Hlavní obsah

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ)

Foto: ÚOOZ
Článek

Až do léta 2016 byl Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, který je mnohem častěji veřejnosti známý pod zkratkou ÚOOZ, speciální policejní složkou, jehož hlavním úkolem byl boj s organizovaným zločinem ve všech jeho podobách. V rámci široce kritizované policejní reformy jej nahradila Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Útvar byl zrušen 1. srpna 2016, když se ÚOOZ sloučil s Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) pod novou Národní centrálu proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Překvapivé informace o plánované reorganizaci policie pronikly do médií poprvé v červnu 2016. Oficiálně ji pak veřejnosti představil 8. června náměstek policejního prezidenta Zdeněk Laube, který sloučení ÚOOZ s ÚOKFK odůvodňoval neefektivností, kdy oba útvary údajně řešily stejnou agendu.

Během několika dní Laubeho návrh podpořil policejní prezident Tomáš Tuhý a 15. června reorganizaci podepsal tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Útvary se sloučily pod NCOZ k 1. srpnu a ředitelem nového útvaru se stal Michal Mazánek.

Úvahy nad vznikem národního kriminálního úřadu, české obdoby americké FBI, byly i předtím, většinu zainteresovaných však zarazila rychlost, s jakou se reorganizace naplánovala. Hned se rozběhly spekulace, zda hlavním cílem nebyl spíše záměr zbavit se tehdejšího dlouholetého ředitele ÚOOZ Roberta Šlachty.

Politická krize

Proti reorganizaci policie se zvedla část veřejnosti i politiků. Nejhlasitěji se proti sloučení ÚOOZ stavěl tehdejší ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který tento krok považoval za porušení koaliční smlouvy s ČSSD a hrozil jejím vypovězením. K tomu nakonec nedošlo.

Hlasitým odpůrcem byl právě i Robert Šlachta, který ještě v červnu, pár dní po oznámení reorganizace, rezignoval na post ředitele ÚOOZ. Dočasným ředitelem se tak stal Milan Komárek. Ten po sloučení v NCOZ obsadil post náměstka ředitele.

Jen pár týdnů poté, co vznik NCOZ podepsal ministr Chovanec, se v Poslanecké sněmovně zřídila vyšetřovací komise, která sloučení ÚOOZ měla vyšetřit. Po více než půlročním vyšetřování však nenašla žádná vážnější pochybení.

Historie ÚOOZ

Před rokem 1992 bojovala s nejzávažnější trestnou činností, mající znaky organizovaného zločinu, Federální kriminální ústředna. Se vznikem samostatné České republiky byla v lednu 1993 vytvořena Ústředna kriminální policie. Na přelomu let 1994 až 1995 proběhly v kriminální policii organizační změny. ÚOOZ vznikl v lednu 1995, jeho součástí byla také Národní protidrogová centrála. ÚOOZ se stal pracovištěm kriminální policie s celostátní působností.

Protidrogová centrála byla ze struktury ÚOOZ vyjmuta v roce 2001, když se stala samostatnou policejní složkou zaměřenou na drogovou kriminalitu v ČR. Na začátku roku 2002 se v rámci dalších organizačních změn v policii stal ÚOOZ také vyšetřovací složkou. Útvar tak od té doby nesl název Útvar pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOOZ SKPV).

V Praze sídlilo centrální pracoviště se specializovanými odbory zabývajícími se jednotlivými druhy organizované trestné činnosti a odborem strategické analýzy a informatiky. Ten se zaměřoval na zpracování a vyhodnocování informací k organizované trestné činnosti.

Útvar byl v rámci České republiky rozdělen do několika oblastí. Pobočky ÚOOZ se pak věnovaly především organizované trestné činnosti v příslušném regionu. Detektivové působili kromě hlavního města v Českých Budějovicích, Plzni, Teplicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě.

V rámci útvaru fungovala řada specializovaných pracovišť. Takovým byl například Národní kontaktní bod pro terorismus (NKBT), který existuje nadále pod NCOZ a zabývá se bojem proti terorismu. Jedná se o centrální pracoviště policie, kde se zpracovávají všechny potřebné informace a dále s nimi odborníci pracují. Právě zde policie vyhodnocuje možné hrozby terorismu vůči České republice.

Pracoviště ÚOOZ (v současnosti veškerá agenda spadá pod NCOZ)
Odbor násilí Zabýval se zločineckými skupinami páchajícími zvlášť závažnou trestnou činnost násilného charakteru - vraždy, loupeže, únosy, braní rukojmí, vydírání, použití nástražných výbušných systémů na celém území ČR apod.
Odbor nelegálních obchodů Sledoval a rozpracovával aktivity zločineckých seskupení v oblasti nedovoleného obchodování se zbraněmi, střelivem, výbušninami a vojenským materiálem, nedovoleného obchodování s radioaktivními, chemickými, biologickými a ostatními vysoce nebezpečnými látkami a jejich přechováváním.
Odbor obchodu s lidmi a nelegální migrace Zabýval se organizovanou trestnou činností zločineckých seskupení pachatelů v oblasti nelegální migrace, obchodu s lidmi, nedovoleného nakládání s lidskými orgány a tkáněmi, šíření dětské pornografie na internetu, trestné činnosti nucených prací a jiných forem vykořisťování.
Odbor zločineckých struktur Prověřoval aktivity zločineckých struktur působících na území ČR v souvislosti s mezinárodním organizovaným zločinem s cílem vyhledávat, dokumentovat a realizovat jejich trestnou činnost. Mapoval mezinárodní propojení zločineckých skupin, spolupracuje s Europolem a Interpolem.
Odbor terorismu a extremismu Sledoval aktivity a rozpracovával rozložení zločineckých struktur souvisejících s mezinárodním terorismem, monitoroval projevy terorismu na území České republiky s cílem dokumentovat tuto trestnou činnost pro trestně právní postih pachatelů. Jeho součástí byl Národní kontaktní bod pro terorismus.
Odbor padělání Vyhledával, prověřoval a vyšetřoval trestnou činnost spojenou s paděláním měny, šeků, kolků, směnek a dálničních známek, skimmování platebních karet. Prováděl vlastní výkonnou operativně pátrací činnost, stejně jako metodickou, analytickou, preventivní, koordinační a řídící práci.
Odbor závažné majetkové trestné činnosti Prováděl vyhledávání, sběr a vyhodnocování informací k odhalení páchané nebo připravované organizované trestné činnosti na úseku krádeží motorových vozidel.
Odbor strategické analýzy a informatiky Zabýval se shromažďováním, tříděním a ukládáním informací získaných činností jednotlivých výkonných organizačních článků útvaru do jednotného informačního systému útvaru.

Co je organizovaný zločin?

Organizovaná zločinecká skupina je společenstvím více osob s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, která je zaměřena na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti

Články k tématu

Obžalovaný expolicista: Jsem oběť pomsty

18. 9. 2022, 19:52

Podle obžaloby tahal bývalý příslušník Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Michal Ratajský v zákulisí brněnského byznysu za nitky vedoucí do...