Hlavní obsah

Odborníci upozorňují, že přechod na střední školy může být pro Ukrajince náročný

30. 3. 2023, 13:16 – Brno

České základní školy čeká podle odborníků další náročná fáze adaptace ukrajinských žáků. Konkrétně jde o přechod na střední školy, upozornili v tiskové zprávě experti z Národního institutu SYRI se sídlem v Brně. Učitelé by se podle nich měli soustředit na přípravu, aby se přijímací zkoušky nestaly nepřekonatelnou bariérou.

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK

Jednotné přijímací zkoušky – ilustrační snímek

Článek

Podle výzkumu SYRI se základní školy až dosud soustředily hlavně na sociální adaptaci, tedy na to, aby ukrajinští žáci navázali dobré vztahy se spolužáky a učiteli. Data přesto ukazují tendenci k vytváření národnostně homogenních skupin uvnitř tříd.

Odborníci proto doporučují zařazovat ukrajinské žáky do tříd tak, aby jejich zastoupení nepřesahovalo 20 procent. Aktuálně zveřejněná studie má přispět ke zlepšení situace.

„Výzvou pro české školy, ve kterých je v této chvíli zhruba 50 tisíc ukrajinských dětí, je klást větší důraz na akademickou adaptaci ukrajinských žáků. Řada z nich vnímá českou školu jako snadnou. To ale mj. souvisí s menšími výukovými nároky pedagogů, k čemuž školy přistoupily ve snaze podpořit sociální adaptaci a tzv. wellbeing ukrajinských žáků,“ uvedl výzkumník SYRI Petr Hlaďo.

Do škol má nově přijít i „wellbeing“. Není jasné, jak to učit

Pojem wellbeing označuje dobrou pohodu.

Příprava na přijímačky

Jedním z cílů dalšího snažení českých pedagogů by však měla být také příprava ukrajinských žáků ve vyšších ročnících základních škol na přijímací zkoušky na střední školy.

„Tento horizont učitelé vnímají jako kritický a v rámci našeho výzkumu vyjadřovali obavy, že tento posun ukrajinští žáci nemusí zvládnout,“ podotkla Klára Šeďová, která v rámci SYRI vede výzkumnou skupinu zaměřenou právě na vzdělávání.

Ministerstvo chce upravit jednotné přijímačky na SŠ pro cizince. Nyní jsou „příliš přísné“

Jedno z doporučení SYRI směrem k českým školám je to, aby stanovovaly ukrajinským žákům přiměřené vzdělávací cíle. Vědci také navrhují posílit diagnostiku jejich specifických vzdělávacích potřeb nebo využívat promyšlené postupy diferenciace výuky, které umožní zohlednit individuální rozdíly znalostí a dovedností jednotlivých ukrajinských žáků.

Akademickou i sociální adaptaci může podpořit práce v národnostně smíšených skupinách.

Výzkum: Ukrajinci se v českých školách cítí dobře, výuka je pro ně zatím lehčí než doma

Českým školám by také pomohlo dostat do systému učitele, kteří jsou kvalifikovaní pro výuku češtiny jako cizího jazyka.

  • Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory se budou konat 13. a 14. dubna a na víceletá gymnázia 17. a 18. dubna. Celkově k nim letos žáci podali přes 212 tisíc přihlášek, meziročně zhruba o 12 procent více. Školáci mohli podávat dvě přihlášky.
  • Na střední školy se letos hlásili také ukrajinští uprchlíci, kteří budou z rozhodnutí MŠMT zkoušky skládat v upravené podobě. Konkrétně na gymnázia podali podle dat Cermatu 897 přihlášek.

Vědci budou bádat o krizových situacích a radit politikům

Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI) je postaven na posílení vzájemných vazeb a vědeckých spoluprací Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Karlovy v Praze a ústavů Akademie věd ČR. Pod jednou střechou sdružuje 150 vědců z těchto institucí. Má získávat data o sociálních procesech, které provázejí krizové a rizikové situace typu pandemií. Na základě nich pak formuluje doporučení, jak problémy řešit.

Počet přihlášek na gymnázia roste, největší zájem je o osmiletá

Reklama

Výběr článků