Hlavní obsah

Koho volit? Přečetli jsme programy, abyste vy nemuseli. Díl osmý: Přijetí eura, míra integrace do EU, eurodotace

15. 9. 2021, 15:58
Novinky, lup

Zajímá vás, jak strany a hnutí usilující o váš hlas ve sněmovních volbách přistupují k tématům, která jsou pro vás důležitá? Novinky v předvolebním seriálu přinášejí přehledný souhrn postojů kandidujících politických subjektů. V tomto díle jsme z volebních programů vybrali nejzajímavější body ohledně přijetí eura, míry integrace do EU či eurodotací.

Foto: Novinky

Programy stran přehledně

Článek

Koho volit do Sněmovny? Volební programy stran a hlavní témata politických debat

Volby

Program ANO

 • Podpora setrvání v EU, ale ne přijetí eura.
 • Příprava ČR na druhé předsednictví v Radě EU a jeho vykonávání v druhé polovině roku 2022. Mezi české zahraničněpolitické priority bude patřit rozšíření EU, v prvé řadě o země západního Balkánu.
 • Aktivní a zodpovědná účast ČR na formování i naplňování prioritních evropských témat, přičemž se budou v EU tvrdě hájit zájmy ČR.
 • Prosazení evropských dotací do sportovní infrastruktury. Navýšení investičních dotací v souladu s Koncepcí sportu 2025 na budování sportovní infrastruktury tam, kde chybí.
 • Základní orientace na země V4. Posilování dvoustranné strategické spolupráce s Polskem, Maďarskem, Rakouskem a Německem.
 • Vyjednání výjimky pro ČR ohledně snížení sazby DPH u činnosti insolvenčních správců a exekutorů s cílem snížit náklady procesu vymáhání.
 • Čerpání EU fondů o objemu 978 miliard korun, například na podporu podnikání a inovací,  revitalizaci brownfieldů, rozvoj městské a příměstské dopravy, na investice do sociálního bydlení, zdravotnické infrastruktury, kultury a mnoha dalších oblastí.

Žádní ilegální migranti, průměrný důchod 20 tisíc. Babiš zahájil kampaň

Parlamentní volby

ANO 2011. Vznik a vývoj politické strany Andreje Babiše

Volby

Program ČSSD

 • Česko by dle ČSSD mělo směřovat k přijetí eura ve chvíli, kdy to bude pro občany znamenat posílení jejich kupní síly a kdy bude měna stabilní.
 • Maximální využití příležitostí plynoucí z našeho předsednictví v EU v roce 2022. Prosazování programu předsednictví, který bude postaven na posilování spravedlnosti  uvnitř EU a zvýšení bezpečnosti a životní úrovně jejích občanů.
 • Využití evropských zdrojů pro modernizaci naší ekonomiky i státu a pro  pokrytí nákladů a vytvoření pracovních míst v nové, méně znečišťující ekonomice.
 • Posílení sociálního pilíře Unie a snaha prosadit, aby se Evropský pilíř sociálních práv stal právně závazným dokumentem, který zvýší standardy pro naše občany, ale také zamezí konkurenci levnou pracovní silou z jiných státu Evropské unie.
 • Dotace nesmí skončit u velkých korporací. Národní i evropské dotace musí jít pouze malým a středním podnikům. Velkým firmám bude možné pomoci striktně jen pouze formou úvěrů nebo garancí, ale nikoli přímými dotacemi.
 • Prosazování požadavků, aby Evropská unie efektivně využívala nástroje regionálního rozvoje a sociální konvergence, včetně sbližování mezd, životní úrovně a sociálních standardů v EU.
 • Spravedlivé čerpání a efektivní strategické využití prostředků z fondů EU v rámci Víceletého finančního rámce EU 2021–27. Změna legislativy EU, která zabrání využívání dotací EU oligarchy na úkor drobných zemědělců.
 • Evropská unie je postavena na funkčním společném trhu a měla by proto také ručit za společné a harmonizované standardy a srovnatelnou kvalitu zboží a služeb pro všechny (ochrana našich občanů před nekalými tržními praktikami, např. dvojí či trojí kvalita potravin).
 • Podpora dalšího posilování spolupráce bezpečnostních struktur na celoevropské úrovni – tzn. policie, armády a zpravodajských služeb.

Volební desatero ČSSD najdete na oficiálním webu strany, více pak v dokumentu Vize ČSSD pro Česko 2030.

Jsme tradiční strana, která umí řešit krize, rozjela ČSSD kampaň

Domácí

Vývoj ČSSD, nejstarší české politické strany

Volby

Program KSČM

 • Referendum o pokračujícím členství ČR v EU.
 • Odmítnutí aktuálního prosazování eura (rozhodnutí bez referenda nepřichází v úvahu) a zachování koruny jako oficiální platné měny ČR.
 • STOP automatické implementaci směrnic a nařízení EU do českého právního řádu.
 • Zásadní institucionální proměnu EU ve směru větší rovnoprávnosti členských států.
 • Svobodnou volbu nákupu léčivých přípravků a očkovacích látek (vakcín) bez politického diktátu EU.
 • Efektivní využívání evropských fondů pro rovnoměrný rozvoj regionů a výstavbu infrastruktury i bytovou výstavbu. Požadavek výjimky z Maastrichtských kritérií na veřejné investice do dostupného bydlení a jednoduššího čerpání financí z EU pro veřejné i neziskové organizace zajišťující dostupné bydlení.

Za minulost se nestydíme. KSČM rozjela předvolební kampaň

Domácí

Vznik a vývoj Komunistické strany Čech a Moravy

Volby

Program koalice Piráti a STAN

 • Podpora postupného zapojení ČR do Eurozóny a získání vlivu na ekonomická rozhodnutí v EU by měly vést k pomoci podnikatelům a snížení nákladů na obsluhu státního dluhu.  
 • Využití příležitosti předsednictví ČR v Radě EU. Zájmem Česka je integrovaná a akceschopná EU, kde bude mít Česko silný hlas a schopnost získat spojence pro prosazování společných zájmů. 
 • EU musí posílit spolupráci v oblasti zdravotnictví a boje se zdravotními riziky, např. prostřednictvím sdílení lékařských kapacit, soběstačností v produkci zdravotnického materiálu, koordinací postupů, včetně omezení cestování z třetích zemí apod.
 • Demokratičtější EU, omezení byrokracie i dotací a užší spolupráce zemí EU v oblasti ochrany hranic a v rámci NATO.
 • Podpora klimatické politiky EU a důraz na udržitelný rozvoj na půdě EU i OSN.
 • Zvýšení transparence přípravy mezinárodních smluv, aby na prvním místě byly zájmy občanů, nikoliv korporací. Podpora aktualizace zastaralých úmluv, včetně Úmluvy OSN o omamných látkách.

Vraťme zemi budoucnost. Piráti a STAN zahájili kampaň

Domácí

Internet je naše moře. Jak Piráti plují českou politikou

Volby

STAN: Starostové a nezávislí vyrostli z regionálního hnutí

Volby

Program hnutí Přísaha

 • Přijetí eura se od Přísahy podpory nedočká, bude slovy programu hájit českou korunu a měnovou suverenitu České republiky.
 • Ano EU s reformou, intenzivnější ochrana bezpečnosti společně s NATO. 
 • Zvýšení podpory domácích výrobců. Zajištění srovnání dotací mezi starými a novými členskými zeměmi EU tak, aby staré členské země nebyly zvýhodňovány.

Robert Šlachta představil svoje hnutí Přísaha

Domácí

Vznik a vývoj hnutí Přísaha

Volby

Program SPD

 • Požadavek na referendum o vystoupení z EU a referendum o každém předání státní suverenity na orgány EU. Požadavek na přijetí funkčního zákona o referendu. 
 • Odmítnutí vstupu ČR do eurozóny (a přijetí eura), naopak požadavek na zachování české koruny. 
 • V případě „czexitu” prosazování smluvních partnerství s evropskými zeměmi, které umožní volný pohyb občanů, zboží, peněz a služeb na základě vzájemných smluv a podle zákonů a zájmů ČR, které budou pro nás prospěšné.
 • Odmítnutí projektu společné armády EU. 
 • Politickými partnery SPD v Evropě jsou politické strany sdružené ve europarlamentní frakci Identita a demokracie (ID). 

SPD zahájila předvolební kampaň, nasadí kamion SPďák

Domácí

Svoboda a přímá demokracie. Vznik, vývoj a vedení SPD

Volby

Program koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09)

 • Profesionální a zodpovědná připrava na české předsednictví EU (podzim 2022). Každý člen vlády by měl ovládat alespoň jeden cizí jazyk, kterým se bez problému domluví.
 • Využití peněz ze strukturálních a kohezních fondů v období 2021–2027 na výstavbu klíčové dopravní infrastruktury, kterou ČR jako tranzitní země naléhavě potřebuje (vysokorychlostní železnice do Berlína, Mnichova, Vídně a Frankfurtu, páteřní dálniční síť včetně vnějšího obchvatu Prahy).
 • Další prioritou je využití peněz na modernizaci energetiky, průmyslu a bydlení v souvislosti s chystanou dekarbonizací uhlíkově náročné české ekonomiky.
 • Na úrovni EU zákaz dovozu potravin ze třetích zemí, které nesplňují naše přísné standardy.  
 • Zlepšení schopnosti ucházet se o prostředky z jiných „nenárokových“ kapitol rozpočtu EU a nasměrovat je do projektů v oblasti vědy, výzkumu a technologických inovací. Jde o udržení naší konkurenceschopnosti v Evropě i ve světě.
 • Snaha o to, aby bylo v rámci EU vyčleněno dostatečné množství peněz v oblasti boje s organizovanou kriminalitou, terorismem a zajišťováním stability na evropských hranicích. 

Koalice Spolu představila kampaň, burcuje proti extremistům a populistům

Domácí

Občanská demokratická strana. Vznik, vývoj a vedení

Volby

Vznik a vývoj KDU-ČSL

Volby

TOP 09: Tradice, odpovědnost, prosperita. Vznik a vývoj strany

Volby

Program uskupení Trikolora, Svobodní, Soukromníci

 • V krajním případě zvážit setrvání v EU, pokud to bude v zájmu českých občanů a pokud se pro to rozhodnou v referendu.
 • Cílená příprava České republiky na Evropu bez Evropské unie (program Trikolory počítá s tím, že Evropská unie nevyhnutelně pozbude své historické funkčnosti a zanikne).
 • Prosazení ústavní nadřazenosti českého práva nad sekundárním právem EU.
 • Ústavní zakotvení práva platit českou korunou a práva platit v hotovosti.

Trikolóra, Svobodní a Soukromníci jdou do voleb s heslem Máme právo žít

Parlamentní volby

Jak se do české politiky zařadila Trikolóra

Volby

Stále nevíte, jak se rozhodnout? Volby vám usnadní i přehled kandidátů či volební kalkulačka.

Reklama

Související témata:

Výběr článků