Hlavní obsah

Otázky, které byste měli dostat před instalací tepelného čerpadla

13. 10. 2022, 8:15

Pokud jste se rozhodli pro nákup tepelného čerpadla, určitě pečlivě přemýšlejte o tom, od kterého dodavatele si jej nakonec pořídíte. Už podle toho, co vše chce o vašem domě a režimu domácnosti vědět, lze vytušit, zda jde o seriózní firmu. Zde jsou základní otázky, které by profesionální firma měla ještě před instalací systému klientovi položit.

Foto: Acetex

K tomu, než se před domem objeví četa techniků kvůli instalaci čerpadla, by správně měla vést delší cesta než jeden telefonát s klientem.

Článek

Každý, kdo se o nákup tepelného čerpadla začne vážněji zajímat, brzy zjistí, že jeho pořízení je poněkud složitější než nákup běžného elektrického spotřebiče. A podle toho by se také dodavatelé, pokud jsou seriózní, měli ke klientovi chovat.

„K momentu, kdy u klienta zazvoní montážní parta s tepelným čerpadlem, vede delší cesta. Na jejím začátku je vypracování kompletního technického řešení, které se připravuje na základě konkrétních informací o stavu budovy, stávajícího topného systému, tepelných ztrátách, potřebách a požadavcích dané domácnosti. Konkrétní potřebou může například být teplota v domě, na kterou jsou členové domácnosti zvyklí,“ upozorňuje René Milota, jednatel společnosti Acetex, která se zabývá montáží fotovoltaických elektráren, tepelných čerpadel a wallboxů.

„Na druhou stranu to neznamená, že k prvotnímu zorientování je hned potřeba výjezd technika. Řadu informací od vás může instalační firma získat předem, například prostřednictvím online formuláře či kalkulačky. Na základě těchto informací lze vytvořit sice jen orientační, ale již poměrně detailní nabídku řešení pro vaši konkrétní nemovitost, která vám pomůže získat alespoň hrubou představu,“ doplňuje jeho slova Jan Hanuš, ředitel společnosti Woltair, která patří mezi přední české dodavatele tepelných čerpadel.

Dříve nebo později pak nastane okamžik, kdy klienta kontaktuje technik společnosti, doptá se na další podrobnosti a dům přímo navštíví, aby dopředu odhadl případná možná úskalí a zádrhele.

„Ve zcela výjimečných případech dokonce nemusí být tepelné čerpadlo pro domácnost vhodným řešením, a to by seriózní společnost měla klientovi před podpisem objednávky sdělit,“ upozorňuje René Milota.

V každém případě, zde je 10 otázek, které lze od zodpovědného prodejce očekávat:

1. Jaký je současný režim vytápění domu?

Pro vytvoření prvotní představy by mělo instalační firmu zajímat, jaký je stávající způsob vytápění a ohřevu vody, kolik osob obývá váš dům, jaká je podlahová plocha vytápěných místností nebo tepelná ztráta a energetická náročnost vašeho domu.

Mít tyto informace předem pomůže instalační firmě pochopit situaci klienta a navrhnout cestu, jak dojít k optimálnímu řešení. Tento druh informací lze vyřešit na dálku a měl by stačit k vytvoření orientační nabídky, na jejímž základě se může lépe rozhodnout o vhodnosti instalace a její rámcové náročnosti. Po tomto kroku by měla následovat návštěva experta přímo u vás doma.

Anketa

Pokud byste uvažovali o instalaci tepelného čerpadla, byla by pro vás důležitá jeho hlučnost?
Ano, bylo by to velice důležité hledisko výběru.
75,6 %
Asi by to nebylo úplně to nejdůležitější pro výběr, ale přihlédli bychom i k ní.
18,2 %
Ne, jak moc je čerpadlo hlučné, by nás nijak významně netrápilo.
6,2 %
Celkem hlasovalo 874 čtenářů.

2. Jaká jsou specifika domu?

Přímo na místě by experta měla zajímat projektová dokumentace domu, měl by ověřit stav zdroje současného topení a tepelnou ztrátu, zajistit trasování nového zdroje topení, zkontrolovat umístění prostupů zdmi, zajistit přesné zaměření přístupu do kotelny nebo zhodnotit situaci pro výběr regulátoru a venkovního čidla.

Podrobná analýza pomůže včas odhalit případné problémy.

3. Jaké má rodina životní potřeby a představy?

Vedle technických aspektů by se ale expert měl ptát i na situaci v domácnosti klienta, jeho plány, potřeby a představy. Pro nalezení ideálního řešení by měl zástupce dodavatele vědět, co od změny zdroje vytápění očekává a k čemu všemu by mělo tepelné čerpadlo v dané domácnosti sloužit.

Všechny tyto informace jsou podkladem k rozhodnutí, který druh tepelného čerpadla zvolit, s jakým výkonem nebo topným faktorem, případně zda bude vhodné propojení s dalším tepelným zdrojem.

Foto: Woltair

Instalace tepelného čerpadla v domě je až závěrečnou fází, jíž musí předcházet „vzájemné poznávání“.

O kompetenci dané instalační firmy a konkrétního experta by měla svědčit nejen důkladnost, s jakou všechny zmíněné kroky při osobní návštěvě provede, ale také jeho komunikace. Přímo na místě by měl být schopen srozumitelně vysvětlit technické specifikace stejně jako možné alternativy a jejich výhody i nevýhody. A to ať už jde o značku čerpadla, výkon, typ, nebo topný faktor.

Češi se vrhli na soláry a tepelná čerpadla

4. Jaké jsou v domě podmínky pro instalaci čerpadla?

Ideální řešení by mělo odpovídat nejen představám klienta, ale také brát v potaz dispozice jeho domu. Důležitým tématem schůzky s expertem by proto mělo být i umístění vnitřní části tepelného čerpadla. To totiž vyžaduje obvykle prostor v technické místnosti o velikosti odpovídající zhruba dvěma lednicím pro interní instalaci a zásobník teplé vody.

Pokud takový prostor není k dispozici, lze zvážit specifické druhy čerpadel, ale je nutné nechat si od expertů provést detailní návrh umístění technologie a realizovatelnosti instalace.

5. Jaké jsou podmínky pro instalaci čerpadla vně domu?

Tepelné čerpadlo obvykle mívá dvě jednotky, přičemž ta druhá je umístěna venku. Náročnost a požadavky venkovní instalace závisí mimo jiné i na tom, zda se jedná o tepelné čerpadlo typu monoblok nebo split. Rozdíly mezi nimi a doporučení pro váš konkrétní případ by s vámi měl probrat expert přímo na místě.

Stejně tak byste měli při venkovní instalaci mluvit o umístění teplotního čidla, propojení venkovní jednotky s domem, zajištění dostatečného prostoru v okolí jednotky i například ochrany proti padajícímu sněhu ze šikmých střech.

Obecně lze říci, že čerpadlo s venkovní jednotkou je vhodné pro větší pozemky bez sousedů umístit v těsné blízkosti. Počítat je ale nutné s tím, že životnost čerpadla ovlivní vlhkost a měnící se venkovní teploty. Výhodou je, že se není třeba starat o přívod vzduchu.

6. Jaká smí být maximální hlučnost čerpadla?

Samostatným tématem u tepelných čerpadel je jejich hlučnost. Expert by se tak měl zajímat o to, zda a do jaké míry je hlučnost pro klienta důležitým kritériem, a podle toho doporučit ideální řešení.

Nejmodernější čerpadla vzduch–voda dokážou vyluzovat zvuk podobný tikotu budíku, který uslyšíte ze tří metrů (35 dB). Jindy se může hlučnost vnějších jednotek pohybovat i okolo 42 dB, což lze srovnat například s myčkou nádobí.

Tato střední škola se po rekonstrukci obávat vysokých cen za energie nemusí

Kromě výběru zařízení mohou hlučnost ovlivnit i použité materiály a volba umístění. V případě vnější instalace je proto vhodné posoudit nejen umístění jednotky s ohledem na dispozice vlastního domu, ale také blízkost k sousedům. Tam, kde má být kompresor umístěný v technické místnosti, je zase třeba zvážit vzdálenost od ložnice.

7. Co vše budou obnášet vícepráce?

Expert by měl s klientem kromě výběru konkrétního zařízení probrat i práce a náklady související s instalací nového zdroje vytápění. Pro správné zapojení tepelného čerpadla jsou totiž potřeba také různé komponenty a instalační práce, jako jsou výkopové práce a prostupy konstrukcí.

I tyto činnosti tvoří nemalou součást rozpočtu a zákazník musí mít možnost rozhodnout se, zda bude zakázku kompletně realizovat instalační firma, nebo si některé z přípravných prací zařídí sám.

Foto: Acond

Tepelné čerpadlo lze v současnosti pořizovat nejenom k novostavbám, ale i ke starším rekonstruovaným domům.

8. Kdo má zařídit likvidaci původního zdroje vytápění?

Mnohdy se na to zapomíná, ale při instalaci nového zdroje vytápění je vhodné rozhodnout i o osudu zdroje starého. Chce si jej majitel ponechat v záloze, nebo se ho zbavit? I o to by se měl expert zajímat a případně doporučit nejlepší řešení. Je ideální, pokud instalační firma nabídne i ekologickou likvidaci starého zdroje vytápění.

9. Jaká je dodací lhůta?

V současné době je právě tato otázka obzvláště palčivá. Zatímco před pandemií koronaviru se dodací lhůty pohybovaly okolo jednoho měsíce, nyní jsou podstatně delší. Problémem jsou hlavně výrobní kapacity evropských výrobců, které nestačí odpovídat obrovskému zájmu po čerpadlech z celé Evropy.

Instalační firma by se proto měla ptát, kdy klient potřebuje tepelné čerpadlo dodat, a zároveň do smlouvy uvést závazný termín dodání. Zákazník by měl ze stejného důvodu věnovat velkou pozornost možnosti a podmínkám pro odstoupení od smlouvy, pokud nedojde k dodržení termínu.

Co pomůže vytápět? Tepelné čerpadlo, klimatizace, koupelnový žebřík

10. Jakým způsobem bude čerpadlo financováno?

Díky kotlíkovým dotacím nebo programu Nová zelená úsporám lze získat výraznou část investice na pořízení tepelného čerpadla zpět v podobě dotace. Expert by měl se zákazníkem proto probrat i tuto oblast a případně mu vše osvětlit a nabídnout pomoc s jejich vyřízením.

Foto: Mastertherm

Na BoxAir Inverter Split Combi výrobce poskytuje sedmiletou záruku. S tepelným čerpadlem nejenom vytápíme, ale v létě i chladíme. Cena 243 900 Kč bez DPH.

Pozor, financování čerpadla se neomezuje pouze na eventuální získání dotace. Spousta lidí využívá k jeho zaplacení úvěr. I tyto možnosti pořízení by měl zástupce dodavatele s klientem promyslet.

Očekáváme, že o pořízení čerpadla na úvěr bude čím dál tím větší zájem, protože umožňuje zvolit optimální řešení pro danou nemovitost bez ohledu na aktuální vlastní úspory. Navíc i při současných úrokových sazbách klient dosahuje díky novému zdroji energie vyšší úspory, než je výše splátky úvěru, kterou tak může snadno pokrývat a ještě ušetří,“ dodává Jan Hanuš.

Komunikace je nade vše

„Všem zájemcům o tepelné čerpadlo bych doporučil, aby se před realizací podívali na reference společností na internetu od stávajících zákazníků. Je naivní si myslet, že všechny recenze budou pozitivní, ale porovnáním hodnocení jednotlivých realizačních firem si lze určitě udělat obrázek o tom, jak se ke klientům chovají, jak celkově přistupují k zakázkám a jak případně řeší nějaké nesrovnalosti,“ radí René Milota. Dále doplňuje:

„Komunikace a vztah s klientem určitě nekončí předáním namontovaného tepelného čerpadla, ale pokračují i poté. Řeší se záruční a pozáruční servis, vyplacení státní dotace atd. I to je u seriózního dodavatele samozřejmostí.“

Reklama

Související témata:

Související články

Vyplatí se vytápění tepelným čerpadlem?

6. 9. 2021, 0:01

Tepelná čerpadla nabízí nejen vysoký komfort, ale i vysoké úspory za energie. Jedná se o efektivní volbu vytápění, která se nejen v České republice stává velmi...

Výběr článků