Hlavní obsah

Koho volit? Přečetli jsme programy, abyste vy nemuseli. Díl čtvrtý: Důchody

9. 9. 2021, 13:23
Novinky, lup

Zajímá vás, jak strany a hnutí usilující o váš hlas ve sněmovních volbách přistupují k tématům, která jsou pro vás důležitá? Novinky v předvolebním seriálu přinášejí přehledný souhrn postojů kandidujících politických subjektů deklarovaný v jejich programech. V tomto díle jsme se podívali, jak se politici staví k otázce důchodů a případné důchodové reformy.

Foto: Novinky

Programy stran přehledně.

Článek

Koho volit do Sněmovny? Volební programy stran a hlavní témata politických debat

Volby

Program ANO

 • Motivace pro zaměstnávání osob v důchodovém věku: za každý odpracovaný rok navíc navýšení důchodu o 1,5 procenta.
 • Zvýšení vdovských důchodů.
 • Možnost průběžně sledovat své „důchodové konto“ a informovat se tak o výši budoucího důchodu.
 • Dřívější odchod do důchodu u občanů z náročných profesí.  

Žádní ilegální migranti, průměrný důchod 20 tisíc. Babiš zahájil kampaň

Parlamentní volby

ANO 2011. Vznik a vývoj politické strany Andreje Babiše

Volby

Program ČSSD

 • Důchodový systém musí zůstat pod kontrolou státu, strana chce proto zabránit jeho privatizaci.
 • Zachování stávajícího průběžného systému financování důchodů.
 • Věk pro odchod do důchodu nepřekročí hranici 65 let. Opakující se prodlužování věku odchodu do důchodu je nepřijatelné.
 • Zavedení tzv. výchovného – stávající i budoucí důchodci budou oceněni částkou 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě (nejvýše však tři). Částku dostane ten z rodičů, který o děti převážně pečoval. Polepší si tak až 1,5 milionu důchodkyň, které mají kvůli péči o děti důchody oproti mužům nižší v průměru až o tři tisíce Kč.
 • Zaměstnancům v náročných profesích, zařazeným do třetí a čtvrté kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví, bude umožněn dřívější odchod do důchodu, konkrétně za každých 10 odpracovaných let o jeden rok.

Volební desatero ČSSD najdete na oficiálním webu strany, celý program pak shrnuje dokument „Vize ČSSD pro Česko 2030“.

Jsme tradiční strana, která umí řešit krize, rozjela ČSSD kampaň

Domácí

Vývoj ČSSD, nejstarší české politické strany

Volby

Program KSČM

 • Pravidelná valorizace důchodů, sociálních dávek a nemocenské podle skutečného vývoje cen základních životních potřeb.
 • Zachování průběžného financování důchodů, které při adekvátní valorizaci na rozdíl od spoření nepodléhá inflaci.
 • Zajištění dalších zdrojů příjmů do státem zabezpečovaného důchodového systému (určit podíl ze státního rozpočtu na daňovém výnosu).
 • Maximální možný věk odchodu do starobního důchodu nepřekročí 65 let.
 • Stanovit tzv. minimální důchod, který bude vycházet z minimálního životního standardu důchodců (v dnešním systému odpovídá zvýšení základní výměry důchodu). Celkový důchod by u lidí s nárokem na starobní penzi dosahoval minimálně 40 % průměrné mzdy.
 • Jízdné ve veřejné dopravě zdarma nebo alespoň s výraznou slevou pro žáky základních a středních škol a důchodce nad 65 let (dotace od státu, krajů i velkých měst).  

Za minulost se nestydíme. KSČM rozjela předvolební kampaň

Domácí

Vznik a vývoj Komunistické strany Čech a Moravy

Volby

Program koalice Piráti a STAN

 • Důstojné a finančně udržitelné důchody: Principem by měl být navýšený a státem zaručený důchodový základ, který bude doplněn zásluhovou složkou a dobrovolným spořením.
 • Náklady, které přinese změna důchodového systému, je třeba rozprostřít solidárně mezi všechny generace.
 • Přechod do důchodu by měl být více pozvolný. Tomu by měla pomoci pozitivní finanční motivace seniorů, kteří se dobrovolně rozhodnou alespoň částečně pracovat i v důchodovém věku.
 • Piráti vystupují proti privatizaci státního důchodového systému a prosazují průběžný důchodový systém.
 • Důchod by se měl skládat ze dvou hlavních složek: základní garantovaná složka by měla reflektovat požadavky na důstojnost života ve stáří i finanční možnosti státu, zásluhová složka bude vycházet z odvodů do systému.
 • Snížení plateb na sociální pojištění lidem, kteří pracují i v důchodovém věku.
 • Zřízení státního nebo veřejnoprávního fondu, kde si budou moci lidé dobrovolně spořit nad rámec povinného sociálního pojištění.

Vraťme zemi budoucnost. Piráti a STAN zahájili kampaň

Domácí

Internet je naše moře. Jak Piráti plují českou politikou

Volby

STAN: Starostové a nezávislí vyrostli z regionálního hnutí

Volby

Program hnutí Přísaha

 • Konec dalšímu zvyšování věku odchodu do důchodu.
 • Nutnost dorovnat nízké důchody žen.
 • Dlouhodobá péče o blízké se nesmí negativně projevit na výši důchodu pečující osoby.
 • Výpočet výše invalidního důchodu tak, aby nebyli penalizováni lidé s hendikepem, kteří mají nízký počet odpracovaných let.
 • Pracujícím důchodcům zrušení platby sociálního a zdravotního pojištění.

Robert Šlachta představil svoje hnutí Přísaha

Domácí

Vznik a vývoj hnutí Přísaha

Volby

Program SPD

 • Odchod do starobního důchodu nejpozději ve věku 65 let.
 • Významné zvýhodnění občanů pracujících i po dosažení důchodového věku.
 • Důchodový systém musí být plně garantován státem výhradně formou jeho průběžného financování. Jakákoli podoba povinných odvodů do soukromých penzijních fondů je nepřípustná.
 • Zavedení minimálního starobního důchodu ve výši minimální mzdy jakožto základní složky penze. Nad tuto částku se výše starobního důchodu bude určovat zásluhově, na základě předchozích pracovních příjmů a doby odvádění důchodového pojištění.
 • Podpora zvýšení důchodů ženám za každé vychované dítě. Zohlednění řádné péče o děti i ve formě snížení povinných pojistných odvodů.
 • Zásadní zvýšení invalidních důchodů.  

SPD zahájila předvolební kampaň, nasadí kamion SPďák

Domácí

Svoboda a přímá demokracie. Vznik, vývoj a vedení SPD

Volby

Program koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL)

 • Důchodová reforma, jejímž základem bude zaručený důchod navázaný na průměrnou mzdu.
 • Podpora vztahů v rodině: Zavedení dobrovolného společného vyměřovacího základ u manželů. Každý dostane možnost platit 1 procentní bod svého důchodového pojištění přímo svým rodičům nebo prarodičům.
 • Nastavení jasných pravidel pro odchod do důchodu u fyzicky náročných profesí. Ostatním se postupně stanoví nová věková hranice (do roku 2030).
 • Zefektivnění soukromého penzijního spoření jeho rozšířením o možnosti, které se už osvědčily v zahraničí, například účet dlouhodobých investic.
 • Odstranění nespravedlnosti v penzijním systému: Do důchodu se budou promítat jak odvody, tak počet dětí. Bonus za vychované děti dostanou už dnešní důchodkyně.
 • Invalidní důchody budou převedeny z důchodového systému do oblasti sociálních dávek a následně by měla být zajištěna jejich transformace na starobní důchod.
 • Zvýšení vdovských důchodů.
 • Lidé dostanou větší volnost v rozhodování, ale odměněni budou ti, kdo chtějí pracovat dál. Snížení potřebné doby na 25 let.
 • Možnost jednoduchého získání informací o vývoji svého důchodového pojištění pro každého online.
 • Standardní doba studia se vrátí do náhradní doby.  

Koalice Spolu představila kampaň, burcuje proti extremistům a populistům

Domácí

Občanská demokratická strana. Vznik, vývoj a vedení

Volby

Vznik a vývoj KDU-ČSL

Volby

TOP 09: Tradice, odpovědnost, prosperita. Vznik a vývoj strany

Volby

Program uskupení Trikolora, Svobodní, Soukromníci

 • Změna metody výpočtu starobních důchodů OSVČ.
 • Mezigenerační solidarita v důchodovém systému – dobrovolné převedení části daní ve prospěch rodičů či prarodičů jejich potomky. (5 % z daní mohu poslat rodičům na důchod, občan rozhodne o tom, kam část jeho daní bude směřovat).
 • Zajištění přiměřené výše starobního důchodu pečujícím osobám při dlouhodobé péči o blízké.
 • Posílení zásluhové a spořicí složky penzí, solidární část bude jednotná.  

Trikolóra, Svobodní a Soukromníci jdou do voleb s heslem Máme právo žít

Parlamentní volby

Jak se do české politiky zařadila Trikolóra

Volby

Stále nevíte, jak se rozhodnout? Volby vám usnadní i přehled kandidátů či volební kalkulačka.

Volby 2022

Komunální a první kolo senátních voleb jsou u konce, proběhly v pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022. Všechny informace o průběhu voleb najdete ve volebním průvodci. Volby do Senátu pokračovaly 2. kolem 30. září a 1. října. Nyní známe kompletní výsledky. Jak dopadly volby v ostře sledované Jihlavě?

Výsledky voleb

Reklama

Související témata:

Výběr článků