Hlavní obsah

Ministerstvo chce upravit jednotné přijímačky na SŠ pro cizince. Nyní jsou „příliš přísné“

31. 10. 2022, 15:53 – Praha

Přijímací zkoušku na střední školu (SŠ) by nově z českého jazyka nemuseli skládat ti, kteří v předcházejících čtyřech letech alespoň dva roky studovali v zahraničí. Znalost jazyka by se u nich nově ověřovala rozhovorem. Podle současných předpisů mají na prominutí přijímaček z češtiny nárok pouze žáci, kteří dlouhodobě studovali v zahraničí a do české školy nenastoupili.

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK

Ilustrační foto

Článek

Změna vyplývá z návrhu novely školského zákona, kterou připravilo ministerstvo školství (MŠMT). Dokument se nyní připomínkuje, instituce se k němu mohou vyjadřovat do 28. listopadu.

MŠMT plánuje zvýšit finanční limity na nákup potravin pro školní jídelny

Jednotná přijímací zkouška na české SŠ sestává z písemného testu z českého jazyka a literatury a z písemného testu z matematiky. Zkoušku centrálně zadává a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Výsledek plošné zkoušky je kritériem prvního kola přijímacích zkoušek na SŠ s maturitou od školního roku 2016/2017.

Poprvé tak jednotnou zkoušku konali na jaře roku 2017 uchazeči, kteří nastoupili do prvního ročníku SŠ od září 2017.

Žáci, kteří v Česku studují např. jen druhé pololetí 9. třídy ZŠ, podle stávajících pravidel na odpuštění zkoušky nedosáhnou. To je podle MŠMT diskriminační

Podle školského resortu jsou nynější podmínky pro přijímání uchazečů ze zahraničí na české SŠ nastavené přísně. Žáci, kteří v Česku studují např. jen druhé pololetí devátého ročníku základní školy (ZŠ), podle stávajících pravidel na odpuštění zkoušky nedosáhnou. To je podle MŠMT diskriminační.

Ministerstvo školství pracuje na změně nemocenské pro učitele

Pokud čeští zákonodárci aktuální návrh schválí, tak se zvýší počet žáků a studentů, kteří nebudou muset jednotnou ani školní přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury skládat. Zda si český jazyk dostatečně osvojili natolik, aby byli schopni na české SŠ studovat, budou ředitelé ověřovat pouze ústním pohovorem.

Na prominutí zkoušky by tak nově měl nárok třeba žák, který se v zahraničí vzdělával od šestého do sedmého ročníku ZŠ a v českém jazyce potom v osmém a devátém ročníku ZŠ. Zkoušce z češtiny by se podle nových pravidel vyhnul rovněž žák, který se v české ZŠ vzdělával do šestého ročníku a od sedmé třídy navštěvoval školu v zahraničí.

Překladový slovník u matematiky

Pro cizince se také upraví podoba písemné přijímací zkoušky z matematiky. Nově budou mít u zkoušky k dispozici překladový slovník a na zkoušku budou mít více času.

Šéf Cermatu: Maturita na papíře by měla skončit

Standardní časový limit pro konání jednotných testů z matematiky je 70 minut, cizinci budou mít čas o 25 procent delší.

Pořád nedostatečná úprava?

Podle organizace META - Společnost pro příležitosti mladých migrantů je navržená úprava nedostatečná. „Navrhujeme, aby úlevy byly automatické pro žáky, kteří se vzdělávali dva roky z předchozích osmi let v zahraničí,“ odpověděla na dotaz ČTK programová ředitelka organizace Kristýna Titěrová.

Změna zápisů na neveřejných ZŠ by mohla být diskriminační, míní Křeček

META rovněž prosazuje, aby místo pohovoru byly podle zástupců organizace objektivnější testy určující jazykovou úroveň.

Bývalá ombudsmanka Anna Šabatová poukazovala na rozdíl mezi zvládnutím jazyka na komunikativní úrovni, která je dostačující pro dorozumívání a zvládnutí studia, a na akademické úrovni, která se při zkouškách ověřuje

Na nedostatky stávající právní úpravy přijímacích zkoušek z českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem upozorňovala v roce 2019 i tehdejší veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová.

Ombudsmanka poukazovala na rozdíl mezi zvládnutím jazyka na komunikativní úrovni, která je dostačující pro dorozumívání a zvládnutí studia, a na akademické úrovni, která se při zkouškách ověřuje. Šabatová proto požadovala přijímací řízení na SŠ změnit.

Škola řeší šikanu ukrajinských školáků, pouštěli jim ruskou hymnu

To, že jsou jednotné přijímací zkoušky pro cizince problém, uvedl dříve i zástupce společnosti META Jan Heinrich. I cizinci se studijními předpoklady se proto v Česku podle něj hlásí na školy, které berou uchazeče bez přijímaček a které jsou často méně kvalitní.

Do kurzu pro asistenty pedagoga z Ukrajiny se registrovalo 1300 zájemců

Peníze na ukrajinské asistenty získá 752 mateřských, základních a středních škol

Na SŠ ve školním roce 2021/2022 podle statistiky MŠMT studovalo 446 245 studentů. Počet cizinců se v nich od školního roku 2012/2013 do loňska zvýšil z 9024 na 10 053.

Od září mají nově příchozí cizinci v ZŠ a SŠ nárok na lepší podporu ve výuce češtiny. Školy mohou cizincům poskytovat jazykové kurzy. Úprava platí do konce tohoto školního roku.

Výběr článků