Hlavní obsah

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP)

Foto: Státní fond životního prostředí
Článek

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) je státní organizací, která se věnuje investicím do ochrany a rozvoje životního prostředí. V tomto směru plní závazky vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí, ze členství v Evropské unii a ze státní politiky životního prostředí.

Ustavil jej zákon č. 388/1991 Sb., jeho činnost blíže rozvíjí Statut. Fond spravuje ministerstvo životního prostředí. Příjmy fondu tvoří zejména platby za znečisťování nebo poškozování složek životního prostředí. Na konci roku 2021 SFŽP zaměstnával 529 osob.

O použití finančních prostředků fondu rozhoduje ministr životního prostředí na základě doporučení Rady fondu, která slouží jako ministrův poradní orgán. Kromě rozdělování financí fond poskytuje také konzultační a poradenskou činnost.

V čele SFŽP stojí ředitel. Funkce se obsazuje výběrovým řízením dle zákona o státní službě. Od roku 2014 jej vede Petr Valdman.

Články k tématu