Hlavní obsah

PŘEHLEDNĚ: Co obsahuje konsolidační balíček vlády

11. 5. 2023, 14:30

Vláda představila soubor opatření, které mají přispět k ozdravení státního rozpočtu. Příští rok by měla podle ministerstva financí znamenat pozitivní efekt ve výši přes 94 miliard korun, po dvou letech pak téměř 148 miliard. Vedle úspor dojde i ke zvýšení daní zaměstnancům i firmám.

Foto: Petr Hloušek, Právo

Vláda Petra Fialy představila návrh důchodové reformy a balíček konsolidace veřejných financí

Článek

VÝDAJE:

Výdaje mají během dvou let klesnout o 78,3 miliardy korun (62,4 miliardy v roce 2024 a 15,9 miliardy v roce 2025)

Z toho:

 • Seškrtání národních dotací (54,4 miliardy korun): průmysl a obchod (20 miliard korun), zemědělství (10,2 miliardy korun), doprava (šest miliard korun), místní rozvoj (2,8 miliardy korun), školství (dvě miliardy korun), ostatní (13,4 miliardy korun).
 • Úspory na provoz státu (11,2 miliardy korun), přičemž provozní výdaje ve všech resortech by se měly snížit o pět procent.
 • Snížení objemu platů ve veřejné sféře (9,7 miliardy korun), což představuje dvě procenta.
 • Ostatní výdaje (tři miliardy korun).

Vláda zvýší daně zaměstnancům i firmám. Kdo zaplatí víc?

Domácí

PŘÍJMY:

Na příjmové straně dojde v letech 2024–2025 k celkovému výnosu 69,2 miliardy korun (31,7 miliardy v roce 2024 a 37,5 miliardy v roce 2025).

Z toho:

 • Zvýšení daně z příjmů právnických osob na 21 procenta z dosavadních 19 procent (22 miliard korun) od roku 2025.
 • Zvýšení odvodů OSVČ (7,5 miliardy korun) v letech 2024–2026 by se měl minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ zvýšit z 25 % na 40 % průměrné mzdy.
 • Opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta (13 miliard korun). Pro zaměstnavatele zůstane sazba 2,1 procenta.
 • Zvýšení daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek (9,3 miliardy korun).
 • Růst spotřebních daní z tabákových výrobků (5,9 miliardy korun) a lihu (1,1 miliardy korun) a daní z hazardních her (3,9 miliardy korun). V případě hazardu má dojít ke zvýšení druhé sazby daně z 23 % na 30 %.
 • Zrušení 22 daňových výjimek (7,6 miliardy korun) – jedná se o snížení slevy na dani na manželku, zrušení tzv. školkovného, zrušení slevy na dani na studenta, zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům, zrušení osvobození nadlimitních stravenek, snížení limitu pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her, a to ze stávajícího jednoho mil. Kč na 50 000 Kč, zrušení odpočtu za členské příspěvky odborům či omezení výjimek na dani z příjmů právnických osob při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely na první dva miliony Kč z ceny vozu.
 • Úprava daně z příjmů fyzických osob (2,7 miliardy korun) znamená posun prahu 23% daně z příjmů fyzických osob ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy. Průměrná mzda je nyní zhruba 40 000 korun. Vyšší daň tedy budou nově platit zaměstnanci s platem zhruba ve výši od 121 tisíc korun, nyní je to zhruba od 161 tisíc korun.
 • Odvody z dohody o provedení práce (dvě miliardy korun). Budou stanoveny dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě DPP. První u jednoho zaměstnavatele ve výši 25 % průměrné mzdy a bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy.
 • Ostatní příjmy (minus 1,7 miliardy korun).
 • Zůstává osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od zdanění z příjmů fyzických osob do výše 100 000 Kč za zdaňovací období, ale nově se ohraničuje osvobození příjmu z prodeje cenného papíru/podílu ve společnosti při splnění časového testu 3 roky, resp. 5 let mezi nabytím a prodejem na 40 milionů Kč na poplatníka.
 • Daň z přidané hodnoty bude mít dvě sazby. Dosavadní snížené sazby deset a 15 procent se sloučí na 12 procent. Základní 21procentní sazba zůstane. Snižuje se například DPH u potravin, bydlení a zdravotnických výrobků z 15 na 12 procent. V příjmové složce je uvedena částka u této revize sazeb DPH minus 4,1 miliardy korun.

Konsolidační balíček

Vláda Petra Fialy představila dlouho očekávaný seznam změn, kterými chce snížit zadlužování státu a ozdravit veřejné finance. Co vše tzv. konsolidační balíček obsahuje:

PŘEHLEDNĚ: Co obsahuje konsolidační balíček vlády

Domácí

Reklama

Výběr článků