Hlavní obsah

Masarykova univerzita zkoumá zdraví hasičů. Dá jim doporučení, jak zlepšit prevenci

4. 8. 2021, 11:43

Práce hasičů v první linii je náročná, navíc jsou oproti běžné populaci vystavení působení řady chemických látek využívaných při likvidaci požárů či nehod, nebo nebezpečných látek vznikajících právě při požárech. Čemu všemu jsou vystaveni a jak to působí na jejich zdraví, zkoumají vědci z centra Recetox (centrum pro výzkum toxických látek v prostředí) Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU) v Brně.

Foto: Recetox, Masarykova univerzita

Ilustrační snímek

Článek

Cílem studie je zjistit, jak výkon náročného povolání ovlivňuje biologické markery, tedy jakési indikátory zdraví, a jak mohou hasiči ovlivnit dopady svého povolání a snížit tak rizika spojená s jejich zdravotní stavem.

Na výzkumu v rámci projektu CELSPAC - FIREexpo spolupracují odborníci z Přírodovědecké fakulty s kolegy z Fakulty sportovních studií MU a se Školním a výcvikovým zařízením Hasičského záchranného sboru ČR, které sídlí v Brně.

Začátek konce plastových obalů? OSN řeší zákaz chemické složky UV-328

„Do výzkumu, který začal v roce 2019, se zapojilo téměř 170 účastníků. Jednu skupinu tvořili profesionální hasiči ve věku 18 až 35 let, druhou nováčci na začátku hasičského výcviku a třetí, takzvanou kontrolu, tvořili sportovci v odpovídajícím věku, kteří nebyli v minulosti ani současnosti vystaveni působení zkoumaných chemických látek,“ přiblížil skladbu zapojených dobrovolníků vedoucí výzkumu Pavel Čupr.

Jedna chyba při parkování může způsobit požár

Možnost sledovat nové adepty hasičské profese, kteří procházejí náročným výcvikem, a srovnávat je se zkušenými kolegy s řadou zásahů na kontě, je na této studii podle brněnské univerzity jedinečná.

„V zásadě tímto nabízíme profesionálním hasičům možnost ověřit si, jak dobře jsou chráněni a na co si mají dávat pozor během cvičných i reálných zásahů u požárů,“ dodal Čupr.

Vliv vystavení různým látkám

Experti v uplynulých měsících sledovali a měřili koncentrace různých látek v krvi, moči či na kůži hasičů, aby zjistili, jak jsou těmto látkám vystavení v průběhu zásahu, ale i po něm a během dekontaminace. Zaměřují se i na to, jak se expozice těmto látkám projevuje v poškození DNA u buněk v žilní krvi, tzv. oxidativním stresu, funkci štítné žlázy nebo v epigenetice.

Vědci z Olomouce vyvinuli „šumák“, který vyčistí kontaminovanou vodu

„Ve studii jsme se zaměřili na látky vznikající při spalování jako polycyklické aromatické uhlovodíky, dále na zpomalovače hoření (perfluoroalkylové látky), které jsou často součástí hasicích pěn. Některé z nich jsou již zakázané nebo jsou na seznamu těch, které by se zakázat měly, ale u nichž platí výjimky třeba právě pro použití při hašení,“ vysvětlil Čupr.

Vědci rovněž monitorovali fyzickou kondici hasičů - jak se mění, zda je spojená i s psychikou daného jedince, nebo třeba to, zda mohou u sledovaných dobrovolníků zlepšit odstraňování škodlivin z organismu preventivně podávané antioxidanty. Spolupráci s nimi si Školní a výcvikové zařízení Hasičského záchranného sboru chválí.

První naočkovaná těhotná porodila zdravou holčičku

„Chceme vytvořit různá doporučení, jak omezit některá přetrvávající rizika tohoto povolání a udělat jej tak bezpečnější. Mj. se také v doplňující studii podíváme na to, zda a jak velké mohou mít hasiči kvůli svému povolání problémy s plodností,“ uzavřel Čupr.

Reklama

Související články

Výběr článků