Hlavní obsah

Masarykova univerzita vyzvala hygienu k odvolání opatření pro VŠ. Jsou prý nezákonná

25. 9. 2020, 14:59
Novinky, Filip Šára

Rektor Masarykovy univerzity (MU) v Brně Martin Bareš dopisem vyzval Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje (KHS JMK) k odvolání mimořádného opatření k výuce na vysokých školách z 22. září. Hygienici tímto opatřením zakázali kontaktní výuku na VŠ v kraji, obdobná situace je i v jiných „oranžových“ regionech. Podle právníků školy nemá KHS k vydání takového plošného opatření zákonnou kompetenci, je tudíž v rozporu se zákonem.

Foto: Václav Šálek, ČTK

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš

Článek

„Pokud nebude KHS JMK tyto výhrady reflektovat, budeme nuceni obrátit se na soud s návrhem na zrušení tohoto opatření. Věřím však, že k vyřešení celé situace dojde již na základě našeho upozornění,“ uvedl v dopise řediteli KHS JMK rektor Bareš.

Hygienická stanice vydala opatření na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, ten však podle právníků stanovuje jasné podmínky, za nichž lze podobné plošné opatření nařídit.

„Klíčovou podmínkou je, že se jedná o zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami. Musí tedy jít o případ, kdy existuje konkrétní podezření ve vztahu ke konkrétním osobám. Plošné uzavření škol naopak ustanovení nedovoluje,“ upřesnil prorektor MU pro legislativu Radim Polčák.

Masarykova univerzita přechází do online režimu

Bareš v dopise zdůraznil, že Masarykova univerzita přijala celou řadu detailně promyšlených preventivních opatření s cílem minimalizovat riziko nákazy a současně zajistit studentům přístup ke vzdělávání.

„Proto se prakticky celé léto scházel krizový výbor MU a pokoušel se nalézt zodpovědné kompromisní řešení, které zohledňovalo jak ochranu zdraví členů akademické obce i zbytku společnosti, tak potřebu poskytovat našim studentům vzdělání v té nejvyšší možné kvalitě,“ napsal.

Prváci se nebudou moci pořádně seznámit se školou

Výuka na této brněnské univerzitě má začít až 5. října a již 21. září bylo rozhodnuto, že bude mít primárně bezkontaktní podobu, a přednostně se proto bude odehrávat v online prostředí.

„S variantou prezenční výuky se počítalo jen v malých skupinách u prvních ročníků, pro něž je důležité přímé seznámení se s prostředím a chodem vysoké školy,“ doplnila mluvčí MU Tereza Fojtová.

U vyšších ročníků se s tímto počítalo pouze v nezbytných případech, jako jsou laboratorní cvičení a malé seminární skupiny v praktických a klinických předmětech.

Univerzita se rovněž navíc od počátku září řídí tzv. univerzitním semaforem, který stanovuje doporučené postupy pro provoz jednotlivých pracovišť, dále přístup do budov, provoz laboratoří, práce z domu či přísnější hygienická opatření pro stupně nákazy dané celostátní škálou rizika.

Mladí můžou do kotle na fotbal, a do školy ne? Rektorka kritizuje nová opatření

Opatření pro VŠ kritizovali i jiní rektoři, například Danuše Nerudová z brněnské Mendelovy univerzity a v reakci na Nerudovou i Tomáš Zima z Karlovy univerzity či Petr Sklenička z České zemědělské univerzity v Praze.

Skandální! Rektor ZČU Miroslav Holeček ostře kritizuje zákaz výuky

Velmi ostře se ozval i rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček.

Reklama

Související články

Rektor Masarykovy univerzity má koronavirus

30. 8. 2020, 13:12

Rektor brněnské Masarykovy univerzity Martin Bareš onemocněl koronavirem. Profesor Bareš je lékař a léta působí na lékařské fakultě univerzity.

Výběr článků