Hlavní obsah

Jak získat a uplatnit voličský průkaz v jednotlivých volbách

16. 1. 2023, 10:22

Pokud z nějakého důvodu nemůžete nebo nechcete volit v okrsku, do kterého patří vaše trvalé bydliště, můžete zažádat o vydání voličského průkazu. S ním budete moct přijít volit i jinam, možnosti se liší podle typu voleb. Kde a jak je možné voličský průkaz zařídit?

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK

Nevyplněný voličský průkaz

Článek

Jak a kde si zažádat o voličský průkaz

O průkaz lze žádat několika způsoby ode dne vyhlášení voleb až do uzavření stálého seznamu voličů (či u některých voleb do uzavření zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem). Zažádat si o něj můžete osobně nebo prostřednictvím pošty či datové schránky.

Obecně ve volbách v ČR lze o vydání průkazu žádat obecní úřad nejpozději 7 dnů před konáním voleb, když se na úřad dostavíte osobně. U některých voleb lze žádost podat i na zastupitelském úřadu (viz níže). Žádost musí být podána v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Volby do Evropského parlamentu

S voličským průkazem můžete hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v České republice. Celá země tvoří jediný obvod. Je tedy jedno, kde konkrétně jdete volit.

O vydání průkazu lze žádat i zastupitelský úřad. Ten vám jej vydá, pokud jste státním občanem České republiky, máte bydliště v jeho územním obvodu a jste zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem. K hlasování ale musíte přijet do ČR, ze zahraničí v těchto volbách volit nelze.

Volby do Evropského parlamentu 2024: Datum, jak fungují a koho volit

Volební průkaz pro volby do Senátu

O průkaz můžete žádat, i pokud trvale žijete v zahraničí. V těchto volbách ale nelze volit na zastupitelských úřadech, k hlasování tak musíte přijet do České republiky.

Máte-li trvalé bydliště v ČR, průkaz vám umožní volit v jakékoliv volební místnosti v rámci vašeho volebního obvodu. Pokud žijete v zahraničí, budete moct volit kdekoliv, kde právě volby probíhají. Můžete tak volit senátora každé dva roky, jen vždy v jiném obvodu (když nepočítáme doplňovací volby).

Volby 2024: Jak probíhají volby do Senátu

Krajské volby

Pokud máte trvalé bydliště na území České republiky, ale zároveň mimo Prahu, můžete volit zastupitelstvo svého kraje. Voličský průkaz vám umožní hlasovat z kterékoliv volební místnosti v kraji, v němž bydlíte. Hlavní město se těchto voleb neúčastní, své zastupitelstvo volí v komunálních volbách.

Jak probíhají volby do krajských zastupitelstev

Volby do Poslanecké sněmovny

Stejně jako při volbě prezidenta umožňuje voličský průkaz volit v jakémkoliv volebním okrsku v ČR i jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. V zahraničí o něj lze i žádat zastupitelský úřad, v jehož zvláštním seznamu jste veden.

Při hlasování v zahraničí se váš hlas připočítá ke kraji, který byl vylosován. V roce 2021 šlo o Ústecký kraj. S průkazem si můžete vybrat, v kterém kraji budete hlasovat a kterému kraji tím pomůžete k zisku většího počtu poslanců.

Jak probíhají volby do Poslanecké sněmovny

Prezidentské volby

Využít možnost volit mimo okrsek trvalého bydliště je u prezidentských voleb možné. Celá země tvoří jediný obvod a odevzdat hlas lze i na velvyslanectvích a konzulátech (mimo honorární). V praxi tedy nezáleží, na jakém konkrétním místě jdete volit. S průkazem můžete kamkoliv.

Pokud žijete v zahraničí, žádejte o průkaz ten zastupitelský úřad, do jehož zvláštního seznamu jste zapsán.

Jak se volí prezident a co je přímá volba?

Pozor! Voličský průkaz se nevydává pro volby do obecních zastupitelstev, neboli komunálních voleb. Pokud se chcete komunálních voleb zúčastnit, lze tak učinit pouze v okrsku vašeho trvalého bydliště.

Reklama

Výběr článků