Hlavní obsah

Brněnské VUT se připojilo k Asociaci výzkumných univerzit

1. 7. 2022, 15:12

Asociace výzkumných univerzit, která vznikla před třemi roky – 2. července 2019 – a nyní jí předsedá rektor Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze Vojtěch Petráček, se rozrostla o dalšího člena. Od pátku 1. července se jím stává Vysoké učení technické (VUT) v Brně. K podpisu došlo ve čtvrtek v pražském Karolinu.

Foto: ČVUT

Zleva rektoři MU (Martin Bareš), VŠCHT (Pavel Matějka), VUT (Ladislav Janíček), ČVUT (Vojtěch Petráček), rektorka UK (Milena Králíčková) a prorektor UPOL (Vít Zouhar)

Článek

Zákládajícími členy asociace jsou Univerzita Karlova (UK), Masarykova univerzita (MU) v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL), ČVUT a Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) v Praze.

Podpis charty

Zástupci všech šesti členských škol ve čtvrtek také podepsali prohlášení, tzv. Chartu Asociace výzkumných univerzit ČR. Členské univerzity jsou podle ní odhodlány např. „prosazovat excelentní tvůrčí a vzdělávací činnost s bohatou mezinárodní spoluprací, zapojovat se do mezinárodních univerzitních konsorcií podporujících přenášení dobré praxe ve výuce a výzkumu či obsazovat místa akademických pracovníků otevřenými, zpravidla mezinárodními výběrovými řízeními“.

Pětice českých vysokých škol vytvořila Asociaci výzkumných univerzit

Jde o upravenou chartu. Rektor ČVUT a nynější předseda asociace Petráček vysvětlil, že změny se týkají témat, na které se chce uskupení nově více zaměřit: hodnocení výzkumu, přenosu znalostí a technologií do praxe či rozvoj a zkvalitňování doktorského studia. „A poté i na podporu státní správy při přípravě politik – ovšem tím, jaká je naše expertíza. Pomáhat s daty, s analýzami,“ zmínil.

Foto: ČVUT

Zástupci všech šesti členských škol také podepsali upravenou chartu asociace.

„Špičkové univerzity jsou nezbytným předpokladem ekonomické prosperity a kulturního bohatství státu a národa. Jsou součástí českého i evropského vysokoškolského a výzkumného prostoru. Z této pozice přispívají ke konkurenceschopnosti nejen České republiky, ale celé Evropy,“ poznamenal dále Petráček.

Na ČVUT otevřeli v rámci evropské miliardové infrastruktury novou laboratoř

Považuje za nutné, aby ty české vysoké školy, které mají tradici, lidské a finanční kapacity, dostatečný výzkumný potenciál a zejména ambici konkurovat těm nejlepším světovým univerzitám, koordinovaly své kroky a „společně postupovaly na své misi k mezinárodní excelenci ve výzkumu a vzdělávání“.

„V nově vzniklé šestici členských univerzit jsou vyváženě zastoupeny všechny aspekty univerzitního vzdělávání a výzkumu pokrývané třemi širokospektrými univerzitami a třemi technickými univerzitami,“ dodal Petráček.

Novým rektorem VUT bude Ladislav Janíček

„Pozvání VUT do Asociace výzkumných univerzit je přirozeným krokem dokonání partnerského propojení předních českých univerzit, na kterých studují v součtu téměř tři čtvrtiny vysokoškolských studentů a které společně generují více než tři čtvrtiny excelentního vědeckého výkonu na vysokých školách v ČR. Propojením výzkumného potenciálu v rámci asociace se vytváří příležitost pro spolupráci špičkových výzkumných týmů na sdružených univerzitách, zvyšuje se mezinárodní konkurenceschopnost ve společném získávání prestižních výzkumných grantů a zviditelňuje se český vysokoškolský sektor v evropském i mezinárodním měřítku,“ okomentoval připojení rektor VUT Ladislav Janíček.

Doplnil, že VUT s členskými univerzitami už úzce spolupracuje na různých výzkumných projektech. Míní, že účast v asociaci tuto spolupráci ještě posílí.

Bude vzestup v žebříčku?

Univerzity společně sdílejí vizi zvyšování kvality a mezinárodní konkurenceschopnosti v pedagogické a výzkumné činnosti, píše ČVUT v tiskové zprávě. Chtějí spolupracovat na organizačních, legislativních i rozpočtových opatřeních, díky kterým se mohou v následujících letech dostat mezi nejlepší evropské, ale i světové vysoké školy.

V posledním prestižním celosvětovém žebříčku univerzit QS Ranking jsou navíc v první čtyřstovce hned tři členové asociace: UK jakožto nejlépe hodnocená tuzemská univerzita (288. místo), VŠCHT (358.) a ČVUT (378.). Poslední dvě jmenované instituce si přitom polepšily.

Národní akreditační úřad pro vysoké školy bude řídit exministr Plaga

Masarykova univerzita je pak na dělené 551. až 560. pozici, Univerzita Palackého na 651. až 700. příčce a u VUT svítí kolonka 701. až 750.

Devět veřejných VŠ založilo Meziregionální univerzitní radu

Na 1. místě žebříčku QS World University Rankings 2023 trůní americký Massachusettský technologický institut (MIT).

Může se vám hodit na Firmy.cz:

Výběr článků