Hlavní obsah

V pískovnách nachází útočiště ohrožené druhy

18. 7. 2020, 18:28
Právo, Pavel Orholz

Sdružení Calla a vědci z Biologického centra Akademie věd zkoumají živočichy v jihočeských pískovnách na Českobudějovicku, Táborsku a Třeboňsku. Nacházejí přitom i ohrožené druhy jako brouky potápníka, čolky nebo vzácnou vážku.

Foto: Pavel Orholz, Právo

Na jihočeských pískovnách je k vidění i ohrožená vážka čárkovaná.

Článek

„Pískovny se v člověkem ovlivněné krajině stávají oázami plnými života. Řada druhů dříve obývajících rybníky, tůně či mrtvá ramena řek začala druhotně osidlovat tůně v pískovnách. Důvodů je hned několik. Především však jsou tůně v pískovnách chudé na živiny a většinou v nich nežijí ryby. To vyhovuje celé řadě živočichů od obojživelníků a plazů až po vodní hmyz,“ upozornil Jiří Řehounek ze sdružení Calla.

Podle něj tak na pískovnách může každý spatřit nejen poměrně běžné druhy, ale i živočichy vzácné a ohrožené, kteří z krajiny rychle mizí.

„Vodní živočichové to mají v dnešní krajině těžké. Intenzivní chov ryb v rybnících, postupné zazemňování a zánik slepých ramen, regulace vodních toků nebo šíření nepůvodních druhů ryb je zbavuje přirozeného prostředí,“ uvedl Vojtěch Kolář z Přírodovědecké fakulty JU a Biologického centra AV ČR.

Sousedé na jižní hranici zvou k návštěvě

Tipy na výlety

Vědci a ochránci přírody zkoumají pískovny na Táborsku, Třeboňsku a Českobudějovicku.  Na většině z nich probíhají čas od času zásahy, které mají ohrožené druhy podpořit, zejména obnova nebo vytváření tůní. Chtějí vyhodnotit úspěšnost těchto zásahů a podle toho naplánovat další péči o přírodovědně cenné pískovny. Už předběžné výsledky projektu naznačují, že potenciál těchto drobných tůní pro ochranu přírody je velký.

„Při průzkumech jsme našli tři druhy čolků – čolka obecného, čolka horského a čolka velkého, tedy všechny jihočeské druhy. V tůních žije i jeden z našich největších vodních brouků vodomil temný, ale i drobní ohrožení brouci vodomil Chaetarthria seminulum a potápníček Bidessus grossepunctatus,” uvedl Vojtěch Kolář, který má biologický průzkum na starosti.

„Posledně jmenovaný druh je bioindikátorem zachovalých biotopů a vyskytuje se většinou na rašeliništích, my jsme ho nalezli ve dvou pískovnách. Na našem území je znám pouze z několika míst na Třeboňsku. Naopak zmíněný drobný vodomil potřebuje otevřený substrát s řídkým porostem vegetace na přechodu vody a souše. Pro pískovny zarostlé rašeliníkem jsou také typické rašeliništní vážky, například vážka běloústá nebo vážka čárkovaná,“ dodal.

Jižní Čechy rozdávají turistům vouchery

Cestování

Pokud tůně v pískovnách ponecháme pouze přírodním procesům, začnou zarůstat vegetací, plní se listím a dalším materiálem z okolí a postupně vysychají. „Z takových tůní pak vodní živočichové postupně mizí. Proto ochránci přírody provádějí zásahy, jako je obnova tůní nebo vyřezání náletových dřevin v jejich okolí,“ vysvětli Řehounek s tím, že Calla se dlouhodobě stará o několik přírodně cenných pískoven.

„Musíme také apelovat na naše spoluobčany, aby nešířili na tyto biologicky cenné lokality nepůvodní druhy rostlin a živočichů, například sumečky americké, karasy stříbřité nebo třeba lekníny. Vysazování těchto nepůvodních druhů je nejen protizákonné, ale především může způsobit nenahraditelné škody na vodním hmyzu či obojživelnících,“ uzavřel Vojtěch Kolář.

Reklama

Související články

Začala oprava otáčivého hlediště

11. 6. 2020, 10:09

Jihočeské divadlo začalo ve středu 10. června s rekonstrukcí otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Opravy za dvacet čtyři milionů korun potrvají do jara...

Jihočeský kraj láká turisty na slevy

16. 6. 2020, 13:51

Jihočeský kraj láká od pondělka turisty na slevy na dovolenou. U různých akcí činí na vstupném až 70 procent a na ubytování až 30 procent. Od tohoto týdne...

Výběr článků