Hlavní obsah
Ředitel pražské policie brigádní generál Tomáš Lerch. Foto: Milan Malíček, Právo

Covid pražské policii sebral už 370 lidí

Koronavirus se nevyhnul ani policii. Ředitel té pražské Tomáš Lerch v rozhovoru pro Právo upřesnil, že už téměř čtyři stovky mužů a žen zákona sloužících v metropoli jsou kvůli epidemii mimo službu. To je sice necelých sedm procent aktuálního stavu policistů, i tak je to ale omezující. Navíc počet nakažených v jejich řadách pořád stoupá. Přesto pražští policisté zatím situaci zvládají a své povinnosti plní.

Ředitel pražské policie brigádní generál Tomáš Lerch. Foto: Milan Malíček, Právo
Covid pražské policii sebral už 370 lidí

Jak je na tom pražská policie v počtu lidí nakažených covidem-19 a kolik jich je v karanténě?

K dnešnímu dni (k sobotě, pozn. red.) máme celkem 204 lidi v karanténě a 164 policistů je pozitivně testovaných. Ten celkový stav mírně stoupá, nicméně v současnosti nám to nečiní nějaké problémy z hlediska pokrytí výkonu služby a plnění našich povinností.

Nevím o žádném případu, kdy by se policista nakazil od nějaké osoby z řad veřejnosti

Museli jsme samozřejmě přizpůsobit výkon služby této mimořádné situaci, ale zatím to neohrožuje plnění našich úkolů.

Kolik lidí představuje plný stav u pražské policie?

V současné době je to 6400 systemizovaných míst.

Chybí vám 850 lidí do plného stavu a dalších skoro 370 máte mimo kvůli covidu, tedy celkem minus 1220 lidí. Uvažujete o pomoci od ostatních krajů?

Ostatní kraje už nám vypomáhají delší dobu, ale není to primárně z důvodů současné situace. V současnosti jde o 120 policistů, kteří jsou k nám na určitou dobu převeleni a pravidelně se točí.

Slyšel jsem, že už jste ale na hraně a že už je ten chybějící počet policistů omezující. Je to tak?

Když si připočítáme, že do plného stavu nám chybí nějakých 850 policistů, tak to nynější minus ohledně nakažených a izolovaných je pro nás omezující. Hovořit o tom, že jsme nyní na hraně, je příliš silné vyjádření a úplně bych tento příměr nepoužil, ale samozřejmě musíme s ohledem na aktuální stav důsledně organizovat a plánovat výkon služby.

A každého policistu, který teď chybí, musíme nahradit. Činíme veškeré kroky pro to, abychom se na tu hranu nedostali. De facto od začátku září máme rozdělené týmy na A a B tak, abychom zabezpečili chod všech oddělení a činností. I při střídání směn v nepřetržitém provozu v rámci výkonu služby činíme veškerá opatření pro to, abychom eliminovali potkávání skupin policistů. Samozřejmě i u nás jsou zvýšená hygienická opatření.

Jak a kde se vaši policisté nakazili?

Podle trasování se primárně nedá říci, že by docházelo k šíření koronaviru v rámci policie, zatím žádné ohnisko v práci, že by se to tam šířilo, jsme nezaznamenali. Je to tedy spíš o tom, že se nakazí v soukromém životě, od rodiny a známých. Vždy, když se u nás někde objeví pozitivní případ, tak okamžitě činíme veškeré preventivní kroky k tomu, abychom zamezili dalšímu šíření.

V zaměstnání, které je přitom nejěastější příčinou šíření viru, tedy tyto případy nemáte?

V zaměstnání dosud nezaznamenáváme nikterak masivní šíření. Nemůžeme samozřejmě vyloučit, že policista bez příznaků, je-li pozitivně testován, nenakazí své bezprostřední okolí, ať už jde o parťáka z hlídky, nebo jiného kolegu a podobně. Ale není to žádné nekontrolovatelné šíření.

Mohlo dojít k nákaze policistů i při kontaktu s veřejností v rámci služby?

V tomto směru máme už od jara striktně nastavena přísná opatření, především ochranné prostředky při kontaktu s veřejností, ať už jde o roušky či respirátory.

Pokud máme dopředu informaci, že jdeme k osobě, u které je karanténa, anebo dokonce pozitivita, tak tam policisté jdou samozřejmě kompletně vystrojeni ochrannými prostředky.

Takže k dnešnímu dni nevím o žádném případu, kdy by se policista ve službě prokazatelně nakazil od nějaké osoby z řad veřejnosti, proti které směřoval jeho služební úkon.

Kromě běžné služby stíháte i kontroly mimořádných vládních nařízení?

Už na jaře jsme si v rámci jednotlivých útvarů rozdělili druhy kontrol. Ty cílené vykonávali zejména policisté speciální pořádkové jednotky. V nynější druhé vlně, kdy nejsou uzavřeny hranice, je více požadavků ze strany hygieny na kontrolu cizinců, takže se toho ujala naše cizinecká policie. Zejména na počátku tohoto období vykonala desítky kontrol denně.

Na kontrolách krizových opatření se průběžně podílejí primárně policisté ze speciální pořádkové jednotky, z pohotovostní motorizované jednotky nebo z oddělení hlídkové služby. Kontroly jsme se zpřísněnými pravidly od minulého týdne navýšili. Z předchozích 600 až 800 jde nyní zhruba o dvojnásobek. Pohybujeme se v rozmezí 1200 až 1500 kontrol denně.

Zvládáte tedy kontrolovat dodržování vládních opatření?

Ano, zvládáme, přestože se nám zvedá počet nakažených a i lidí v karanténě. Velmi v tomto ohledu spolupracujeme s pražskou městskou policií, která se zaměřuje především na městskou hromadnou dopravu. Zvolili jsme si určité oblasti, kterým se věnujeme, a doplňujeme se navzájem.

O kolik za poslední dobu stoupl počet vašich lidí, kteří jsou nyní mimo kvůli covidu?

Nebylo to nijak skokově, u pozitivně testovaných jde o jednotlivce, maximálně do deseti lidí denně. Číslo se zvedá tak, jako se zvedají počty nakažených lidí v rámci celé republiky. Po vyhlášení nouzového stavu jsme byli někde na čísle kolem padesáti pozitivně testovaných a zhruba o něco málo více policistů v karanténě, teď je to tedy přibližně 370 policistů, takže se to zvedá postupně.

Je nějaká hranice, kdy už by to byl personálně problém?

V případě, že by se to číslo nějak razantně zvedlo, museli bychom to řešit, například vykonáváním služby přes čas anebo oslovením ostatních útvarů policie s další pomocí. Ale to je teď věštění z křišťálové koule. Co ale mohu garantovat, že se opravdu nemůže stát, že by na území hlavního města Prahy nebyly plněny úkoly policie.

Jak zpětně hodnotíte zásah vašich policistů po nedělní demonstraci na Staroměstském náměstí?

Rozhodně si stojím za tím, jakým způsobem policisté zasáhli a jak byl zákrok pod jednotným vedením veden. Dlouhodobě jsme upozorňovali na to, že je to riziková akce, a to i samotného svolavatele. Indicie byly takové, že by tam mohlo dorazit, řekněme, 300 až 400 rizikových fanoušků. I proto jsme monitorovali jejich příjezd a vytipovávali ty rizikové fanoušky, které známe z ligových utkání.

A naše podezření se nám potvrdilo, protože ještě před samotným shromážděním jsme zajistili několik desítek osob, které měly takzvané chladné zbraně: boxery, teleskopické obušky, nože, pyrotechniku. Z toho bylo patrné, že tito lidé sem zjevně nejeli úplně pokojně demonstrovat. Po celou dobu jsme chtěli, aby se lidé po konci toho shromáždění normálně rozešli, ale bohužel, radikální část fanoušků byla jiného názoru.

Do poslední chvíle jsme komunikovali se svolavatelem akce, který na konci účastníkům sdělil, kterými ulicemi se dá odejít z náměstí. My jsme z taktických a bezpečnostních důvodů uzavřeli dvě ulice. Přes to všechno ale zjevně ta radikální část přijela na demonstraci s jiným úmyslem a došlo k napadení hlídkujících pořádkových policistů. Tím se samozřejmě eskalovalo napětí, které tam na konci shromáždění bylo.

A ten následný zákrok?

Myslím si, že takticky to bylo provedeno na opravdu profesionální úrovni. My jsme v tu chvíli uzavřeli Staroměstské náměstí tak, že vytipované rizikové fanoušky, které jsme identifikovali, jsme nepouštěli z prostor náměstí. A naopak těm lidem, kteří do té doby nechtěli nebo nestihli odejít, jsme umožnili bezpečně opustit prostor, což bylo patrné i z toho, že poměrně během krátké doby se vyprázdnil. Stojím si za tím zákrokem.

Co říkáte na tvrzení některých účastníků i samotného svolavatele akce, že bitku s fanoušky vyprovokovala policie?

Proti tomu se ohradil už policejní prezident (Jan Švejdar) a ta moje reakce je úplně stejná – kategoricky to odmítám. Samozřejmě jsme zaznamenali komunikaci na sociálních sítích, některé fotografie i videa, jejichž interpretace záměrně zkreslovala dění na místě.

A i přestože jsme odmítali a nadále odmítáme, že by policie úmyslně vyvolávala konfliktní situace, tak jsme ta videa a fotografie rozebrali a došli k závěru, že se jedná o cíleně šířené dezinformace, záměrně tam zaznívalo něco, co nebyla pravda, aby to poškodilo dobré jméno policie. Takže na žádné demonstraci a akci žádní policejní provokatéři neexistují.

Když se podíváte i do historie, vždycky po podobných incidentech se ze stran radikálních fanoušků objevily úplně stejné spekulace o tom, že oni nebyli ti, kteří iniciovali bitku, ale naopak to byla policie. Už jen ta skutečnost, že jsme bezmála padesát lidí zajistili ještě před samotnou demonstrací a našli jsme u nich pyrotechniku a chladné zbraně, jednoznačně dokazuje, že tito lidé rozhodně nejeli do Prahy demonstrovat pokojně.

Na státní svátek 28. října se chystá v Praze u náměstí Republiky další, tentokrát snad pokojnější, tzv. polštářová demonstrace. Připravujete se na ni?

Na každou takovou akci se chystáme, vyhodnocujeme si její rizikovost, a nejinak tomu bude i v tomto případě. Naší snahou ale rozhodně není někomu omezovat jeho shromažďovací právo, to určitě ne. Naším úkolem je dohlížet na veřejný pořádek a chránit majetek a zdraví občanů. Je potřeba si uvědomit, že je vyhlášen nouzový stav a platí mimořádná krizová opatření.

S tím souvisí i dodržení stanovených hygienických pravidel, spolupráce se svolavatelem a mnohé další. Pevně věřím, že nedojde k opakování té situace ze Staroměstského náměstí. Na druhou stranu to nemůžeme nikdy vyloučit. Aktuálně k připravované demonstraci sbíráme a prověřujeme informace a plánujeme taková opatření, abychom zajistili veřejný pořádek.

Z toho, co se k té chystané akci objevilo na sociální síti, ale už teď vyplývá, že pořadatelé nehodlají dodržet vládou stanovený limit jedné stovky účastníků akce.

Stanovení podmínek pro konání shromáždění je v gesci úředníků příslušného odboru Magistrátu hlavního města Prahy, kteří jsou v přímém spojení se svolavatelem. Ten si ta rizika musí uvědomit a učinit veškerá opatření, aby stanovené podmínky dodržel.

Pokud je nedodrží, můžou z toho pro něj plynout případné právní důsledky, ale nechci v žádném případě předjímat, že k tomu v tomto případě dojde. V rámci standardní spolupráce s úředníky magistrátu budeme s předstihem na místě a komunikovat budeme se svolavatelem tak, aby k porušení těch omezujících opatření nedošlo.

Pokud by se tak stalo, tak budeme chtít, aby ten svolavatel na to sám reagoval, přijal buďto nějaká opatření, anebo tu demonstraci ukončil. V opačném případě budou ze strany magistrátu činěny přímo na místě kroky k nápravě.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků