Hlavní obsah

Do škol má nově přijít i „wellbeing“. Není jasné, jak to učit

7. 9. 2022, 13:33

Velkou revizí rámcových vzdělávacích programů (RVP) se má do školní výuky dostat též důraz na tzv. wellbeing (pocit tělesné a duševní pohody). V českém prostředí nicméně pro výuku wellbeingu zatím chybí metodická opora, upozorňují zástupci České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV). Přicházejí proto s novou metodikou.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto

Článek

Škola by měla žákům pomoci naučit se o svůj wellbeing celoživotně pečovat, píše ČOSIV v aktuální tiskové zprávě. To zahrnuje schopnost pracovat se svými emocemi, udržovat respektující vztahy, uplatnit své silné stránky, plánovat, řešit problémy či zvládat stres.

Učitelé tak budou stát před úkolem, jak k tomuto širokému tématu ve svých hodinách přistoupit.

Do českých škol nastoupilo na 60 000 ukrajinských dětí

Odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání proto připravila metodiku 4R, která učitelům základních a středních škol poskytuje chybějící metodickou podporu.

Respekt, rozmanitost, rovnost a resilience

„Metodika 4R – Respekt, Rozmanitost, Rovnost & Resilience (v psychologii odolnost, schopnost vzdorovat nepříznivým silám, zvládat nepříznivé situace a překonávat krize  pozn. red.)  – nabízí školám ucelený soubor aktivit pro žáky od 1. tříd ZŠ až po poslední ročníky SŠ zaměřených např. na rozvoj emoční gramotnosti, silné stránky osobnosti, řešení problémů, zvládání stresu nebo poznávání vlastní identity. Tematických oblastí je celkem osm a prolínají se všemi ročníky,“ popsala manažerka projektu Veronika Bačová.

Podle ní metodiky učitelům pomohou otevírat i témata, která jsou ve školním prostředí relativně nová – třeba gender, pozitivní vnitřní dialog nebo vyhledání pomoci.

Vzdělávací systém postrádá podporu duševního zdraví, upozorňuje odborná společnost

Soubor metodik 4R pochází původně z Austrálie, kde je oficiálním zdrojem pro naplňování kurikula. Odborníci z ČOSIV jej se souhlasem autorů přepracovali pro podmínky českého prostředí. S nynějším novým školním rokem se má začít pilotně ověřovat v různých typech škol v Praze a Mostě, celkem ve třech školách.

„Soubor je výjimečný tím, že pokrývá celé základní a střední vzdělávání a navazuje na konkrétní očekávané výstupy RVP. V pilotním projektu jej proto testujeme ve všech ročnících základní školy, na střední škole i odborném učilišti,“ dodala Bačová.

Předcházet i šikaně

Ve všech zapojených školách plánuje ČOSIV proškolit učitele ve využívání metodik a jejich pilotáž bude průběžně vyhodnocovat. Důležitá má být reflexe učitelů i žáků. Po skončení pilotního období ČOSIV zapracuje připomínky a metodiky poskytne k dispozici zdarma všem školám, které o ně budou mít zájem.

Balaš: Je lepší topit ve škole. Online výuka plyn neušetří

Programy zaměřené na rozvoj sociálních a emočních dovedností pomáhají podle slov předsedkyně ČOSIV Lenky Felcmanové ve škole vytvářet bezpečné prostředí, předcházet šikaně nebo užívání návykových látek. Žáci pak mají lepší podmínky pro učení a dosahují i lepších vzdělávacích výsledků.

Ukrajinské děti odvedly ty české od počítačů a telefonů

„Program 4R pomůže dětem, aby si do dospělosti odnesly důležité znalosti, dovednosti a postoje, které jim pomohou vést naplněný a spokojený život a úspěšně překonávat překážky, které je na jejich životní cestě potkají. Uplynulé dva roky nám jasně ukázaly, že je to velmi potřebné,“ poznamenala Felcmanová.

Co vlastně znamená rozvoj sociálně-emočních dovedností?

Proces, jehož prostřednictvím si děti a mladí lidé vytvářejí a učí se uplatňovat znalosti, dovednosti a postoje potřebné k tomu, aby dokázali:

  • porozumět emocím a zvládat je
  • stanovit si pozitivní cíle a dosáhnout jich
  • cítit a vyjadřovat empatii
  • navazovat a udržet pozitivní vztahy
  • přijímat zodpovědná rozhodnutí
  • rozvíjet odolnost a schopnost zvládat změny
  • vytvářet pozitivní genderové normy
  • přispívat ke společenské soudržnosti

Zdroj: ČOSIV

Školení učitelů v modernizaci výuky má podpořit projekt za 860 milionů

Samotný projekt je financován z evropských fondů.

Anketa

Měly by se školy zabývat tzv. wellbeingem a obecně péčí o duševní zdraví?
Ano, pro život je to čím dál důležitější, může to fungovat i jako prevence stresu nebo šikany.
31,6 %
Lze se tím okrajově zabývat v rámci některého předmětu, ale „nepřeháněl(a)“ bych to.
9 %
Ne, je to zbytečná ztráta času na úkor klasického školního vzdělávání.
59,4 %
Celkem hlasovalo 12404 čtenářů.

Pedagogický institut začne upravovat učivo ZŠ

Co se dále obecně týká chystaných změn v RVP, tak v srpnu jsme informovali, že Národní pedagogický institut (NPI) začne na konci září pracovat na úpravě učiva v předmětech základních škol. Koncepci, podle které by se obsah výuky měl změnit, předali experti ministerstvu školství 3. srpna.

Pedagogický institut začne upravovat učivo základních škol

Na schválení finální podoby konceptu vedením úřadu se stále čeká, vyjasnit je potřeba hlavně to, jak by se mělo rozlišovat tzv. jádrové a rozšiřující učivo.

Nový učební plán pro ZŠ by pak měl být schválen na podzim 2023.

Větší důraz na informatiku

Zahájit výuku podle nových učebních plánů s důrazem na informatiku by navíc mohlo od letošního školního roku kolem 1700 škol, tedy přibližně dvě pětiny ZŠ a gymnázií v Česku. Vyplývá to z nedávných informací, které poskytl školský resort.

Na informatiku kladou od letošního roku větší důraz stovky škol

V minulém školním roce se podle něj k novým vzdělávacím programům hlásilo kolem 880 škol. Dalších asi 1200 chtělo začít s modernizovanou výukou od září 2023. Údaje shromáždilo MŠMT v průzkumu, který se konal v únoru a březnu a kterého se zúčastnilo 3843 škol.

Reklama

Související články

Výběr článků