejný jako u Poslanecké sněmovny. Do obálky patří 1 lístek, označit kroužkem jde pořadová čísla nejvýše u 4 kandidátů.

Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku než označení preferencí (např. škrtnutí či změny jmen a připsání jiných) nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Pokud volič dal přednostní hlas více než čtyřem kandidátům, počítá se hlasovací lístek ve prospěch politické strany či koalice, ale nepřihlíží se k přednostním hlasům.

Jak probíhají volby do krajských zastupitelstev

Krajské volby

Volby do Poslanecké sněmovny

Do úřední obálky se vkládá 1 hlasovací lístek. Volič vybere stranu, hnutí či koalici. Na kandidátní listině může volič udělit tzv. přednostní hlasy zakroužkováním pořadového čísla, a to nejvýše u 4 kandidátů, které tímto zvýhodní. Napříč různými stranami preferenční hlasy přidělovat nelze.

Kandidát s kroužkem od alespoň 5 % voličů své strany (koalice) ve svém kraji se může posunout i před kandidáty zařazené na kandidátní listině výše.

Škrtání, dopisování jmen a další úpravy nemají na platnost vliv. Pokud ale udělíte více přednostních hlasů než 4, nebude se na preference vůbec hledět. Platit bude pouze hlas pro listinu.

Jak probíhají volby do Poslanecké sněmovny

Parlamentní volby

Volby do Evropského parlamentu

Do úřední obálky se vkládá 1 hlasovací lístek. Volič vybere stranu, hnutí či koalici. Na kandidátní listině „své“ strany, hnutí či koalice může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů vyznačit, kterým osobám dává přednost. Tyto preferenční hlasy vaše oblíbené kandidáty přibližují samotnému zvolení.

Pokud volič označí více než 2 kandidáty jako přednostní, nebudou preference nijak zohledněny. Stále však bude započítán jeho hlas pro stranu či koalici.

Pokud se současně konají ještě jiné volby, nesmíte si poplést obálky, do nichž vkládáte lístky pro příslušné volby.

Volební zákon musí být ve volební místnosti také ve všech pracovních jazycích Evropské unie.

Reklama

Výběr článků