Hlavní obsah

Na SŠ i deset elektronických přihlášek, navrhuje Balaš

26. 9. 2022, 14:37

Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) chce zrušit dosavadní model, kdy uchazeči o střední školy mohou posílat maximálně dvě přihlášky, a nahradit jej třeba neomezeným množstvím. Odborníci nápad podporují, má však několik háčků, tím nejvýznamnějším je elektronizace.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK

Ministr školství Vladimír Balaš

Článek

Jednotný systém pro školy totiž stále chybí. Podle Balaše by si uchazeči do budoucna vyplňovali jedinou přihlášku s několika školami.

„Klidně pět, deset… Stačí jedna přihláška, na které je sepsáno několik škol v pořadníku podle priorit. Máme jednotné přijímačky, takže v tom problém není. Také by zůstal zachován model dvou termínů testů, kdy se počítá lepší výsledek,“ řekl Právu.

Expert MŠMT: Přijímačky na střední školy by se neměly zrušit, ale upravit

Současný systém o dvou přihláškách už totiž zbytečně komplikuje 15letým lidem na prahu nové životní etapy volbu.

Větší počet výhodou

Někdo si vybere vysněnou školu a pak do zálohy školu, na kterou se s jistotou dostane. Ale mezi oběma póly jsou ještě další, třeba i vhodnější možnosti. Avšak v rámci druhého či třetího kola přijímaček už ale mohou být taková místa zaplněná.

„Zjistili jsme, že v Praze je třeba nedostatek míst na gymnáziích, ale na lycea se dostávali lidi, kteří u jednotných přijímaček získali jen 23 bodů. Někteří rodiče zjevně prokoučovali možnosti. Například pokud poslali obě přihlášky na pražská nejprestižnější gymnázia, kde žák potřebuje k přijetí 85 bodů, ale dítě má 80 a nedostane se ani na jednu, přestože by se dostalo na 50 jiných škol,“ popsal Balaš.

Školy topí méně, ale pod dvacet stupňů nejdou

Chvályhodný záměr však asi nebude možné provést jednoduše a rychle, tak aby fungoval už v příštím roce, kdy by se měly počty uchazečů zvýšit o deset tisíc deváťáků.

„V našem auditu vzdělávání 2021 možnost podání více přihlášek doporučujeme,“ řekl Právu Miroslav Hřebecký, programový ředitel informačního centra o vzdělávání EDUin.

„Ale způsob přijímání tady ve vší tichosti zamrzl. Pořád musí uchazeč vyplňovat papírovou přihlášku, kterou pošle poštou do kanceláře školy, kde to musí někdo předatlovat. Tady není hromadný systém, který by ministerstvo školám nabídlo,“ dodal.

Ubývá míst pro uchazeče o maturitní obory

A právě takový systém je podmínkou, aby předpokládané množství přihlášek ředitelé škol zvládli.

Testy nepovinně?

„Bylo by třeba nastavit automatické postupy, aby se přihláška v případě neúspěchu v jedné škole posunula na další v pořadníku. Počítač by vám to během chvíle zpracoval, aby se nabídka s poptávkou srovnala,“ vysvětlil Hřebecký.

To, že by učitelé byli zahlceni až násobnými počty uchazečů, podle něj nehrozí. „Protože přijímačkové období je poměrně krátké, u řady škol termíny kolidují. Uchazeč by si tedy v takových případech musel vybrat, které školy jsou pro něj přednější,“ uvedl.

Letos se přijímačky včetně státních jednotných testů konaly mezi 12. a 30. dubnem.

MŠMT chystá úpravu financování asistentů pedagoga. Spolek reaguje otevřeným dopisem

Bez digitalizace by administrativa byla neúnosná a zřejmě by se musely přihlášky posílat už v listopadu a přijímačky začít už v lednu.

Elektronizace procesu se ale zřejmě hned tak nestihne. Ostatně Asociace ředitelů gymnázií po ní volá bezmála deset let. Přitom navrhovaný systém v ještě dokonalejší verzi funguje podle Hřebeckého například v Nizozemsku. Nadějná je však výměna ředitele Cermatu, který testy připravuje. Novým šéfem je odborník v IT s letitou praxí Miroslav Krejčí.

Novým šéfem Cermatu je odborník na kybernetickou bezpečnost Miroslav Krejčí

Cermat: Nového ředitele si ministr vybral sám. V maturitním testu byla sporná úloha

Podle auditu vzdělávání by si přijímačky zasloužily rozsáhlejší změny. Jednotné přijímačky by například už neměly být povinné. Nyní v každé škole musí mít splnění státního testu z češtiny a matematiky 60procentní váhu celého přijímacího procesu. Jenže pro různé školy jsou důležitější věci než kritéria daná testy. Někde je podstatnější osobní pohovor, jinde třeba esej.

„Za pandemie, kdy přijímačky nebyly povinné, hotelovky vyloučily test z matematiky a nahradily ho testem angličtiny,“ poznamenal Hřebecký.

Jednotné přijímačky by se ale rušit neměly. „Většina škol je bude využívat i nadále. Nadprůměrně poptávané školy by si musely testy zajistit jinak a lze předpokládat, že testy připravované například jejich učiteli by měly nižší kvalitu,“ zmínil Hřebecký.

Navíc státní testy spoustě ředitelů ušetří vrásky při odvoláních, kdy neúspěšné uchazeče odkážou na počet bodů v testu a nemusí dále vysvětlovat, proč je pro ně uchazeč nevhodný.

Přidat jazyk

Audit doporučuje naopak nabídku testů rozšířit například o testy z cizích jazyků či obecných studijních předpokladů. Testy by se však neměly orientovat pouze na znalosti, ale více mapovat schopnosti uchazečů.

Organizace ve vzdělávání se neshodnou na možném rozdělení učiva v základních školách

Jenže už samotné zrušení maxima dvou přihlášek vyžaduje legislativní změnu, což může být s připomínkovým řízením dlouhý proces. Přitom se přihlášky musejí podávat do 1. března.

Výběr článků