Hlavní obsah

Koho volit? Přečetli jsme programy, abyste vy nemuseli. Díl jedenáctý: Sociální politika

21. 9. 2021, 15:14
Novinky, lup

Zajímá vás, jak strany a hnutí usilující o hlasy voličů ve sněmovních volbách přistupují k tématům, která jsou pro vás důležitá? Novinky v předvolebním seriálu přinášejí přehledný souhrn hlavních postojů kandidujících politických subjektů deklarovaný v jejich programech. Jedenáctý díl nastiňuje plány stran v rámci sociální politiky.

Foto: Novinky

Programy stran přehledně

Článek

Koho volit do Sněmovny? Volební programy stran a hlavní témata politických debat

Volby

Program ANO

 • Podpora výstavby seniorského bydlení (bytová společenství seniorů, komunitní péče) a výstavby domovů s pečovatelskou službou. Zajištění větší bezpečnosti seniorů pomocí moderních technologií (distanční pomoc, telemedicína, domácí bezpečnostní systémy).
 • Jmenování ombudsmana pro seniory. Ten bude řešit žádosti o pomoc, stížnosti, dotazy a bude seniorům pomáhat ve složitých životních situacích.
 • Postupné zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun, vyšší daňové zvýhodnění rodin s dětmi.
 • Masivní podpora výstavby školek a dětských skupin.
 • Předvídatelný systém zvyšování minimální a zaručené mzdy. Automatická valorizace dávek hmotné nouze a státní sociální podpory.
 • Posílení nutnosti aktivního přístupu nezaměstnaného jako podmínky pro nárok na dávky (rekvalifikace, veřejně prospěšné práce, školní docházka dětí atd.). Každý, kdo přijímá jakékoliv dávky a podporu od státu z daní občanů, musí pro společnost něco vykonávat.
 • Nový národní program rekvalifikací podle potřeb zaměstnavatelů, s podporou přechodu na nové technologie a technické obory.
 • Intenzivnější kontroly práce na černo.

Žádní ilegální migranti, průměrný důchod 20 tisíc. Babiš zahájil kampaň

Parlamentní volby

ANO 2011. Vznik a vývoj politické strany Andreje Babiše

Volby

Program ČSSD

 • Pravidelné zvyšování platů zaměstnancům sociálních služeb: min. o 10 % každý rok alespoň do doby, než budou platy a mzdy srovnatelné se zdravotnictvím či školstvím.
 • Zpřehlednění a zjednodušení systému mateřské a rodičovské (sloučení obou dávek v jednu). Nová rodičovská bude vyplácena do tří let věku dítěte ve výši 70 % od předchozího výdělku. Fakticky tak dojde k navýšení rodičovské na 400 tisíc Kč.
 • Rozšíření nároku na porodné pro všechny rodiny a jeho zvýšení na 15 tisíc korun. Porodné se bude vyplácet na první tři děti.
 • Novomanželské bezúročné půjčky až 1 milion Kč pro pracující rodiny. Za každé narozené dítě se odepíše pracujícím rodičům dluh ve výši 100 tis. Kč.
 • Do roku 2024 zavedení zákonem garantovaného nároku na místo ve školce nebo jeslích pro všechny děti od dvou let, a to bezplatně.
 • Zavedení manželství se všemi právy a povinnostmi i pro stejnopohlavní páry, jejichž děti dnes nemají nárok např. na alimenty, sirotčí důchod či automatické dědictví po jednom rodiči, v případě úmrtí svého biologického rodiče nemají jistotu, že o ně bude dále pečovat jejich druhý rodič.

Desatero ČSSD najdete na oficiálním webu strany, více pak v dokumentu Vize ČSSD pro Česko 2030.

Jsme tradiční strana, která umí řešit krize, rozjela ČSSD kampaň

Domácí

Vývoj ČSSD, nejstarší české politické strany

Volby

Program KSČM

 • Pravidelná valorizace důchodů, sociálních dávek a nemocenské podle skutečného vývoje cen základních životních potřeb.
 • Obnovení novomanželských bezúročných půjček na vybavení domácnosti, s odpuštěním části dluhu při narození dítěte.
 • Pravidelný růst životního minima.
 • STOP další liberalizaci a privatizaci sociálních služeb, STOP zvyšování finanční spoluúčasti občanů.
 • Jízdné ve veřejné dopravě zdarma nebo alespoň s výraznou slevou pro žáky základních a středních škol a důchodce nad 65 let (dotace od státu, krajů i velkých měst).
 • Kontrola čerpání sociálních dávek a zabránění jejich zneužívání.
 • Zastavení byznysu s chudobou při skupování bytů nebo celých domů, stop vzniku nových ghett.
 • Stabilní zdravotnictví a sociální služby.

Za minulost se nestydíme. KSČM rozjela předvolební kampaň

Domácí

Vznik a vývoj Komunistické strany Čech a Moravy

Volby

Program koalice Piráti a STAN

 • Odstranění závislosti na dodavateli informačních systémů MPSV a zpřístupnění srozumitelných a přehledných informací o dávkách.
 • Prosazení zákona o podpoře v bydlení s cílem zvýšit dostupnost bydlení v obcích (zejména pro seniory, rodiny s dětmi a další zranitelné skupiny).
 • Podpora regionální dostupnosti a stabilního víceletého financování sociálních služeb, dětských skupin a kratších úvazků.
 • Podpora domácí i paliativní péče a spolupráce s neziskovým sektorem, transformace ústavů na komunitní zařízení, reforma psychiatrické péče.
 • Prosazení krajské příslušnosti exekutorů, snazší insolvence a lepší regulace půjček. Zastavení 200 000 nezákonných exekucí (nikomu nesmí být zabavovány finance na zajištění základních životních potřeb).
 • Plné zrovnoprávnění stejnopohlavních párů a jejich dětí. Budou mít stejnou důstojnost, stejná práva, povinnosti a ochranu jako ostatní rodiny. Jednotliví poslanci ale budou mít možnost využít tzv. výhradu svědomí, případně předložit alternativní řešení.

Vraťme zemi budoucnost. Piráti a STAN zahájili kampaň

Domácí

Internet je naše moře. Jak Piráti plují českou politikou

Volby

STAN: Starostové a nezávislí vyrostli z regionálního hnutí

Volby

Program hnutí Přísaha

 • Podpora zdravotně sociální péči v domácím prostředí. Změna zákona tak, aby nárok na ošetřovné měli všichni, kdo pečují o své rodiče, prarodiče, děti a vnoučata bez nutnosti mít s ošetřovanou osobou společnou domácnost.
 • Snadnější zřizování firemních školek a daňové zvýhodnění flexibilních, částečných a sdílených úvazků.
 • Srovnání podmínek pro čerpání rodičovské dovolené u OSVČ a zaměstnanců.
 • Revize a zpřehlednění sociálních dávek, zjednodušení systému a omezení jejich zneužívání. Posílení neohlášených namátkových kontrol.
 • Postupná valorizace příspěvku pro hendikepované a snaha o to, aby mezi jednotlivými stupni nebyly propastné rozdíly ve výši příspěvku.
 • Lepší dostupnost terénní a stacionární sociální služby i v malých obcích. Dostatek odborné podpory, aby se pečovatelé měli na koho obrátit.
 • Zavedení teritoriality exekucí u fyzických osob.
 • Motivace zaměstnavatelů v soukromém sektoru k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.
 • Zákon o sociálním bydlení (obce musí začít stavět startovací byty, stát naopak podporovat nájemní bydlení a městské družstevní bydlení jako šanci pro ty, kteří nedosáhnou na hypotéku).

Robert Šlachta představil svoje hnutí Přísaha

Domácí

Vznik a vývoj hnutí Přísaha

Volby

Program SPD

 • Zásadní reforma systému sociálních dávek s cílem ukončení jejich zneužívání nepřizpůsobivými. Sjednocení výše a délky vyplácení podpory v nezaměstnanosti pro všechny věkové kategorie.
 • Výhodné manželské půjčky pro pracující rodiny s výrazným snížením splácené částky vždy po narození dítěte. Příspěvek na splácení hypotéky rodinám v době, kdy jeden z rodičů pečuje o dítě v rámci rodičovské dovolené.
 • Výrazně vyšší daňová zvýhodnění na děti: dvojnásobek u prvního a druhého dítěte v rodině a čtyřnásobek u třetího a každého dalšího dítěte.
 • Pravidelné zvyšování rodičovského příspěvku. Pravidelné  zvyšování přídavků na děti pro pracující a zdravotně postižené rodiče.
 • Veřejná zařízení předškolní péče by měla být podle programu SPD financována z veřejných zdrojů a musí být dostupná na celém území státu.
 • Podpora výstavby startovacích a seniorských bytů a družstevního bydlení.
 • Zachování kojeneckých ústavů, výrazná finanční i personální podpora systému náhradní rodinné péče (pěstounství) včetně zdokonalení školení a vzdělávání pěstounů a jejich specializace pro péči o děti se zdravotním postižením.
 • Nemocenské pojištění pro živnostníky musí zahrnovat i právo na vyplácení ošetřovného v případě péče o nemocné děti.
 • Omezení zaměstnávání přes tzv. agentury práce, výrazné zvýšení kontroly jejich činnosti.
 • Požadavek zakotvit do Ústavy ČR definici institutu manželství a rodičovství jako vztahu muže a ženy a institutu rodiny jako společenství tvořené rodiči (mužem a ženou) a dětmi, které si zaslouží speciální ochranu a podporu ze strany státu.

SPD zahájila předvolební kampaň, nasadí kamion SPďák

Domácí

Svoboda a přímá demokracie. Vznik, vývoj a vedení SPD

Volby

Program koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL)

 • Ocenění a podpora rodiny ve všech přirozených funkcích v průběhu celého života. Daňové slevy a prázdniny, sladění rodinného a profesního života, více času pro výchovu dětí a péči o blízké.
 • Jednoduchý, digitální systém sociálních dávek. Propojené úřady, které si samy pošlou dokumenty občanů. Pravidelná valorizace dávek.
 • Víceleté financování sociálních služeb pro větší stabilitu a efektivní fungování.
 • Flexibilní trh práce. Podpora zkrácených úvazků a práce z domova (stát jako zaměstnavatel půjde příkladem).
 • Náklady na sociální služby si občan odečte z daní.
 • Rozvoj sociálního zemědělství jako nástroje pro péči a pomoc lidem s handicapem a větší integraci díky přiměřenému zapojení těchto osob dle jejich schopností v oblasti zemědělství.

Koalice Spolu představila kampaň, burcuje proti extremistům a populistům

Domácí

Občanská demokratická strana. Vznik, vývoj a vedení

Volby

TOP 09: Tradice, odpovědnost, prosperita. Vznik a vývoj strany

Volby

Vznik a vývoj KDU-ČSL

Volby

Program uskupení Trikolóra, Svobodní, Soukromníci

 • Zjednodušení systému dávek a zeštíhlení sociálního systému. Vyplácení sociálních dávek podmíněné řádnou školní docházkou dětí.
 • Rodičovský příspěvek vyplácený minimálně tři roky, pokud bude jeden z rodičů pečovat o dítě. Výplata příspěvku i prarodičům, kteří jsou v důchodu, pokud převezmou péči o dítě v rodině za rodiče, který nastoupil do zaměstnání.
 • Vyšší daňový bonus za každé dítě a za rodiče, který děti vychovává.
 • Podpora zdravotně sociální péče v domácím prostředí. Starobní důchod v přiměřené výši pro občany dlouhodobě pečující o své blízké. Vyšší příspěvek na péči pro ty, kdo si sami nedokážou zajistit pro nemoc či stáří základní životní úkony.
 • Zjednodušení pravidel pracovního práva pro všechny skupiny zaměstnanců a zaměstnavatelů.
 • Méně bariér pro zahájení podnikání a podpora rozvoje drobného živnostenského podnikání (např. přivýdělek studentů nebo žen na rodičovské dovolené).
 • Ochrana pojmu manželství jako svazku jednoho muže a jedné ženy.
 • Aktivní boj proti legislativě progresivistických ideologií (genderismu, feminismu, LGBT a mnoha dalších „ismů“) a proti sociálnímu inženýrství.

Trikolóra, Svobodní a Soukromníci jdou do voleb s heslem Máme právo žít

Parlamentní volby

Jak se do české politiky zařadila Trikolóra

Volby

Stále nevíte, jak se rozhodnout? Volby vám usnadní i přehled kandidátů či volební kalkulačka.

Prezidentské volby 2023

V prezidentských volbách 2023 zvítězil generál ve výslužbě Petr Pavel, který v druhém kole porazil poslance Andreje Babiše. Volební účast byla přes 70 %. Inaugurace historicky čtvrtého prezidenta ČR proběhne 9. března 2023.

Reklama

Související témata:

Výběr článků