Hlavní obsah

Nový web nabídne přes 200 tisíc učebnic češtiny pro ukrajinské uprchlíky

31. 5. 2022, 13:48 – Praha

Materiály pro výuku češtiny pro ukrajinské uprchlíky nabídne od středy školám i dalším organizátorům jazykových kurzů nový webový portál „Učebnice pro Ukrajinu“. Zájemci na něm najdou 14 titulů, které budou dostupné zdarma v množství 220 tisíc výtisků. Portál s učebnicemi v úterý představili ministr školství Petr Gazdík (STAN) se zástupci Nadace PPF a rodinné nadace manželů Kellnerových.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Ministr školství Petr Gazdík (STAN).

Článek

Cílem projektu, který financuje skupina PPF prostřednictvím Nadace PPF a The Kellner Family Foundation, je zejména pomoc při vzdělávání a začlenění ukrajinských dětí do českých škol.

Portál mohou využít všechny školy a vzdělávací instituce, rovněž pedagogové podílející se na výuce češtiny i jiné neziskové organizace pořádající jazykové kurzy či adaptační skupiny.

Zájemci si mohou zdarma objednat a poté obdržet učebnice pro 1. a 2. stupeň základních škol, pro střední školy, didaktické materiály pro učitele, učebnice češtiny pro dospělé a slovník.

Na podporu výuky či psychology chce MŠMT rozdělit devět miliard korun z evropských fondů

Podle Gazdíka je český vzdělávací systém sice připravený vzdělávat děti s odlišným mateřským jazykem, ale nedokáže v krátkém čase zajistit pro desetitisíce ukrajinských dětí v ČR výukové materiály veřejnou zakázkou.

„Tomu také odpovídá nabídka učebnic či studijních materiálů pro ně, kterých je v současné chvíli nedostatek,“ konstatoval.

Podpora prázdninových jazykových kurzů

Učebnice se podle Gazdíka budou moct využívat také v adaptačních skupinách i jazykových kurzech, které se budou konat o letních prázdninách.

„Na podporu prázdninových jazykových kurzů schválilo nyní MŠMT další dotace ve výši 100 milionů korun,“ sdělil ministr.

Kurzy by podle něj měly být pro děti ve věku šest až 18 let. Zájemci o jejich pořádání budou moct žádat o peníze od středy. Připomněl, že aktuálně – v úterý 31. května – na ministerstvu končí příjem žádostí o dotace na jazykové kurzy, na které resort v dubnu vyčlenil 150 milionů korun.

Na MŠMT končí příjem žádostí o dotace na češtinu a adaptaci pro Ukrajince

Co se týká oněch nových učebnic, tak ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců a META, o.p.s., se vytiskly např. učebnice Česky raz dva pro první stupeň a Levou zadní pro druhý stupeň.

„Zároveň jsme do nabídky zařadili i učebnice pro dospělé Čeština expres a Česky krok za krokem, což je tradiční učebnice s dvěma pracovními sešity, určená primárně pro střední, vysoké školy nebo pro vážné zájemce o výuku,“ doplnila členka správní rady Nadace PPF Jana Tomas Sedláčková. Součástí nabídky je podle ní i 50 tisíc česko-ukrajinských ilustrovaných slovníků.

Nedostatek papíru na trhu

„Samotný projekt vzešel z detailního mapování potřeb ukrajinských uprchlíků v oblasti vzdělávání a integrace do české společnosti. Vedli jsme intenzivní diskuse se zástupci MŠMT, vzdělávacích institucí, nevládních organizací pracujících s imigranty a s terénními pracovníky,” vysvětlila Tomas Sedláčková.

Analýza podle ní ukázala, že je nejen akutně málo učebních materiálů k okamžitému využití, na což upozorňoval i Gazdík, ale na trhu současně panuje „bezprecedentní nedostatek papíru“.

Podle inspekce se třetině ZŠ nedaří zajistit psychologa pro ukrajinské žáky

„Soukromí vydavatelé navíc nejsou připraveni investovat do nových vydání či dotisků učebnic češtiny. Absence učebních materiálů by přitom byla velkou překážkou na cestě k jazykové výuce, a tím integrace ukrajinských dětí do české společnosti,“ poznamenala.

Zmíněné nadace zajistí vydání učebních materiálů a jejich bezplatné dodání do škol a vzdělávacích institucí, které o ně budou mít zájem. Na výtisky zajistily nadace 70 tun papíru. K dispozici bude dohromady 14 titulů, protože k některým učebnicím budou patřit i pracovní sešity.

Půjde o takřka 220 tisíc výtisků, přičemž některé jsou už na skladu, další se připravují. Všechny učebnice a slovníky mají být vytištěny a distribuovány ještě před začátkem školního roku 2022/2023.

PPF zrušila spojení Air Bank s Monetou

Žáci z Ukrajiny každopádně začali do českých škol přicházet po začátku ruského útoku na Ukrajinu 24. února. Podle Gazdíka je nyní v Česku zaregistrovaných asi 130 tisíc ukrajinských dětí, které by měly jít do škol od září. Některé z nich se ale už zase mohly vrátit na Ukrajinu. Kolik jich je v ČR ve skutečnosti, se tedy přesně neví.

V září se čeká nápor. Většina ukrajinských dětí zatím do školy nenastoupila

V polovině května chodilo do základních škol podle České školní inspekce přibližně 26 tisíc válečných uprchlíků z Ukrajiny, ve školkách jich bylo 3800. Další asi nastoupí do ZŠ a MŠ od září, zápisy pro ně budou od 1. června do 15. července.

U zápisů do ZŠ bylo v dubnu 142 tisíc dětí, Ukrajinci půjdou později

Novinky se zapojily do projektu Česko si povídá. Chcete se zapojit do diskuse o klíčových tématech, která rozdělují společnost? Odpovězte na následující otázku. Více informací zde.

Výběr článků