Hlavní obsah

Do šumavského jezera Laka se vrátili pstruzi. Po 50 letech

9. 11. 2020, 16:00
Novinky, Filip Šára

Říjnový průzkum šumavských jezer udělal radost odborníkům z Biologického centra Akademie věd ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Po půlstoletí se totiž do jezera Laka v Národním parku Šumava samovolně vrátili pstruzi.

Foto: Luboš Kočvara

Pstruh obecný

Článek

Návrat pstruhů svědčí podle hydrobiologů o tom, že se zlepšila kvalita vody v jezeře a že se celý ekosystém přirozeně zotavuje z těžkého období, způsobeného kyselými dešti i suchem.

V jezeře a v jeho přítoku se už opět vyskytují desítky pstruhů obecných, v potoce pod jezerem žijí rovněž vranky obecné - tyto malé rybky se do jezera zatím nedostaly.

Po mnoha desetiletích máme v Česku zase ledovcové jezero s přirozenou rybí obsádkou.
Milan Muška, Biologické centrum AV ČR

Od 50. let 20. století sužovaly Šumavu kyselé deště, které výrazně změnily chemické složení vody a zdevastovaly život v tamních jezerech. Do 80. let, kdy vyvrcholila acidifikace (okyselení) jezer, měla voda tak nízké pH (byla tolik kyselá), že veškeré ryby vyhynuly.

Foto: Jan Hlaváč

Průzkum v jezeře Laka

Po roce 1989 se podařilo snížit znečištění ovzduší, kyselost vody se zmírnila a celý ekosystém se začal pomalu zotavovat.

Pstruzi už hráz překonali

Na začátku tisíciletí vědci zjistili, že chemické vlastnosti vody i dostatek potravy v jezeře Laka už by mohly umožnit přežívání a rozmnožování ryb. Během studie z let 2005 až 2010 potvrdili, že pstruzi a vranky se vyskytují v Jezerním potoce, vytékajícím z Laky.

„Před deseti lety jsme zaznamenali, že jednomu pstruhovi chybělo už jen překonat hráz,“ poznamenal hydrobiolog Jaroslav Vrba.

Foto: Jan Hlaváč

Odlov v Jezerním potoce

Nynější výzkum prokázal, že pstruzi už hráz překonali. „Cestu jim patrně usnadnily bobří hráze, díky nimž došlo ke zvýšení hladiny a vytvoření bočních přelivů,“ vysvětlil koordinátor průzkumu Petr Blabolil z Biologického centra AV ČR.

Výskyt dospělých pstruhů byl odhalen těsně před třením v pravostranném přítoku jezera. Téměř žádní ale nejsou v levostranném, kde je voda přirozeně kyselejší a podmínky horší. Počet pstruhů v jezeře se kvůli ztíženým podmínkám odlovu nepodařilo přesně určit, odhaduje se na desítky.

Na Lipně zahnízdil ohrožený rybák, přilákaly ho plovoucí ostrovy

„Pstruzi čile kolonizují jezero a stalo se tak pravděpodobně přirozeně, což je zcela unikátní. Nejvíce nás ale překvapilo, že se v pravostranném přítoku i třou. Místní populace by tak mohla být úplně nezávislá,“ doplnil Jiří Peterka, vedoucí oddělení ekologie ryb a zooplanktonu v Biologickém centru.

Zjištění výskytu letošních pstruhů podle expertů dokazuje, že mladí jedinci zůstávají po vykulení v drobných odbočkách pravostranného přítoku kvůli úkrytu a potravě, přičemž zdejší podmínky, zejména chemické vlastnosti vody, jim umožňují přežívání.

Foto: Tomáš Kolařík

Jezero Laka

„Můžeme prohlásit, že po mnoha desetiletích máme v České republice zase ledovcové jezero s přirozenou rybí obsádkou,“ uzavřel ichtyolog Milan Muška.

Průzkum prováděli vědci dva dny. Použili k tomu podle svých slov šetrné techniky - odlov pomocí elektrického agregátu, který ryby jen na krátkou chvíli omráčí, a odběr vzorků environmentální DNA, jejichž analýza umožňuje z vody zjistit vše živé, co se v daném místě vyskytuje. Na jezero se badatelé vrátí na jaře.

V mělké části jezera žijí též lahvenky velké, což je koloniální nálevník, který vytváří pod vodou nápadné slizové koule.

Reklama

Související články

Výběr článků