Hlavní obsah

Šéf Cermatu: Maturita na papíře by měla skončit

20. 10. 2022, 10:32

Své plány spojené zejména s digitalizací maturit a přijímacích zkoušek na střední školy popsal pro Právo nový šéf Cermatu Miroslav Krejčí. Podle něho bude během dvou až tří let připraven systém, který umožní elektronickou maturitu stejně jako přijímací zkoušky.

Foto: Petr Hloušek, Právo

Nový šéf Cermatu Miroslav Krejčí.

Článek

Proč jste do funkce šel? Není to zrovna pohodlná židle.

Spíš horká a vratká. Bral jsem to jako výzvu, že tady mohu postavit něco, co bude užitečné celé společnosti. Mojí podmínkou bylo, že musím mít za úkol elektronizovat maturity a přijímací zkoušky. Bez tohoto úkolu by mě samotná pozice ředitele Cermatu nelákala.

Systém musí fungovat i na pomalé či chybějící lince. Dokonce i v případě, že vypadne internet

Tím jste uspěl ve výběrovém řízení?

Toho jsem se neúčastnil. Skončilo tím, že nikdo ze sedmi kandidátů nebyl vybrán. Pak mě přímo oslovil ministr školství Vladimír Balaš (STAN). Poslední rok jsem pracoval pro ministerstvo školství, pro odbor informatiky.

Od začátku června jsem byl členem auditní skupiny, kterou ještě ministr Gazdík poslal na Cermat. Na základě této práce si mě pravděpodobně pan ministr vyhlédl.

Jaké vám dal zadání?

Nejdůležitější úkol je zajistit maturity a jednotnou přijímací zkoušku na jaře 2023.

V době, kdy jsem Cermat přebíral, nebyly zajištěny potřebné subdodavatelské a dodavatelské vztahy s Cermatem. Šlo o výrobu a distribuci zkušební dokumentace.

Za pracovní dohody se zaměstnanci má Cermat zaplatit pět milionů

To hovoříte o tiskárnách, za jejichž servis Cermat platil desítky milionů, přestože se na nich zrovna netisklo?

Jedná se o tisk, kompletaci a distribuci. Smlouva na tiskárny končila v červnu. Tehdy byla dodatkem prodloužena, a to část do konce září, část do konce prosince. S firmou Konica nebudeme tuto smlouvu prodlužovat a vypíšeme novou zakázku.

Bude to rámcová dohoda na čtyři roky a postaví se proti sobě všichni velcí výrobci. Tedy předpokládám nabídku od výrobců Konica Minolta, Ricoh, Canon, Xerox.

Nastavíme systém tak, že nebude možné zadání z internetu ukrást

Ti hlavní čtyři vědí o tom, že bude tato zakázka vypsána, protože jsem je oslovil v rámci průzkumu trhu, aby stanovili odhadovanou cenu. A zároveň se vyjádřili ke konceptu zakázky, jestli tam není něco, co je znevýhodňuje v tom, aby mohli podat nabídku.

Rámcová dohoda počítá s tím, že se zaplatí jen to, co se spotřebuje. Takže pokud první dva roky budeme tisknout osm milionů stránek, tak je zaplatíme. Zároveň můžeme čtvrtý rok zaplatit jen 50 tisíc stránek a nebudeme platit nic navíc. Nebude tam nic takového jako v předchozí smlouvě, kdy se platily dva miliony měsíčně bez ohledu na to, kolik se tisklo.

To nepůsobí dojmem, že byste v brzké době měli maturity elektronizovat.

Slíbil jsem panu ministrovi, že během dvou až tří let budeme mít připravený systém, který umožní realizaci maturity a přijímací zkoušky elektronickým způsobem.

To znamená přes počítač ke každému maturantovi?

Buď přes počítač, nebo tablet. Žák nebude psát na papír. Dokud se nerozhodne o finální podobě a rozsahu, nelze říct, jestli a kdy se přestane s maturitou na papíře. Náběh bude muset být postupný, protože studenti musí při nástupu na školu vědět, co je čeká u maturity.

Takže když současní druháci nastupovali s tím, že budou maturovat na papíře, nemůžeme je přinutit skládat zkoušku elektronicky, pokud s tím nebudou souhlasit.

U přijímaček by mohlo k digitalizaci dojít dříve?

Určitě budou příští dva roky přijímačky ve stávající podobě. Uděláme všechno pro to, aby přijímačky 2024/25 byly již částečně v elektronické podobě.

Novým šéfem Cermatu je odborník na kybernetickou bezpečnost Miroslav Krejčí

Dosud se Cermat elektronizaci zkoušek bránil, že bude hrozit únik zadání a jejich celkové zpochybnění. To už neplatí?

Riziko úniku nebude větší než v této chvíli. I dnes se testy připravují na počítačích, pouze se do škol distribuují papírovou formou.

Nastavíme informační systém tak, že Cermat do něj nasype úlohy a testy až v okamžiku zahájení maturit či přijímaček. Informační systém bude připraven, ale nebude možné zadání z internetu ukrást před zahájením zkoušek, a to ani hackerským útokem.

Nemůže nastat potíž s tím, že bude ve škole pomalý internet apod.?

Systém musí být připraven tak, aby splnil svůj účel na pomalé či chybující lince i na vypadlé konektivitě k internetu.

Časté výtky vůči Cermatu byly, že nechce zveřejňovat podrobná data. Například se volalo po tom, aby bylo hned známo, jak si studenti vedli u jednotlivých otázek.

Tato data se částečně zveřejňují. Vedle toho probíhá výzkumný projekt v Technologické agentuře ČR k problematice zveřejňování detailních výsledků zkoušek. Pokud naplní očekávání, předpokládám, že ho využijeme.

Jinak se nebráním zveřejňovat maximum informací. Ale těch dat je tam strašně moc. Můžeme zpracovat tisíce grafů a tabulek, ale reálně s tím mohou pracovat pouze lidé, kteří o tom mají ponětí. Jde tedy hlavně o to, co má smysl zpracovávat, aby to byla schopná analyzovat většina uživatelů, tedy učitelů.

Myslíte, že je načase změnit obsah maturitních zkoušek?

To je horké téma. Primárně musíme testy připravovat v souladu s rámcovými vzdělávacími programy (RVP), které připravuje Národní pedagogický institut. A podle toho připravujeme úlohy do testů.

Cermat ale třeba určuje, jaký podíl otevřených úloh tam bude. A poptávka je, aby se více testovalo to, jak dokážou studenti uvažovat, než kolik jsou schopni se nabiflovat.

Přesně od toho ty otevřené úlohy máme. Řada zkoušek v jiných zemích otevřené úlohy nemá. České školství se v tomto dost liší od spousty jiných vzdělávacích systémů.

Například žáci z Ukrajiny u takových úloh, byť přeložených do jejich rodného jazyka, mají problémy, ačkoli u standardních úloh získají často lepší výsledky než čeští žáci.

Inovace vzdělávacích oborů má zlepšit uplatnění absolventů SŠ na trhu práce

Bude se tedy podoba maturity v tomto směru měnit?

Dokud budou zkoušky ve stávající podobě, žádné velké změny neplánuji. Pro termíny v příštím roce dostali naši lidé výslovné zadání, že mají pracovat stejně jako v minulém roce. Obecně je voláno po větším množství tzv. aplikačních úloh, ale tahle změna musí souviset se změnou výuky na školách. Cermat nemůže dát do zkoušek 50 procent aplikačních úloh, když se s nimi 90 procent studentů setká na školách jen okrajově. Změna bude muset být postupná a pomalá. S příchodem digitalizace bude muset nějaká změna nastat, ale od toho jsme příliš daleko, abych změny přiblížil.

Přesto se zeptám, budou testy úplně jinak formulované?

Cílem je připravit platformu tak, abychom nikoho neomezovali. Testologové by vám vysvětlili, že jsou rozdíly v tom, jestli se daná úloha řeší na papíře, tabletu, nebo počítači.

V matematice se hodně hovoří o rovnicích, o editoru rovnic, rýsování, geometrických úlohách apod. Ale týká se to i obecně textových úloh. Další problematika je například množství textu, který lze zobrazit na monitoru/tabletu, a nemožnost rozložit si více papírů vedle sebe. To také ovlivňuje schopnost složit test.

RVP se má změnit ještě v tomto volebním období. Jste připraveni měnit i zadání maturit?

Určitě, účastníme se pracovních skupin, které k tomu koordinuje ministerstvo školství. Jakmile se změny dotknou maturit a přijímaček, budeme na to připraveni.

Pracujete ještě s možností, že by se ze státní maturity stala vstupenka na vysoké školy?

Téma jsem zmínil před skupinou ředitelů a všichni se svorně zasmáli, protože neúspěšné pokusy už tady byly. Ale já si to téma beru za své a otevřu ho s představiteli VŠ, jestli je to pro ně zajímavé.

Ubývá míst pro uchazeče o maturitní obory

Potíž je v tom, že maturita má hlavně určit, že student dosáhl středoškolského vzdělání. To, aby maturita určila, že má na to, pokračovat ve studiu, by vyžadovalo náročnější zkoušku. A pak by bylo nespravedlivé, kdyby u ní někdo propadl, ačkoli tu jednodušší by zvládl.

V rámci ministerské Strategie 2030+ se mluví o tom, že by mohly být dvě úrovně maturitní zkoušky, a to živnostenská maturita a akademická. Uvažuje se o tom, že lidé, kteří nejdou dál studovat, by se nemuseli trápit rozsahem studia k maturitám, které se týkají primárně VŠ.

Rezolutně odmítám, že tady zaměstnanci dostávali peníze, aniž by si je zasloužili

Jinou variantou je, že by byl stejný test, ale byly by požadovány rozdílné výsledky. Ti „akademičtí“ by jej museli zvládnout na víc bodů. Ale to už jsme daleko.

Ministr by rád, aby každý uchazeč o střední školu měl možnost podat elektronickou přihlášku na třeba deset škol v určitém pořadníku, přičemž školy by si pak předávaly informace, koho přijaly, koho ne. Na to je ale třeba vytvořit společnou digitální platformu. To byste mohli vyrobit?

To vytváří ministerstvo. Do dvou let by to mohlo být hotové. Bude to souviset s centrálním registrem žáků, který by měl obsahovat informace o všech dětech, žácích a studentech. A tyto údaje by se využily při podávání elektronických přihlášek na střední školu.

Rodič by se přihlásil do systému, k čemuž by se použila nějaká ověřená autorita, například elektronická občanka nebo bankovní identita. Pak by si vybral ze všech škol určené množství, kam by své dítě přihlásil. Je nepravděpodobné, že první rok jich bude deset. Spíše se bude množství přihlášek navyšovat postupně. Mohlo by jich být tři až pět.

Když navýšíme počet přihlášek ze dvou na čtyři, tak na průměrné škole se počet přihlášek zdvojnásobí. A pokud máme školy, které mají sto žáků, a přijde jim tam 600 studentů na přijímačky, tak je nemají fyzicky kam umístit, aby vyplnili test. Musí se tedy zajistit, aby k těmto situacím nedocházelo, nebo nastavit mechanismus, jak takové případy vyřešit.

Ještě podotýkám, že dítě nebude skládat desatero přijímaček. Zůstanou dva termíny testů a lepší výsledek se bude přeposílat dalším školám, pokud na těch prvních v pořadí neuspěje.

Jsou ještě další plány, jak by se dala digitalizace dat využít?

Až se rozběhne systém přihlášek, bude zřejmě propojen se školními systémy, takže nebude třeba vyplňovat a potvrzovat údaje o prospěchu žáka, které jsou součástí přihlášek.

U registru žáků se pak předpokládá, že bude předávat data institucím, které na to mají nárok. Očekává se, že zmizí nutnost předkládat většinu potvrzení o studiu. Když ho bude potřebovat dopravní podnik kvůli studentské slevě, tak si pro informaci sáhne do registru žáků.

Ještě se předpokládá, že registr bude zaznamenávat nejvyšší dosažené vzdělání jednotlivce, takže u státních institucí by nemělo být potřeba dokládat diplomy.

Na SŠ i deset elektronických přihlášek, navrhuje Balaš

Mohl by Cermat poskytovat i další přijímačkové testy, byť nepovinné? Někteří ředitelé poptávají testy z cizího jazyka.

Minulý týden jsem byl na konferenci ředitelů obchodních akademií, a právě toto téma v diskusi padlo. Řešili jsme ho dlouho. Sám jsem jim to nabízel.

Ministerstvo si dělá průzkum, jak vypadají školní části přijímacích zkoušek. Na základě toho budeme vědět, kolik škol potřebuje testy z cizích jazyků, kolik chemii apod. Podle četnosti jednotlivých typů zkoušek je pak pro školy můžeme připravit, aby si nemusela každá škola zvlášť test připravovat a vyhodnocovat.

Dokázali byste připravit i testy obecných studijních předpokladů, což je jakási obdoba IQ testů?

V minulosti proběhlo několik pokusných testování a ve všech případech se ukázalo, že výsledek testů studijních předpokladů je přímo úměrný výsledkům testů z matematiky a češtiny dohromady. Kdo uspěl v češtině a matice, uspěl i ve všeobecném testu, a obráceně. A proto se od toho v minulosti upustilo.

A nebylo by jednodušší, že bychom měli jeden test obecných předpokladů, čímž by se omezila i ekonomická výhoda žáků, jejichž rodiče si mohou zaplatit kurzy na přípravu testů z češtiny a matematiky? Na test z obecných studijních předpokladů se moc připravit nedá.

To je otázka toho, jak jsou ty obecné studijní předpoklady složené. Většina otázek stejně bude muset souviset s učivem, které žáci viděli na základní škole. Jestliže tady máme rámcové vzdělávací programy, tak je nemůžeme při přijímačkách ignorovat.

Kolik se dá na maturitě a přijímačkách ušetřit po vašich intervencích?

Přesné číslo budeme schopni říct až za půl roku. Očekáváme, že snížíme náklady o 25 milionů ročně.

Znáte se s panem Luďkem Štefflem, který je obviněn v kauze Dozimetr a který zde za vašeho předchůdce působil?

Neznám, nebyl jsem s ním v žádném kontaktu.

Výuka plošně od devíti? V současnosti neprůchodné, shodují se odborníci

Nemusel jste po něm uklízet?

Nenašli jsme tu nic zvláštního. Podle mých informací jediná věc, na které se ve vazbě na Cermat podílel, bylo prodloužení smlouvy s firmou Pragodata, která zajišťuje vyhodnocení výsledků přijímaček a maturit. Tento dodatek ke smlouvě byl uzavřen transparentně a podmínky se zlepšily mírně ve prospěch Cermatu.

Někdejší ministr Gazdík odvolal na jaře z čela Cermatu paní Kleňhovou s tím, že její zaměstnanci pracovali na dohodu, ačkoli nebylo jasné, jakou práci vykonávají. Údajně to měla být stejná činnost, jako měli v hlavní náplni práce. Vypadalo to, jako by si nahrávali do kapsy peníze navíc.

Na základě auditů jsme teď v situaci, kdy nám přišly dvě pokuty od inspektorátu práce a od finančního úřadu v úhrnu za téměř pět milionů korun za to, že jsme uzavírali dohody v rozporu se zákonem. Vytýkají nám, že zaměstnanci měli dohody na stejnou náplň práce, jako měli v hlavním pracovním poměru. Pokuty nejsou pravomocné a snažíme se rozhodnutí úřadů zvrátit.

Audity vycházely do velké míry z nepřesných zjištění, co bylo skutečným obsahem náplně dohod. Nicméně v některých případech asi k pochybení došlo, v některých zcela evidentně ne.

A zdůrazňuji, že nikdo v Cermatu nedostal dohodu, aniž by si ji odpracoval. Cermat má teď tabulkově 83,76 úvazku a rozsah prací, které by měl zajišťovat, tomuto číslu neodpovídá.

Středním školám můžeme nabídnout i testy z cizích jazyků či chemie, budou-li chtít

Cermat měl a stále má velmi malý rozpočet na platy. Nemáme finance na přesčasy, ale máme v rozpočtu nepoužité peníze na dohody, které bychom jinak nebyli schopni vyčerpat.

Rozpočet na dohody je dostatečný, protože se z něj primárně financují externisté ve školách, kteří zkoušky pomáhají zajišťovat. A pokud se část balíku použije pro zaměstnance, kteří zastanou práci externistů, není to s ničím v rozporu. Předchozí vedení mělo jedinou možnost, jak naše lidi za přesčasy zaplatit.

Problém nastal, když někteří lidé dostali dohodu na stejnou náplň práce jako v hlavním pracovním poměru, což zákon výslovně zakazuje. Ale rezolutně odmítám, že tady zaměstnanci dostávali peníze, aniž by si je zasloužili.

Co s tím?

Hned po mém nástupu jsme s ministerstvem řešili, jak narovnat rozpočet Cermatu tak, abychom mohli nechat převést část rozpočtu na dohody do rozpočtu na platy, abychom to mohli řešit standardním placením přesčasů. Nepožadujeme navýšení rozpočtu organizace, pouze změny mezi jeho položkami.

Logická olympiáda pomáhá najít dobrou školu

Neměly by se spíš posílit řady pracovníků?

To by byl ideální stav, ale počet tabulkových míst určuje ministerstvo a já pracuji s tím, co mám. Jistě chápete, že dnes není vůle, aby se ve státní sféře navyšovaly počty zaměstnanců.

Pan Gazdík si stěžoval na liknavost Cermatu a pomalost. To byl taky zástupný problém?

Nevím, čeho se toto prohlášení mělo týkat.

Budete měnit vedení Cermatu?

Z vedení odchází bývalý ředitel Jiří Zíka a bývalý vedoucí Jindřich Mach (k 15. říjnu). Pan Štábl odešel po své rezignaci na post ředitele. Další personální změny neplánuji.

Reklama

Výběr článků