Hlavní obsah

Lokalita pro plánovanou gigafactory je zamořená. Stavbu to neohrozí, tvrdí ministerstvo

8. 6. 2023, 12:01

Letiště Líně u Plzně, kde možná vyroste gigafactory, je kontaminované. Podle zjištění Práva by však znečištění vody i zeminy nemělo být pro obyvatele už nebezpečné. Lokalita se totiž dlouhodobě sanuje. Případnou stavbu továrny na výrobu baterií do elektroaut to neohrozí, tvrdí ministerstvo průmyslu a obchodu.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky

Letiště Líně

Článek

O znečištění se zmiňuje nový dokument, který se týká rozvoje Plzeňského kraje. Součástí je také řešení starých ekologických zátěží. Podle zveřejněných závěrů spadá do nejproblematičtější kategorie sedm území v kraji, včetně líňského letiště. Jde o případy, kdy už kontaminace způsobila nepřijatelné riziko pro lidské zdraví nebo je lokalita tímto nebezpečím ohrožena.

Z dokumentu vyplývá, že v Líních se konkrétně jedná o znečištění podzemní i povrchové vody a zeminy. „Vycházeli jsme ze Systému evidence kontaminovaných míst, které si vede ministerstvo životního prostředí,“ řekl Právu Aleš Nechuta, manažer společnosti Moore Czech Republic, jež pro hejtmanství koncepci zpracovala. Doplnil, že data pocházejí z let 2019-2021.

Podle evidence se v místě nacházejí ropné látky i velmi nebezpečné kovy. Mluvčí resortu životního prostředí Lucie Ješátková napsala, že u nejproblematičtější kategorie je nutné bezodkladně učinit nápravná opatření. Nicméně o jaká jde, už nekonkretizovala. „V současnosti zde probíhají sanační a monitorovací práce zaměřené na okolí přistávací dráhy a nádrží leteckého benzinu, financovány jsou z prostředků ministerstva obrany,“ upřesnila.

Chotěšov nebo Dobřany. Možná právě tady na zelené louce vznikne náhradní letiště za Líně

Simona Cigánková z tiskového oddělení resortu obrany upozornila, že sanace podzemních vod, kam pronikly ropné látky, se provádí už od roku 1971. Aktuálně se jí věnuje společnost Ochrana podzemních vod. Její ředitel Jiří Čížek uvedl, že nemůže věc komentovat: „Jsem vázaný mlčenlivostí.“

Podle důvěryhodného zdroje bude firma v Líních pracovat ještě zřejmě dva roky. „Pokračovat může i v případě stavby gigafactory. Až když se území úplně vyčistí, přestane oficiálně patřit do nejproblematičtější kategorie. Dřív to není možné,“ vysvětlil důvěryhodný zdroj.

Marek Vošahlík z ministerstva průmyslu a obchodu se zmínil pouze o kontaminaci půdy, konkrétně v místě původních tří palivových bunkrů. „Sanačním opatřením je odtěžení kontaminované zeminy a její ekologická likvidace,“ konstatoval.

Obce to tušily, ale rozsah neznají. Dřív to nikdo neřešil

Vedení obcí poblíž armádního areálu kontaminace nepřekvapila. „Dalo se to předpokládat, protože o zátěži se mluvilo. Ale v jakém je rozsahu, kde konkrétně a podobně, to nevíme,“ sdělil Dušan Duchek, jenž stojí v čele Zbůchu (Sdružení nezávislých kandidátů pro Zbůch).

Starosta Michal Gotthart (Sdružení nezávislých kandidátů Líní a Sulkova) se domnívá, že letiště se dostalo do popředí zájmu právě kvůli plánované gigafactory. Investici za 120 miliard korun prosazuje stát a považuje ji za klíčovou pro automobilový průmysl.

Černochová: Líně armáda potřebuje, ustoupila jen stavbě gigafactory

„Doteď se územím a jeho kontaminací nikdo nezabýval,“ podotkl a jeho slova potvrdili další dva starostové, Miroslav Sedlák (Sdružení nezávislých kandidátů Nová Ves) a Martin Sobotka (Aktivní Dobřany).

Stát nechal kvůli obří továrně na baterie do elektroaut provést v lokalitě 72 průzkumných vrtů a osm penetračních testů. Ty by měly závěry z ministerstva životního prostředí zpřesnit. „Cílem bylo odebrat vzorky podzemní vody a hornin k další analýze,“ nastínil David Hořínek, mluvčí agentury CzechInvest, jež se stala hlavním koordinátorem projektu. Výsledky měly být do konce května. Kompletní data však stále nejsou k dispozici. „Z předběžných výsledků vyplývá, že lokalita je vhodná pro založení průmyslových staveb. Existují zde pouze dílčí problémy, jako kontaminace, které jsou běžnými postupy řešitelné. To znamená, že případná realizace projektu přispěje k odstranění znečištění,“ dodal Vošahlík.

Francie zahájila provoz první ze čtyř gigatováren na baterie pro elektromobily

Reklama

Související články

Voda pro gigafactory? Možná až z Radčic

11. 5. 2023, 16:59

Mezi Radčicemi a Líněmi u Plzně vznikne zhruba patnáctikilometrové potrubí. Povede užitkovou vodu z řeky Mže pro plánovanou gigafactory. To je jedna...

Výběr článků