Hlavní obsah

Vysoké školy by zavedení průmyslových doktorátů uvítaly

8. 2. 2023, 15:56 – Praha

Univerzity by zavedení tzv. průmyslových neboli industriálních doktorátů uvítaly. Podle zástupců českých VŠ by tyto doktorské programy vzdělávání zrychlily přenos výsledků vědy do průmyslu a zlepšily finanční situaci doktorandů. Zavedení nového typu studia, které má kombinovat akademický výzkum s praktickými zkušenostmi ve firmách, plánuje MŠMT a ministryně pro vědu Helena Langšádlová (TOP 09).

Foto: Vladimír Pryček, ČTK

Místopředseda České konference rektorů a rektor VŠB-TUO Václav Snášel

Článek

Podle úřadů se obvykle programy zaměřují na aplikovaný výzkum, který odpovídá potřebám firmy nebo oboru.

„Průmyslové doktorské studijní programy jsou pro Česko velmi potřebné. Jedním z důvodů potřebnosti takových programů je zrychlení transferu výsledků vědy do průmyslu. Takovéto programy jsou v zahraničí běžné a nemusí se týkat pouze technicky zaměřených univerzit. (…) Budou užitečné i pro netechnické obory,“ řekl místopředseda České konference rektorů (ČKR) a rektor Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava Václav Snášel.

V ČR je asi 24 tisíc doktorandů, ale jen část z nich dostuduje v řádném termínu

Průmyslové doktorské studijní programy by podle informací z ministerstva školství a úřadu ministryně pro vědu zahrnovaly kombinaci akademických kurzů, výzkumu a praktické výuky. Každý doktorand by měl dva školitele, a to z akademické sféry a z průmyslového odvětví.

Univerzity a firmy by mohly nabízet „průmyslové doktoráty“

Téma doktorského studia by se studentům stanovovalo dohodou mezi firmou a vysokou školou, přičemž polovinu nákladů na projekt doktoranda by platila firma. Student by mohl být buď zaměstnancem firmy a na univerzitě být veden v akademickém programu, nebo zaměstnancem univerzity a placen společností.

Zvýšit šanci, že doktorand studium dokončí

Podle místopředsedy ČKR, která sdružuje 46 rektorů, by v ČR nový typ studia byl přínosem i pro studenty.

Financování doktorského studia je podle něj nyní na nízké úrovni. Změna ve financování, kdy by se na placení měly podílet i firmy, by podle Snášela mohla snížit riziko, že doktorand kvůli materiální nouzi studium nedokončí.

České vysoké školy běžně vybírají poplatky za studium v cizím jazyce

„Zároveň by se mohl zvýšit počet zájemců o studium,“ podotkl rektor Snášel.

Industriální doktoráty na MFF UK

Podobně se o benefitech programu vyjádřil i prorektor pražské Univerzity Karlovy Martin Vlach. Uvedl, že industriální doktoráty na konci loňského roku jako jedna z prvních v Česku zavedla Matematicko-fyzikální fakulta UK. Zkušenosti s fungováním budou podle něj sloužit jako model pro další rozšíření tohoto typu studia na univerzitě.

Doplnil, že posluchač industriálního studia nemá na fakultě univerzity při plnění studijních povinností žádnou výjimku, a nesnižuje se tak kvalita studia. Doktorand přitom může ve firmě na částečný úvazek pracovat na řešení vědeckého problému či aplikaci zjištění do praxe.

Zlínská univerzita povede vývoj baterií nové generace

Vlach ale upozornil na to, že za zásadní v tuto chvíli považuje podporu od státu pro motivaci VŠ a firem k vzájemné spolupráci. „Naopak si nemyslím, že cesta vede přes vznik rychle vzniklých paralelních a nových studijních doktorandských programů, které mohou devalvovat celý systém vzdělávání doktorandů. A už vůbec by tento koncept neměl vznikat jako nedomyšlený ‚přílepek‘ připravované novely zákona o vysokých školách v rámci změn podmínek pro doktorandy a jejich financování,“ upozornil.

Podle náměstka ministra školství Jaroslava Millera je zásadní součástí novely reforma doktorského studia. „Novela v současné době míří do meziresortního připomínkovacího řízení,“ zmínil na začátku týdne s tím, že cílem je zefektivnění doktorského studia.

V Česku je podle náměstka zhruba 24 tisíc doktorandů, ovšem jen část z nich dostuduje v řádném termínu.

Na brněnské fakultě končí oba učitelé nařčení z obtěžování studentek

Obtěžování kantory řeší i humanitní fakulta UK

Reklama

Související články

Výběr článků