Hlavní obsah

Nemocnice Prostějov se zapojila do studie účinnosti plaquenilu

6. 5. 2020, 12:06 – Prostějov
Právo, Novinky, Jiří Růžička

Nemocnice Prostějov se zapojila do klinické studie účinnosti léku Plaquenil proti nemoci covid-19. Farmaceutická firma Sanofi bude při studii zkoumat bezpečnost a účinnost hydroxychlorochinu (Plaquenilu).

Infekční oddělení v nemocnici v Prostějově.

Článek

„Celosvětově bude do studie zapojeno 300 pacientů, v Česku několik desítek,“ sdělil primář infekčního oddělení Nemocnice Prostějov Zdeněk Prokeš.

„Jedná se o mezinárodní klinické hodnocení léčiva, do kterého jsou zapojeny kromě Česka také Německo, Francie, Velká Británie a Dánsko. Jde o jediné mezinárodní klinické hodnocení schválené pro diagnózu covid-19 v rámci České republiky, ve světě je však studií na covid-19 schváleno řádově několik stovek. Tento typ studií podléhá těm nejpřísnějším pravidlům, je schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv a příslušnými etickými komisemi,“ řekl primář.

Česko zkouší na pacientech další experimentální lék

Koronavirus

V Prostějově zařadí do studie maximálně 10 pacientů. „Vybíráme je podle přesných kritérií, která jsou určena protokolem studie. Ne každý pacient je vhodný, hlavním cílem je bezpečnost. Ti, kteří dostávají léčivo, jsou pravidelně klinicky vyšetřováni, prováděny jsou opakované odběry na přítomnost viru v nosohltanu, dále se jim dělají odběry na farmakokinetiku léku a mají pravidelně kontrolováno EKG. Každý pacient je sledován po dobu 30 dnů, z toho prvních 10 dnů užívá hodnocený lék,“ popsal Zdeněk Prokeš.

Infekční oddělení v nemocnici v Prostějově.

Ve studii jsou náhodně rozlišeny dvě skupiny pacientů s naprosto stejně pečlivým režimem sledování a vyšetření. Obě skupiny užívají standardně zavedenou léčbu nemoci covid-19, jedné skupině je k oné standardní léčbě přidáno také hodnocené léčivo.

Prymula varuje před preventivním užívám plaquénilu. Může způsobit ztrátu zraku

Koronavirus

„Délku trvání studie nelze přesně určit, na našem pracovišti může trvat několik týdnů až měsíců,“ řekl primář Prokeš. Studií se podle primáře zjišťuje, jak přesně látka na virus funguje, zda zkracuje trvání nemoci, nosičství viru, či zda dokonce blokuje replikaci viru.

Antimalarikum Plaquenil může pomoci při léčbě Covid-19, Česko ho schraňuje

Koronavirus

Všechny údaje o pacientovi a jeho laboratorní výsledky se budou zaznamenávat. Pak budou odborníci porovnávat rozdíly u pacientů s přidaným hodnoceným léčivem s těmi, kteří užívali samotnou standardní terapii.

Studie kolektivní imunity: Protilátky na koronavirus nemá téměř nikdo

Koronavirus

„Vyhodnocení studie provede mezinárodní tým. Za zpracování dat je zodpovědný zadavatel klinického hodnocení, společnost Sanofi, která poté předloží souhrnné výsledky příslušným státním regulačním úřadům a budou také zveřejněny,“ uzavřel primář infekčního oddělení Nemocnice Prostějov Zdeněk Prokeš.

Reklama

Výběr článků