Hlavní obsah

Celní správa

Foto: Ludmila Žlábková, Právo
Článek

Celní správa České republiky je ozbrojený bezpečnostní sbor. Řídí ji pražské Generální ředitelství cel podřízené ministerstvu financí. Činnost celní správy stanovuje zákon.

„Česká celní správa má dva základní úkoly, kterými jsou ochrana a regulace domácího trhu formou výběru cla z dováženého zboží a dohled nad tím, aby toto zboží neohrožovalo životy nebo zdraví lidí, zvířat či rostlin," uvádí web české celní správy.

Od konce roku 2007, kdy se ČR stala součástí Schengenského prostoru, už celník nekontroluje lidi na pozemních hranicích země, ale dohlíží spíše na přepravu zboží.

Celníci jsou oprávněni zastavovat vozidla za účelem kontroly převáženého zboží, kontrolovat dálniční známky a systém elektronického mýtného, stejně jako mohou vážit vozidla a kontrolovat bezpečnostní přestávky u vozidel mezinárodní nákladní dopravy. Působí také na letištích, kontrolují cestující mířící mimo Schengenský prostor.

V čele Generálního ředitelství cel stojí generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr financí. Funkci zastává od července 2022 Marek Šimandl.

Foto: Petr Horník, Právo

Marek Šimandl

Nižší složku celní správy představuje 15 celních úřadů – po jednom pro každý kraj plus Celní úřad Praha Ruzyně.

Celní správa vyměřuje a vybírá clo ze zboží, které do ČR bylo dovezeno ze zemí mimo Evropskou unii. Dále se věnuje např. odhalování krácení některých daní či nelegální přepravě zbraní a kontrole platnosti pracovního povolení cizinců ze zemí mimo EU.

Celníci našli v dodávce na D2 tři miliony tablet na výrobu pervitinu. Stačily by na 80 kilo drogy

Mobilní jednotky celní správy mají za úkol přímo v terénu provádět kontroly převáženého zboží. Kontrolují například i bezpečnost převážených výrobků, aby nedošlo k ohrožení zdraví spotřebitelů. Při vývozu kulturních artefaktů a podobných předmětů dohlíží celní správa nad ochranou kulturního dědictví, při převozu zvířat a rostlin dbá na to, aby byly dodrženy o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Celní orgány dále spravují veškeré spotřební daně jako je daň z minerálních olejů, z lihu, piva, vína a meziproduktů, daň z tabákových výrobků. Spravují také ekologické daně, kterými jsou daň ze zemního a některých dalších plynů, z pevných paliv a daň z elektřiny. Od roku 2015 spravují také spotřební daň ze surového tabáku.

Články k tématu