Hlavní obsah

Jak se volí starosta? Komunální volby přehledně

25. 8. 2022, 12:45

Starostové a primátoři jsou ve svých obcích nejvyššími představiteli místní politiky. Starosta zastupuje obec navenek, řídí zasedání zastupitelstva a vede obecní úřad. Komunální volby probíhají každé čtyři roky, po nich nové zastupitelstvo obsazuje všechny přední funkce. Právě tak dlouho tedy mohou nejdéle zůstat v čele obce.

Foto: Luboš Pavlíček, ČTK

Ilustrační foto

Článek

Kde najít starostu a kde primátora

Starostové působí v obcích, ať už se jedná o běžnou obec, město nebo městys. Primátoři stojí v čele statutárních měst, jejich výčet stanovuje zákon o obcích. Statutární města se mohou sama rozčlenit na městské části či obvody.

Ve svém statutu rovněž mj. smí na části či obvody převést některé své pravomoci. Samostatně stojí hlavní město Praha, které má také primátora a statut a podléhá zvláštnímu zákonu.

Jak být zvolen starostou

Nejprve je nutné kandidovat v komunálních volbách a získat v nich mandát člena zastupitelstva. Náležitostem těchto voleb a způsobu přepočtu hlasů na mandáty se věnujeme v samostatném článku.

Komunální volby: Průběh a přepočet mandátů voleb do zastupitelstev obcí

Na rozdíl od Slovenska či Chorvatska se v České republice starostové a primátoři volí nepřímo. Vedoucí postavu obce vybírá zastupitelstvo na ustavující, první schůzi v novém složení po volbách. Hlasuje se zpravidla veřejně. Takto v listopadu 2018 probíhala volba primátora v Přerově.

Zákon o obcích vyjmenovává i pravomoci starosty. Ustavující schůzi svolává dosavadní starosta, za běžné situace se koná do 25 dnů od vyhlášení výsledků voleb.

V této době strany, hnutí a koalice, které dosáhly na místa v zastupitelstvu, jednají o spolupráci. Výsledkem je zastupitelská koalice, do níž patří nadpoloviční většina zastupitelů.

Velikost zastupitelstva je odstupňována podle velikosti obce. Zákon stanovuje povolené rozmezí, konkrétní počet vždy vybírá před volbami dosluhující zastupitelstvo.

Seznam kandidátů na primátory krajských měst

Čím se liší uvolněný a neuvolněný zastupitel

Na první schůzi po volbách zastupitelstvo také určuje, které funkce budou „uvolněné“ a které „neuvolněné“. Uvolněné bývají zpravidla role starosty, místostarosty, některé pozice v radě a někdy i funkce předsedů významných výborů.

Zastupitel v neuvolněné funkci si obvykle ponechává své běžné zaměstnání a nezastává významné pozice. Naopak uvolněný v praxi pracuje na plný úvazek.

Za stejnou funkci lze dostávat zcela odlišnou odměnu – vyšší pobírají uvolnění zastupitelé. Podle zákonných instrukcí jejich výši určuje nařízení vlády. U neuvolněných funkcí rozhoduje o odměnách zastupitelstvo samo, zastupitel nemusí dostat žádnou.

Jak volit, aby odevzdaný hlas platil aneb Pravidla volební místnosti

Reklama

Výběr článků