Hlavní obsah

Duševní zdraví některých dětí je v alarmujícím stavu, zařiďme jim návrat do škol, apelují odborníci

12. 2. 2021, 13:18

Na negativní dopady uzavření škol a volnočasových aktivit na vzdělávání a duševní zdraví dětí, zejména těch nejohroženějších, upozornili zástupci odborných organizací věnujících se oblastem vzdělávání a duševního zdraví. Navrhují proto vládě, aby těmto dětem umožnila za dodržení nutných bezpečnostních pravidel návrat do škol - a úplně všem zpřístupnila některé volnočasové aktivity.

Foto: Milan Malíček, Právo

Ilustrační foto

Článek

Školy každopádně i bez ohledu na konec nouzového stavu zůstanou ve stejném režimu jako doposud, oznámil v pátek bez dalších podrobností ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Plaga: Režim škol se měnit nebude

Během páteční online odborné tiskové konference vystoupilo několik odborníků, kteří popsali hlavní dopady pandemie koronaviru a s ní spojených opatření na životy rodin a dětí.

Navrhujeme vládě sadu doporučení, která by umožnila docházet do škol dětem ohroženým na duševním zdraví, dětem ze sociálně znevýhodněných rodin a těm, které vypadávají z online výuky a rodiče jim nedokážou pomoct s učením.
Klára Laurenčíková, ČOSIV

Ztráty ze zavřených škol jsou podle ekonoma a analytika institutu CERGE-EI (společné pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd) Daniela Münicha obrovské. „A navíc neviditelné – a to bohužel i pro vládu, která by přitom měla mít vědecké zázemí, které by jí o tom řeklo,” poznamenal.

„Ztráty ekonomické jsou ve vzdělanosti, a ta vzdělanost se samozřejmě do budoucnosti promítá do produktivity. Třetinu těch problémů – a možná i žáků – vlastně nevidíme,” dodal Münich.

Distanční výuka? Lepší než na jaře, ale problémy trvají, hodnotí středoškoláci

Zmínil i zahraniční studie, které varují před dopady na kognitivní dovednosti dětí – samozřejmě v přímé úměře k tomu, jak dlouho distanční výuka trvá. Celkové ekonomické ztráty kvůli tomu všemu mohou podle něj vyšplhat až na dvě miliardy korun.

Danou ekonomickou náročnost uzavření škol vyčísloval i v souvislosti např. s penězi, které šly do posílení hardwaru škol.

Nikoli jen „všechno, nebo nic”

„Nenavrhujeme, aby se od zítřka vracely všechny děti do škol. Uvědomujeme si přetrvávající závažnost současné situace. Zároveň však máme za to, že minimálně směrem k nejohroženějším dětem (což může být v průměru každé desáté v republice) není možné i nadále zůstat u přístupu všechno, nebo nic (tj. buď jen zavřené, nebo jen otevřené školy a tečka – pozn. red.) a nechat pro většinu z těchto dětí nadále uzavřené školy a složitý přístup k většině podpůrných služeb,” prohlásila Klára Laurenčíková, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV).

Všechny školy nejsou na výuku na dálku připraveny, upozorňuje odbornice

„Navrhujeme proto vládě sadu konkrétních doporučení, která by umožnila docházet do škol dětem ohroženým na duševním zdraví, dětem ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem, které vypadávají z online výuky a rodiče jim nedokážou pomoct s učením. Společně s tím navrhujeme například i přednostní očkování učitelů a posílení kapacit krizových služeb pro děti,” doplnila.

Negativní dopady dlouhodobé izolace

Od poloviny prosince v Centru LOCIKA, organizaci pro pomoc dětem ohroženým násilím v rodinách, pozorují alarmující propad psychického stavu svých malých klientů.

„U dětí se prohlubují deprese a úzkosti, roste riziko sebepoškozování a sebevražd, především u náctiletých,” sdělila ředitelka centra Petra Wünschová s tím, že pro řadu z nich přestává být ambulantní podoba terapie dostačující.

„Od ledna se nám častěji stává i to, že si k nám děti samy přicházejí pro pomoc. Situaci doma už nezvládají a nevědí, co mají dělat. Tento stav je pro děti, které potřebují specializovanou pomoc, nadále neudržitelný,” míní.

Pediatrička: Mezi dětmi narůstá apatie, chybí jim škola a kolektivní sport

To, že od podzimu narůstají počty případů dětí, na které má značný negativní dopad dlouhodobá izolace, potvrdila i pedopsychiatrička Multidisciplinárního týmu duševního zdraví pro děti a adolescenty MTDZ 21 – Pro zdraví Lucia Vašková.

„U dětí s psychickými potížemi se jejich stav výrazně zhoršuje, v ambulancích dětských psychiatrů přibývají děti s úzkostnými poruchami, poruchami chování, depresemi spolu s pocity beznaděje a stupňujícími se sebevražednými myšlenkami. U zdravých dětí je výrazná ztráta motivace a nedostatek radosti. Absence každodenních rituálů a režimu spolu s nemožností rozvíjet svůj potenciál a vytvářet vztahy s kamarády vede k pocitům prázdnoty a ztráty smyslu,” shrnula lékařka.

Vhodné zázemí na učení doma má v Česku méně žáků než jinde, upozorňuje inspekce

Pětina rodičů znevýhodněných dětí je bez kontaktu se školou, zjistilo šetření

Výzkum, který o průběhu distanční výuky u sociálně znevýhodněných žáků vypracovala společnost Člověk v tísni ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, ukázal, že pětina rodin je stále bez kontaktu se školou. A kupříkladu čtvrtina dětí během online výuky nerozumí probírané látce, jak již Novinky informovaly.

Ministerstvo školství rozeslalo školám návod k poskytování doučování pro žáky

Uzavření škol je přitom podle Laurenčíkové v řadě zemí až tím nejkrajnějším řešením. Otevřené jsou v Česku tedy nadále jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy ZŠ. Podle Plagova návrhu by se závěrečné ročníky středních škol mohly vrátit do lavic 1. března se zavedením pravidelného testování žáků i zaměstnanců na covid.

Testy: Plaga pro samoodběr ve školách. Na tahu je Blatný

Odborné organizace tak již v úterý (nijak to nenavazuje na vyhlášení/nevyhlášení nouzového stavu – pozn. red.) přišly s textem „Apel na Vládu ČR: Děti jako vládní priorita”, který podpořil mj. i studentský spolek Česká středoškolská unie (ČSU). Na aktuální tiskové konferenci to experti více okomentovali. Novinky přinášejí výčet hlavních bodů:

  • Vláda ve spolupráci s MŠMT umožní bezpečnou prezenční docházku nejvíce ohrožených dětí do jejich škol, případně jim zajistí potřebnou individuální podporu ve škole nebo v domácím prostředí. (stručné zdůvodnění: Každá škola by měla mít otevřenou třídu nebo třídy pro děti ohrožené školním neúspěchem a duševními problémy. Do těch by měly mít možnost prezenčně docházet nejvíce ohrožené děti. Školy by mohly vést výuku v menších skupinách za dodržení všech doporučených opatření s maximálním možným využitím praktické výuky venku.) Všem dětem i jejich rodičům by měli být maximálně dostupní školní poradenští pracovníci. Asistenti pedagoga případně další pedagogičtí pracovníci by měli mít možnost docházet do domácího prostředí a individuálně podporovat děti, které se nemohou účastnit prezenční výuky ve škole a zároveň jsou ohrožené školním neúspěchem či duševními obtížemi.)
  • Vláda umožní všem dětem smysluplně trávit volný čas a předcházet tak důsledkům dlouhodobé sociální izolace. (stručné zdůvodnění: Děti mají mít možnost účastnit se venkovních volnočasových aktivit – sporty, kroužky, skaut, výlety – v menších skupinách a za dodržení všech nutných bezpečnostních opatření. V ZUŠ by měla být prezenčně umožněna alespoň individuální výuka v režimu jeden na jednoho, případně v malých skupinách.)
  • Vláda podpoří kapacity organizací poskytujících krizové služby a systémově podpoří navýšení kapacit odborných zdravotnických pracovníků.

Reklama

Související články

Výběr článků