Hlavní obsah

Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států

Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států

Albánie

Albánie otevřela pozemní hranice se všemi sousedními zeměmi — Černou Horou, Severní Makedonií, Kosovem a Řeckem. Vstup do země je možný bez nutnosti 14denní karantény a předkládání testů. Mezinárodní letiště v Tiraně se otevřelo pro civilní komerční lety, do země začala létat letadla mezinárodních leteckých společností.

Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Belgie

Belgie dlouhodobě patřila mezi evropské země nejvíce zasažené epidemií koronaviru. Nadále v ní probíhá lockdown s nočním zákazem vycházení. Po Češích je před vstupem, a to nejdříve 48 hodin, vyžadováno vyplnění formuláře a prokázání negativním výsledkem PCR testu. I tak po vstupu může být vyžadována karanténa a test 7. den po příjezdu do Belgie.

Bělorusko

Bělorusko zavedlo od 1. listopadu dočasný zákaz vstupu cizích státních příslušníků na své území. Zákaz se netýká pro osoby tranzitující přes mezinárodní letiště v Minsku. Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Bosna a Hercegovina

Od 16. července je umožněn vstup občanům EU s platným cestovním dokladem na území Bosny a Hercegoviny za předpokladu předložení negativního testu na koronavirus, ne staršího 48 hodin. Tranzit přes koridor Neum je možný bez povinnosti negativního testu. Je vhodné mít i potvrzení o ubytování nebo účelu pobytu v cílové zemi.

Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Bulharsko

Pro občany České republiky neplatí povinnost předkládat osvědčení o negativním testu na koronavirus nebo vstupovat do karantény.

Černá Hora

Černá Hora má otevřené hranice a občané ČR mohou bez problémů do země vstoupit. Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Dánsko

Dánsko zařadilo v září Českou republika na seznam rizikových zemí a občany Česka do země nepustí, pokud k tomu nemají vážný a prokazatelný důvod. A tím turistika není. Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Estonsko

Estonsko 24. července opětovně vyřadilo Česko ze seznamu bezpečných zemí. Při vstupu do země je i nadále vyžadována povinná desetidenní karanténa a nově od 15. ledna také povinnost při vstupu do země předložení PCR testu ne staršího 72 hodin anebo jeho podstoupení hned na letišti. Desetidenní karanténu lze zkrátit podstoupením testu 7. den po vstupu.

Finsko

Pro cestující z České republiky platí, že mohou do Finska přicestovat jen v odůvodněných případech (práce, rodina, škola). Tyto důvody musí český občan doložit.

Francie

Francie zatím neuvažuje o třetím lockdownu. Přesto v zemi platí zákaz nočního vycházení od 18h do 6h a povinnost nošení roušek v dopravě, v uzavřených prostorech i na veřejnosti. Občanům některých států umožňuje vstup bez nutnosti prokazovat se negativním testem. Podle nejnovějších informací francouzské diplomacie jde o občany zemí Evropské unie, ale také například Japonska, Norska, Austrálie či Islandu.

Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Chorvatsko

Hranice jsou otevřené. Po Češích není požadována karanténa ani negativní test. Opačným směrem to ovšem neplatí. Chorvatsko, podobně jako naprostá většina evropských zemí, svítí na českém vládním semaforu červeně, což signalizuje vysoké riziko. Po návratu je proto nutný test či karanténa.

Irsko

Lidé z České republiky musejí před cestou vyplnit online formulář, v němž uvedou důvod své cesty do země a po jeho odeslání obdrží email, který předloží na hranicích Irska. Při příjezdu je také nutné prokázat se negativním PCR testem ne starším 72 hodin. Čeští občané se pak musejí podrobit karanténě, která může v závislosti na délce pobytu v Irsku trvat až 14 dní.

Od 29. listopadu je možné karanténu zkrátit negativním testem provedeným nejdříve 5. den po příjezdu. Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Island

Turisté, kteří dorazí na Island po 19. srpnu, se musí podrobit dvěma testům na koronavirus po příjezdu do země, mezi kterými musí být pětidenní mezera. Tu tráví v karanténě. Pokud tyto dva testy odmítnou podstoupit, čeká je automaticky dvoutýdenní karanténa. Zahraniční testy na koronavirus země neuznává.

S platností od 1. prosince do 31. ledna jsou vstupní PCR-testy po příjezdu do země pro všechny cestovatele zdarma.

Itálie

Itálie 8. října zavedla pro občany ČR povinnost prokázat se negativním testem při vstupu do země. Test nesmí být starší dvou dnů. V Itálii platí, zatím do 15. února, zákaz pohybu mezi regiony a autonomními provinciemi, pokud se neprokáže nezbytný důvod cesty. Mezi ně patří zdravotní, pracovní cesty či návrat do bydliště. Do 15. února jsou také uzavřená lyžařská střediska.

Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Kosovo

Kosovo zařadilo Česko do seznamu vysoce rizikových zemí. Češi se tak musí při příjezdu do země prokázat negativním PCR testem ne starším 72 hodin, nebo nastoupit do 7denní karantény. Povinnost testu neplatí, pokud cestující přestupují na letišti v Prištině a nezdrží se v zemi více než 3 hodiny.

Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Kypr

Kypr 15. září zařadil Českou republiku kvůli šíření koronaviru mezi rizikové země. Lidé, kteří v uplynulých 14 dnech pobývali v Česku, od pátku 18. září na Kypr nesmí. Týká se to i osob, které přes Česko pouze projížděly. O rozhodnutí vlády v Nikósii na webu informovalo české ministerstvo zahraničních věcí.

Výjimku ze zákazu překročit hranice budou mít například kyperští občané a jejich rodinní příslušníci nebo lidé s trvalým pobytem. Ti ale musejí po příletu povinně absolvovat test na covid-19 a nastoupit do dvoutýdenní karantény bez ohledu na to, zda měli test pozitivní, či negativní.

Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Lichtenštejnsko

Lichtenštejnsko a Švýcarsko zařadily Česko do seznamu rizikových zemí. Češi jsou tak po vstupu do těchto zemí povinni nastoupit 10denní karanténu. Prokázání negativním testem na covid-19 nemá na povinnost karantény vliv. Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Litva

Občané ČR musí při vstupu do Litvy buď předložit negativní test na koronavirus (ne starší 48 hodin) nebo setrvat v Litvě v desetidenní izolaci s možností provedení testu na koronavirus na místě (jako samoplátce). Cestující přijíždějící za účelem pobytu se musí zaregistrovat na webových stránkách litevského Národního centra veřejného zdraví nebo ministerstva zdravotnictví do 12 hodin od vstupu do země.

Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Lotyšsko

Od 15. 1. je nutné se po příjezdu do země prokázat negativním PCR testem ne starším 72 hodin a následně zůstat v 10denní karanténě. Od 12. října je před cestou do Lotyšska nutné se registrovat formou elektronického dotazníku. Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Lucembursko

Hranice jsou otevřené. Od 15. června mohou do země jezdit turisté i bez testu. Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Maďarsko

S ohledem na značný nárůst nákazy spojený s prázdninovým cestováním rozhodla maďarská vláda od 1. září dočasně obnovit kontrolu na vnitřních schengenských hranicích a zatím do 1. února platí zákaz vstupu cizích občanů na území Maďarska.

Vstup cizích občanů do země je umožněn za splnění specifických podmínek. Například návštěvníkům sportovních a kulturních akcí či těm, kteří prokážou prodělání nákazy covid-19 během posledních šesti měsíců. Po návratu do ČR je navíc nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Moldavsko

Hranice Moldavska jsou pro obyvatele Česka uzavřeny od 14.9, kdy Moldavsko zařadilo Česko na seznam rizikových zemí. Výjimku mají například studenti nebo zahraniční pracovníci. Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Německo

Pro vstup na své území vyžaduje Německo test na koronavirus a nastoupit do 10denní karantény, kterou lze zkrátit absolvováním druhého negativního testu nejdříve 5. den po příjezdu. Nutnost absolvovat test a izolaci platí však čerstvě i pro návraty do ČR. Existují výjimky, nevztahují se však na turistické návštěvy.

Doposud byly návštěvy alespoň do Saska možné bez karantény, pokud nepřesáhly 24 hodin, nyní to podle saského ministerstva zdravotnictví bude nejvýše 12 hodin. Co je však důležité: výlety za nákupy, které byly pro občany Saska trnem v oku, již nebudou možné.

Nizozemsko

Nizozemské království řadí Česko na seznam rizikových zemí. Od 29. prosince se lidé přijíždějící z těchto zemí musí prokázat negativním PCR testem ne starším 72 hodin. I tak platí povinnost nastoupit do 10denní karantény. Opatření se nevztahuje na přepravu autem. Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Norsko

Od 2. ledna jsou všichni cestující ze států schengenského prostoru a zemí EHP povinni se při vstupu do Norska prokázat negativním testem na covid-19. Nesmí být starší 72 hodin. Dále je povinen na hranici předložit potvrzení o provedení registrace před příjezdem do země a po přejezdu hranice absolvovat nejpozději do 24 hodin test na covid-19 na území Norska. Následně je však povinná také desetidenní karanténa.

Polsko

Polsko od 28. prosince do 31. ledna zpřísnilo opatření pro vstup do země. Češi přijíždějící hromadnou dopravou jsou po vstupu do země povinni absolvovat 10denní karanténu. Výjimku kromě pendlerů či studentů mají například ti, kteří se prokážou potvrzením o provedením očkování proti covid-19.

Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény. Neplatí pro přeshraniční pracovníky nebo studenty.

Portugalsko

V Portugalsku je od 9. listopadu vyhlášen nouzový stav, ministerstvo zahraničních věcí proto doporučuje cestovat do země jen v neodkladném případě, přestože nejsou vyžadovány test ani karanténa. Test je nutný v případě cesty na Madeiru.

Od 15. ledna v zemi také platí lockdown, uzavřena je většina obchodů kromě základních potřeb a restaurace fungují v režimu výdejových okének. Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Rakousko

Od 19. prosince vyžaduje Rakousko po cestovatelích z Česka nástup do 10denní karantény, a to i po prokázání negativním testem na covid-19. Od 14. ledna uzavřelo Rakousko 42 hraničních přechodů, v provozu jich zůstává 17, Rakousko na hranicích také zavedlo kontroly. Od 15. ledna je při příjezdu také nutná elektronická registrace. Výjimka platí například pro pendlery či studenty.

Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény. I zde platí výjimka pro přeshraniční pracovníky a studenty.

Rumunsko

Rumunsko od 6. října zařadilo Česko na seznam rizikových zemí kvůli koronaviru. Stejně tak jako Slováci tak i Češi musí po příjezdu do země do dvoutýdenní karantény.

Zkrátit ji lze na 10 dní, a to absolvováním testu na covid-19 8. den karantény. Po návratu do Česka se turisté nevyhnou testu nebo karanténě.

Řecko

Lidé cestující z České republiky do Řecka se musí od 28. září před vstupem na území Helénské republiky prokazovat negativním testem na koronavirus ne starším než 72 hodin. Turisté musí i nadále dbát na včasné vyplnění online formuláře, nejdéle 24 hodin před odletem. Ten naleznete ZDE.

Severní Makedonie

Ke dni 26. června 2020 vláda Severní Makedonie rozhodla o úplném otevření všech hraničních přechodů do Severní Makedonie. Zároveň byla zrušena povinnost předkládat při vstupu do země negativní PCR test stejně jako povinná domácí nebo státní karanténa.

Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Slovensko

Sousedé na podzim zařadili Českou republiku mezi rizikové země. Při cestě na Slovensko musejí lidé předložit negativní výsledek testu na koronavirus nebo nastoupit do karantény a následně podstoupit test.

Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Slovinsko

Slovinsko nadále vede Česko na seznamu rizikových zemí, pro přijíždějící tak platí povinnost předložit negativní PCR test ne starší 48 hodin nebo antigenní test ne starší 24 hodin nebo nastoupit 10denní karanténu. Tranzit zemí ale Slovinci umožňují v případě prokázání cíle cesty a pod podmínkou, že se cizinci v zemi nezdrží déle než 6 hodin.

Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Srbsko

Srbsko od 21. prosince vyžaduje po všech cizincích, kteří vstupují do země, negativní PCR test ne starší 48 hodin. Povinnost neplatí v případě transitu, který nepřesáhne 12 hodin. Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Španělsko

Španělsko zavedlo od 23. listopadu povinné testy pro všechny turisty z rizikových zemí, mezi které patří i Česká republika. Od 14. listopadu vyžadují testy také Kanárské ostrovy, a to po všech bez výjimky. Od 10. prosince však nemusí jít jen o PCR testy, ale také rychlotesty TMA.

Od 1. července musí každý cizinec, který letí do Španělska, předem vyplnit formulář, na jehož základě obdrží QR kód, který předloží připasové kontrole.

Při příletu či příjezdu po moři je součástí kontrol i změření teploty, hraniční je 37,5 stupňů. Nicméně povinnost vyplnění formuláře ani předkládání negativního testu neplatí v případě pozemní dopravy.

V zemi platí nouzový stav do 9. května. V rámci něho nyní také platí v celé zemi s výjimkou Kanárských ostrovů noční zákaz vycházení od 23h do 6h.

Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Švédsko

Hranice jsou pro občany EU otevřené bez omezení. Po návratu do ČR je nicméně nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Švýcarsko

Švýcarsko v prosinci na chvíli Českou republiku vyjmulo ze seznamu rizikových zemí, aktuálně už je na ní však zpět. Znamená to, že je po příjezdu nutno podstoupit 10denní karanténu. Švýcarsko při tom bylo první alpskou zemí, ve které si Češi mohli zalyžovat.

Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Turecko

Turecko už otevřelo své pozemní, námořní i letecké hranice pro cizince. Od 29. prosince jsou ale všichni cestující starší 6 let povinni se při příletu do země prokázat negativním PCR testem provedeným během posledních 72 hodin. Od 30. prosince pak nařízení platí i v případě cesty pozemní dopravou.

Proces týkající se cestovních plánů leteckých společností je řízen v koordinaci Ministerstva zdravotnictví Turecké republiky, Ministerstva zahraničních věcí Turecké republiky a Ministerstva dopravy a infrastruktury Turecké republiky, uvádí na svých stránkách české ministerstvo zahraničí.

V zemi panuje přísný lockdown. Od 1. prosince platí zákaz vycházení od 21h do 5h, zákaz vycházení platí i o víkendu, přesněji od pátečních 21h do pondělních 5h. Velvyslanectví v Ankaře na svých stránkách také upozorňuje na omezení meziměstského cestování, které je povoleno jen v nutných případech.

Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Ukrajina

Ukrajina opětovně nastoupila do celostátní karantény. Českou republiku navíc zařadila do červené zóny. Cestující se tak musí po vstupu do země prokázat negativním PCR testem ne starší dvou dnů, či podstoupit test na území Ukrajiny, anebo podstoupit 14denní karanténu za povinného použití mobilní aplikace “Дій вдома” (Jednej doma).

V zemi zároveň platí model tzv. adaptivní karantény, kdy místní a regionální samosprávy mají možnost přizpůsobovat opatření dle epidemiologické situace v místě. Bližší informace naleznete na stránkách ministerstva zahraničí ZDE. Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Velká Británie

Lety z Velké Británie jsou od poloviny prosince pozastavené. Je to kvůli nové mutaci koronaviru, která se na ostrovech vyskytnula. Přestože k podobnému kroku vzápětí přistoupily i další země, mutaci už zachytili například i v Německu či Jižní Koreji.

Kvůli nové nakažlivější mutaci koronaviru také vstoupila Anglie 5. ledna do několikatýdenního lockdownu. Vlastní verzi lockdownu zavedlo 4. ledna Skotsko. Vstup do země je povolen jen ve výjimečných případech (zdravotní, pracovní cesty a další).

Od 18. ledna platí povinnost před vstupem do Anglie prokázat se negativním PCR testem ne starší 72 hodin. Ve Skotsku tato povinnost platí od 15. ledna. Po příjezdu také platí 10denní karanténa, kterou lze zkrátit podstoupením druhého testu 5. den po příjezdu do země.

Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Související články

Výběr článků