Hlavní obsah
Volby 2021: Voličský průkaz Foto: Novinky

Jak získat a uplatnit voličský průkaz

Volič, který z nějakého důvodu nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, ve kterém je veden podle svého bydliště, může žádat o vystavení voličského průkazu, s nímž může přijít k volbám i na jiném místě.

Volby 2021: Voličský průkaz Foto: Novinky
Jak získat a uplatnit voličský průkaz

O průkaz lze žádat několika způsoby ode dne vyhlášení voleb až do uzavření stálého seznamu voličů (či u některých voleb do uzavření zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem).

O vydání průkazu lze žádat obecní nejpozději 7 dnů před konáním voleb. U některých voleb lze žádost podat i na zastupitelském úřadu (viz níže). Žádost musí být podána v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz se nevydává pro volby do obecních zastupitelstev.

Prezidentské volby

Voličský průkaz umožňuje držiteli volit v jakémkoliv volebním okrsku v ČR i jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Pokud žijete v zahraničí, žádejte o průkaz ten zastupitelský úřad, do jehož zvláštního seznamu jste zapsán.

Volby do Poslanecké sněmovny

Stejně jako při volbě prezidenta umožňuje voličský průkaz volit v jakémkoliv volebním okrsku v ČR i jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. V zahraničí o něj lze i žádat, a to zastupitelský úřad, v jehož zvláštním seznamu jste veden.

Senátní volby

O průkaz můžete žádat, i pokud trvale žijete v zahraničí. V těchto volbách však nelze volit na zastupitelských úřadech. Pro výkon volebního práva musíte přijet do České republiky.

Volič s trvalým pobytem na území ČR může s průkazem hlasovat v jakémkoliv okrsku z volebního obvodu, v němž je hlášen k trvalému pobytu a v němž volby probíhají. Volič trvale žijící v zahraničí může volit v kterékoliv volební místnosti v ČR.

Volby do Evropského parlamentu

S voličským průkazem můžete hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v České republice.

O vydání průkazu lze žádat i zastupitelský úřad. Ten vám jej vydá, pokud jste státním občanem České republiky, máte bydliště v jeho územním obvodu a jste zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.

Krajské volby

S voličským průkazem můžete přijít hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku kraje, v němž jsou vyhlášeny volby a ve kterém jste přihlášeni k trvalému pobytu.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků