Hlavní obsah

Vědci z Olomouce vyvinuli „šumák“, který vyčistí kontaminovanou vodu

3. 5. 2021, 13:35

Odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci vyvinuli přípravek na bázi nanočástic železa určený hlavně pro likvidaci ekologických havárií, kdy je třeba vyčistit kontaminovanou vodu. Šumivé tablety umějí z vodního prostředí rychle odstranit např. šestimocný chrom, arzen, herbicidy, pesticidy i jiné znečištění. Výsledek výzkumu již chrání evropský patent.

Foto: Viktor Čáp

Hlavní autorka patentu Eleni Petala.

Článek

„Tablety obsahují nanočástice železa, které jsou v nich stabilní. Jakmile se ale dostanou do vody, rychle se rozptýlí do velkého objemu vodního prostředí. V tabletách obsažené směsi kyselin a hydroxidů, které způsobují šumění, současně rychle aktivují nanočástice a umožňují tak velmi rychlou reakci mezi jejich povrchem a polutantem,“ shrnula hlavní autorka patentu Eleni Petala z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) při olomoucké univerzitě.

Průmyslová či vojenská havárie

Projekt byl zaměřen na aplikovaný výzkum a využití technologií s vysoce reaktivními nanomateriály pro účinnou dekontaminaci nebezpečných chemických látek, a to včetně chemických bojových látek unikajících třeba při průmyslových či vojenských haváriích.

Vědci vyvinuli miniaturní solární pece. Umějí odstranit toxické plyny i vyrábět nanomateriály

Věda a školy

Podle dalšího z autorů patentu Jana Filipa se v projektu kladl důraz především na to, aby nové nanotechnologie účinkovaly skutečně rychle a účinně. Jen tak lze totiž podle něj minimalizovat ohrožení vodních zdrojů a lidí a zamezit dalšímu šíření nebezpečných chemických látek do životního prostředí.

„Tyto požadavky jsme bezpochyby naplnili. Naše řešení je snadné, rychlé a poměrně levné, jelikož na vyčištění vody není potřeba aplikovat velké množství nanočástic železa, případně jiných činidel,“ doplnil.

I na čištění studní či bazénů

Vysoký účinek byl potvrzen zejména při redukci tzv. šestimocného chromu, jehož únik může hrozit kupříkladu z galvanoven. Přípravek účinkuje i na široké spektrum dalších anorganických látek (kovy a polokovy, např. arzen), na halogenované chemické látky, pesticidy či herbicidy.

Tablety by se podle vědců mohly využít též pro čištění studní zamořených během povodní a stejně tak bazénů nebo povrchových vod během ekologických havárií.

Japonsko začne vypouštět vodu z Fukušimy do moře. Potrvá to desítky let

Svět

Materiál vznikl v rámci řešení programu Bezpečnostní výzkum ČR, který financovalo ministerstvo vnitra. Vědci z Univerzity Palackého na něm spolupracovali s firmou Dekonta a s Vojenským výzkumným ústavem v Brně.

Olomoučtí vědci vyvinuli nový materiál nejen pro nanoroušky

Věda a školy

Reklama

Související články

Výběr článků