Hlavní obsah

Komunální volby: Průběh a přepočet mandátů voleb do zastupitelstev obcí

22. 8. 2022, 7:23

Volby do zastupitelstev obcí se konají každé čtyři roky. Probíhají během posledních 30 dnů před uplynutím volebního období, konkrétní termín stanovuje prezident republiky. Běžně se konají ve dvou dnech, pokud nejde o dodatečné, opakované nebo nové volby či opakovaná hlasování. Jak komunální volby probíhají, jak v nich volit a jak se přepočítávají mandáty?

Foto: Jaroslav Soukup, Novinky

Sídlo Magistrátu hlavního města Prahy na Mariánském náměstí na Praze 1

Článek

Co zde najdete

1. Sčítání hlasů - Jak se počítají hlasy stran

2. Jak se určuje, kdo z kandidátů usedne v zastupitelstvu

3.  Jak volit v komunálních volbách a pravidla křížkování

4. Kdo a kde může volit

5. Kdo může kandidovat

6. Dodatečné, opakované, nové volby a opakované hlasování

Komunální a senátní volby 2022 probíhaly v pátek 23. září a sobotu 24. září. Kompletní výsledky voleb najdete zde.

Definitivní výsledek: Volby v Praze jasně vyhrála koalice SPOLU

1. Jak se počítají hlasy stran

Volby se řídí zákonem č. 491/2001 Sb.

Nejprve se zjišťuje, které kandidující strany postupují do skrutinia (procesu rozdělování mandátů). Celkový počet platných hlasů se dělí počtem členů voleného zastupitelstva. Tento výsledek se násobí pro každou stranu počtem jejích navržených kandidátů. Poté se určí 5 % z této hodnoty. Strany, jež dostaly více hlasů než těchto 5 %, postupují.

Pokud tedy strana nominuje méně lidí, než kolik křesel čítá zastupitelstvo, snižuje se uzavírací klauzule, kterou musí překonat. K tomu dojde, protože s méně kandidáty nemůže dostat tolik hlasů, jejich práh odpovídajícím způsobem klesne. K tomu dochází, jelikož hlasy pro stranu vychází pouze ze součtu hlasů, které dostali jednotliví její kandidáti.

Ilustrační příklad
Zastupitelstvo obce má 16 členů. Strany, které na své listiny nominují 16 a více osob, musí pro vstup do rozdělování mandátů překonat hranici 5 % hlasů. Strana s osmi kandidáty (tj. polovinou) má hranici sníženou na polovinu – stačí jí 2,5 % hlasů. Překonání klauzule ale není záruka, že strana vůbec nějaký mandát získá.

Níže uvedené příklady ukazují proces v praxi. Obec Sadov na Karlovarsku byla vybrána, protože i při relativně malém (sedmičlenném) zastupitelstvu na ní lze ukázat účinky každého kroku.

Určení postupu do skrutinia – Sadov (v Karlovarském kraji) v roce 2022
Český statistický úřad prezentuje výsledky zde.
Voliči odevzdali 4 369 platných hlasů. Zastupitelstvo má sedm členů.
4 369 / 7 ≐ 624,14
V obci byly podány 4 kandidátní listiny: SNK1 – Starostové našeho kraje (dále i SNK1), DOBRÁ VOLBA, Hnutí PES (dále i PES) a KSČM.
Některé listiny obsahovaly více kandidátů, než kolik se obsazovalo zastupitelských míst. V takovém případě se výpočtu použije počet zastupitelů, čili sedm.
SNK1: 9 kandidátů. 624,14 * 7 = 4 369. 5 % ze 4 369 je 218,48. Hnutí obdrželo 2 588 hlasů, tedy více než 218,48, postupuje. S asi 59 % hlasů snadno překonalo 5% hranici.
DOBRÁ VOLBA: 9 kandidátů. 624,14 * 7 = 4 369. 5 % ze 4 369 je 218,48. Listina získala 1 277 hlasů, postupuje také.
PES: 9 kandidátů. 624,14 * 7 = 4 369. 5 % ze 4 369 je 218,48. Díky zisku 458 hlasů hnutí postupuje dál.
KSČM: 2 kandidáti. 624,14 * 2 = 1 248,28. 5 % z této hodnoty je cca 62,41. Strana však získala 46 hlasů. Komunisté nepřekročili stanovený práh a nepostupují. Menší počet kandidátů znamenal klauzuli ve výši asi 1,43 % hlasů. Získali ale asi 1,05 %.
Tři kandidátní listiny obdržely potřebný počet hlasů pro posun do dalšího kroku zjišťování výsledků. KSČM nezískala dostatek hlasů.

Platné hlasy každé strany se dělí dle D'Hondtova dělitele (postupně řadou čísel 1, 2, 3, …). Vypočítá se tolik podílů, kolik kandidátů každá vyslala do voleb. Nezapočítají se odvolaní a ti, kteří se kandidatury vzdali.

Ze všech vypočítaných podílů u všech stran dohromady se hledá tolik nejvyšších hodnot, kolik mandátů se má obsadit. Mandáty pak připadnou stranám, u kterých ony nejvyšší hodnoty vyšly.

Rozdělení mandátů v Sadově v roce 2022
Výsledky výpočtů jsou veřejné zde.
Na každé ze tří postupujících kandidátních listin bylo uvedeno po devíti kandidátech. Vždy se tudíž vypočítalo devět podílů.
Rozděluje se ale 7 míst v zastupitelstvu obce.
Nejvyšší podíly získaly postupně: SNK1, SNK1, DOBRÁ VOLBA, SNK1, SNK1, DOBRÁ VOLBA a SNK1.
Hnutí SNK1 si připsalo 5 mandátů, listina nezávislých kandidátů DOBRÁ VOLBA získala 2 zastupitele.
Navzdory postupu do výpočtu Hnutí PES na žádný mandát nedosáhlo.
DOBRÁ VODA získala druhé křeslo jako celkově 6. podíl za hodnotu 638,5 (1 277 děleno 2).
SNK1 náležel pátý mandát jako 7. výpočet za hodnotu 517,6 (2 588 děleno 5).
Hnutí PES by svůj první mandát mohlo získat teprve za hodnotu 458 (458 děleno 1). Ta je ale nižší, v rámci výpočtů podílů všech stran až osmá nejvyšší. Křesel se však rozdělovalo sedm.

Jak se volí starosta? Komunální volby přehledně

2. Kdo z kandidátů získá mandát

Mandáty se v rámci strany přikážou kandidátům podle pořadí na listině. Je však možné z nižších pozic přeskočit výše postavené. Hlasy pro kandidáty tady ale fungují jinak než kroužkování ve sněmovních a krajských volbách.

Celkový počet hlasů pro stranu se dělí jejím počtem kandidátů. Z celé části tohoto podílu (tedy hodnoty beze zbytku) se vypočítá 110 %. Pokud některý kandidát získá více hlasů, než je těchto 110 %, posouvá se na první místo. Pokud je jich více, seřadí se podle počtu svých hlasů. Při rovnosti rozhoduje původní pořadí na listině. Nestačí mít nejvíce hlasů ze všech, pro posun potřebujete výrazněji převyšovat průměr celé vaší strany.

Rozdělení mandátů zastupitelů za SNK1 v Sadově v roce 2022
Hnutí SNK1 – Starostové našeho kraje získalo 5 křesel. Nominovalo devět kandidátů, každé místo tak někdo obsadí.
Kandidátní listinu SNK1 naleznete zde.
2 588 (počet hlasů) / 9 (počet kandidátů¨) ≐ 287,56. Jinak také 287 (zbytek 5).
Celá část tohoto průměru hlasů jednoho kandidáta je 287.
287 * 1,1 = 315,7.
Kandidáti s alespoň 316 hlasy mohou přeskočit na listině výše umístěné kolegy.
Šest kandidátů dostalo alespoň 316 hlasů, nejprve se tak seřadí od nejvíce voleného.
Jako první byl zvolen zastupitelem Ladislav Ludvík (386 hlasů). Původně byl na druhém místě listiny.
Na druhé místo se zařadil lídr kandidátky Eduard Frisch (372 hlasů).
Třetí mandát připadl původně čtvrté Simoně Hrubé za 357 hlasů.
Po ní byl zvolen z páté pozice Marek Frisch s 349 hlasy.
Páté křeslo získal Roman Dyk, 342 hlasů jej posunulo ze 7. místa.
Tím se vyčerpala křesla pro SNK1, ostatní se stali náhradníky.
Prvním náhradníkem byl Daniel Oliva. Kandidoval na 3. místě, ale získal 332 hlasů a kolegové jej „přeskočili“.
Nikdo další již nezískal dostatek hlasů pro posun, pořadí zbývajících náhradníků tak bylo stanoveno podle jejich zařazení na listinu.

Přednostní hlasy: Jak funguje kroužkování v jednotlivých českých volbách

Nezvolení kandidáti stran a koalic, které obdržely alespoň jeden mandát, se stávají náhradníky. Pokud se uprázdní mandát, ale není k dispozici náhradník, zůstane ono křeslo prázdné po zbytek funkčního období.

Zvolení zastupitelé dostávají odměny podle vykonávané funkce. Vládní nařízení upravuje jejich výši. Liší se podle velikosti obce (počtu obyvatel) a také dle konkrétní funkce. Zejména jestli je uvolněná („plný úvazek“) nebo neuvolněná (zastupitel stále má své běžné zaměstnání).

Za každý získaný mandát v zastupitelstvu hlavního města Prahy náleží straně či hnutí příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 250 tisíc korun ročně. Stejnou částkou se oceňují místa v krajských zastupitelstvech vzešlá z krajských voleb.

Jak probíhají volby do krajských zastupitelstev

Zastupitelstvo hlavního města (stejně jako krajská zastupitelstva) rovněž disponuje tzv. zákonodárnou iniciativou. Smí přijít s vlastními návrhy zákona a předat je následně Poslanecké sněmovně k projednání.

Poslanecká sněmovna: Jak funguje dolní komora Parlamentu České republiky

3. Jak volit – křížkování

Volič může dát hlas nejvýše tolika kandidátům, kolik členů zastupitelstva je v dané obci (nebo městské části či daném obvodu) voleno. Hlas pro kandidáta je v první řadě hlasem pro jeho stranu. Celkový počet hlasů, který strana dostala, představuje součet hlasů pro její jednotlivé kandidáty.

Je možné označit pouze oblíbené kandidáty napříč stranami bez hlasování pro konkrétní stranu/koalici. Pokud volič pouze označí kandidátní listinu strany nebo koalice, hlas dostane tolik nejvýše na ní postavených kandidátů, kolik zastupitelů je voleno.

Pokud volič označí jednu stranu a také kandidáty z jiných stran, tito kandidáti dostanou hlas přednostně. Případné zbylé hlasy připadnou kandidátům strany, kterou označil.

Pokud označí více kandidátů, než kolikačlenné má být místní zastupitelstvo, hlas bude neplatný.

Ilustrační příklad
Příklad: V zastupitelstvu obce má 21 členů. Volič vyjádří hlas straně A a také označí 10 kandidátů z dalších stran. Zbylých 11 hlasů připadne 11 nejvýše postaveným kandidátům strany A.

Jak volit, aby odevzdaný hlas platil aneb Pravidla volební místnosti

4. Kdo a kde může volit

Právo volit mají po dovršení 18. roku věku občané ČR a občané EU s pobytem na nejméně 90 dnů. Tito získali možnost hlasovat na základě mezinárodní úmluvy, kterou je ČR vázaná.

Volit lze pouze v té obci (a případně městské části či městském obvodu), kde jste přihlášeni k trvalému pobytu.

Překážky výkonu volebního práva ve volbách do zastupitelstev obcí dle zákona č. 491/2001 Sb.
Zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.
Omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu.
Výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.
Celý volební zákon zde

Pro tyto volby se nevydává voličský průkaz. Rovněž není možné volit ze zahraničí.

Jak získat a uplatnit voličský průkaz v jednotlivých volbách

V Praze a dalších členěných městech probíhají současně volby do zastupitelstva města i jeho městských částí. Hlasovací lístky pro tyto volby se vkládají do stejné obálky.

Obec zpravidla tvoří jeden volební obvod. Zastupitelstvo však může nejpozději 85 dnů před volbami rozdělit území na více volebních obvodů. Pak se v každém volí jen určitá část celkového počtu členů zastupitelstva.

5. Kdo může kandidovat

Usilovat o funkci může každý volič, jemuž nebyla omezena svéprávnost, ani nevykonává trest odnětí svobody.

Velikost obecního zastupitelstva upravuje zákon o obcích. Nejmenší (do 500 obyvatel) mají zastupitelstva o 5–15 členech, obce nad 150 tisíc obyvatel o 35–55 členech. Všechny kategorie naleznete zde. Rozhoduje počet obyvatel k 1. lednu roku konání voleb. Pražský magistrát musí čítat 55–70 zastupitelů podle zákona o hlavním městě Praze.

Konkrétní počet obsazovaných křesel vždy před volbami stanovuje dosluhující zastupitelstvo.

Kandidovat smí i nezávislé osoby a jejich sdružení. Potřebují však k registraci připojit petici s podpisy podporujících obyvatel obce. Jejich nezbytný počet se počítá takto. Například v roce 2022 v Brně s téměř 380 tisíci obyvateli potřebovala sdružení cca 26,5 tisíce podpisů.

6. Dodatečné, opakované, nové volby a opakované hlasování

Tyto výjimečné volby se nekonají během dvou dnů, ale pouze v jeden den. Volební místnost je při nich otevřena od 7 do 22 hodin. Vyhlašuje je ministr vnitra.

Dodatečné volby proběhnou, když se k řádným volbám hlásí málo kandidátů. Pokud všechny zaregistrované listiny v součtu čítají méně lidí, než polovina počtu obsazovaných mandátů, nebo je kandidátů méně než 5.

Opakované volby nebo opakované hlasování. Přichází na řadu, pokud soud uzná oprávněnost návrhu na neplatnost voleb či hlasování kvůli porušení volebního zákona způsobem, který hrubě ovlivnil volby či výsledky. Hlasování se také opakuje, pokud okrsková volební komise nepředá zápis o průběhu a výsledku hlasování, nebo jej odevzdá s neopravitelnými chybami.

Nové volby se uskuteční, pokud během funkčního období klesne počet zastupitelů pod polovinu plného počtu, nebo pod 5. To může nastat po úmrtí či rezignaci, pokud nejsou k dispozici náhradníci. Na tyto volby rovněž dojde po vzniku nové obce, městské části nebo nového obvodu.

Zastupitelstvo bude rozpuštěno, pokud se po dobu 6 měsíců nesejde v potřebném počtu, aby mohlo přijímat usnesení. Obec toto rozhodnutí může žalovat u soudu. Když neuspěje, konají se nové volby. Neproběhnou jen, když do konce funkčního období již zbývá méně než 6 měsíců.

Reklama

Výběr článků